INDSIGELSER OG HØRINGSSVAR

Landsforeningen udformer indsigelser og høringssvar på sager, der vedrører vores arbejdsområde, for eksempel i forbindelse med nedrivninger. Vi er i løbende dialog med andre interessenter som lokale bevaringsforeninger, museer og myndigheder.

Herunder er en ikke-komplet oversigt over nyere indsigelser og høringssvar fra os.

Høringssvar til udvidelse af bygningsfredninger på Nyholm i København. Klik for at åbne PDF

Svar til Esbjerg Kommune Ændret forslag til kommuneplanændring nr. 2020.53 og ændret forslag til lokalplan 01-010-0029. Klik for at åbne PDF

Lokalplanforslag for Rødhus Klit i Jammerbugt Kommune. Udvalget for Nyere Tids Arkitekturs kommentarer til planerne om udviklingen af feriebyen. Klik for at åbne PDF 

Landsforeningens kommentarer til forslag om ny lokalplan for Gerthasminde Haveby i Odense Kommune (klik her for at åbne pdf)

Landsforeningens indsigelse mod nedrivning af Mindegade 12A i Aarhus Kommune (klik her for at åbne pdf)

Landsforeningens indsigelse mod nedrivning af Mindegade 10 i Aarhus Kommune (klik for at åbne pdf)

Landsforeningens svar til Forslags til kommuneplanlægning i Esbjerg nr. 2020.53 ang. højhuse i bymidten (klik for at åbne pdf)

Læs formand Karen Margrethe Olsens forslag til oppositionens Erhvervsordførere om at få bevaringsværdiger ind i boligjob-ordningen (klik for at åbne pdf)

Landsforeningens kommentarer til Albertslunds Kommunes høring for Masterplan til Coop-byen, der planlæggers på industriminder FDB-grunden (klik her for at åbne som pdf)

Landsforeningens kommentarer til vejledning om Megasommerhuse (klik her for at åbne som pdf)
Landsforeningens supplerende brev til vejledning om Megasommerhuse (klik her for at åbne som pdf)

Landsforeningens kommentarer til Landsplanredegørelsen (klik for at åbne pdf)

Landsforeningens indsigelse mod nedrivning af Fangel Kirkevej 50 ved Odense (klik for at åbne pdf)

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs bemærkninger til lokalplan Nuuks Plads II i København (klik for at åbne pdf)

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs bemærkninger til tillæg nr. 3 ‘Ørkenfortet’ til lokalplan 183 ‘B&W-området ved Chriastianskirken’

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (klik for at åbne pdf)

Kommentar til Bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal (klik for at åbne pdf)

Forslag til Lokalplan nr. 1180. Nedrivning af baghus, Solens plads 3, matr.nr. 154i af Korsør Bygrunde, Korsør. (klik for at åbne pdf)

Bemærkninger til ændring af lov bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. L148 (klik for at åbne pdf)

Indsigelse Vesterport banegrav (klik for at åbne pdf)

Aktiv deltagelse i revision af Bygningsfredningsloven – februar 2017 (klik for at åbne pdf)

Klager over Slots- og Kulturstyrelsens beslutning om ikke at frede Ringbo – november 2016 (klik for at åbne pdf)

Høringssvar til planloven – oktober 2016 (klik for at åbne pdf)

Høringssvar til lokaplan for Sundevedsgade-karreen i Københavns Kommune – august 2016 (klik for at åbne pdf)

Opfordring til justering af Bygningsfredningsloven angående fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker – august 2016 (klik for at åbne pdf)

Kommentar til aftaleparterne i planlovforliget – juni 2016 (klik for at åbne pdf)

Svar ang. nedrivning af udelængerne til Jyderup Præstegård – april 2016 (klik for at åbne pdf)

Kommentarer til regeringens ‘Plan for vækst og udvikling i hele Danmark’ – jan. 2016 (klik for at åbne pdf)

Indsigelse mod nedrivning af Kong Valdemars Vej 19, 2840 Holte -nov 2015 (klik for at åbne pdf)

Kommenterer til udkast til vejledning om lokalplaner med bevaringssigte (klik for at åbne pdf)

Kommentarer til fordebat ang. Budolfi Plads i Aalborg – april 2015 (klik for at åbne pdf)

Høringssvar til Københavns Kommunes lokalplan for Carlsberg II tillæg 5 – marts 2015 (klik for at åbne pdf)

Åbent brev til det tværministerielle udvalg, der sammen med KL analyserer Planloven – februar 2015 (klik for at åbne pdf)

Høringssvar til udkast om Lov om jernbaner – august 2014 (klik for at åbne pdf)

Indsigelse om planlagt nedrivning af Østergade 6, 7800 Skive – juli 2014 (klik for at åbne pdf)

Indsigelse om planlagt nedrivning af Samsøgade 21, 8000 Aarhus C – juli 2014 (klik for at åbne pdf)

Landsforeningens kommentarer til vejledning om lokalplanligt – juni 2014 (klik for at åbne pdf)

Landsforeningens bemærkninger til Beslutningsforslag B76 – maj 2014 (klik for at åbne pdf)

Indsigelse mod planlagt nedrivning af Norgesgade 48, 7000 Fredericia – maj 2014 (Klik for at åbne pdf)

Indsigelse mod planlagt nedrivning af Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia – maj 2014 (Klik for at åbne pdf)

Høringssvar om ophævelse af fredning af Nikolaj Plads 5, 1067 København K – april 2014 (Klik for at åbne pdf)

Indsigelse mod planlagt nedrivning af Søndergade 4, 3770 Allinge – april 2014 (Klik for at åbne pdf)

Indsigelse mod planlagt nedrivning af Christiansgade 6, 7800 Skive – april 2014 (Klik for at åbne pdf)

Indsigelse mod planlagt nedrivning af Kirkepladsen 7, 4220 Korsør – marts 2014 (Klik for at åbne pdf)

Høringssvar til fredning af Palæhaven ved Det Kongelige Palæ, Stændertorvet 3 A-E, 4000 Roskilde – marts 2014 (Klik for at åbne pdf)

Indsigelse mod planlagt nedrivning af Grimmeløkkegård, Store Landevej 76, 5592  Ejby – februar 2014 (Klik for at åbne pdf)

Landsforeningens forslag til regeringens arkitekturpolitik – september 2013 (Klik for at åbne pdf)