INDSIGELSER OG HØRINGSSVAR

By og Land Danmark udformer indsigelser og høringssvar på sager, der vedrører vores arbejdsområde, for eksempel i forbindelse med nedrivninger. Vi er i løbende dialog med andre interessenter som lokale bevaringsforeninger, museer og myndigheder.

Herunder er en ikke-komplet oversigt over nyere indsigelser og høringssvar fra os.

2024

Høringssvar til Lokalplan 303 – for Kerteminde Midtby. Klik her for at åbne pdf

Høring om planlægning for centerområde ved Dumpen (Fischers Tårn). Forslag til lokalplan nr. 485 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2029. Klik her for at åbne pdf

Høringssvar til Udkast til forslag til lov om statsligt udpegede energiparker. Klik for at åbne pdf.

Høringssvar strategisk planlægning for bymidter. Klik for at åbne pdf.

2023

Høringssvar til Plan- og Landdistriksstyrelsenss høring over forslag til lov om ændring af planloven og forskellige andre love. By og Land Danmark hæfter sig især ved at bortfald af §23 C, vil svække den demokratiske deltagelse i byplanlægningen. Læs hele By og Land Danmarks høringssvar: Klik for at åbne pdf.

Kommentar til Mariager Kommunes lokaplanforslag nr. 164-2023 vedrørende Glargård. Klik her for at åbne pdf

Opfordring til Frederikshavn Byråd om at lave et samlet lokalplan for Skagen Havn, inden der gives byggetilladelse til ‘Maskinerummet. Sendt den 3. maj 2023: Klik her for at åbne pdf

Indsigelse vedr. nedrivning af Lindø Møllevej 7, Lindå, 8541 Skødstrup. By og Land Danmark vurderer at egendommen stadig er i besiddelse af mange kulturværdie og bør bevares som samlet miljø. Læs hele høringssvaret fra den 23. jan 2023: klik for at åben pdf

Henvendelse til Slagelses Kommune vedr. nedrivning af udlængerne på Gerdrup Gods. i st brev skriver foreningen bl.a. I vor optik vil nedrivninger af to af avlsgårdens tre længer være en katastrofe for stedets arkitektoniske greb så vel som for de kulturhistoriske fortælleværdier, som et sådant anlæg rummer. Indgrebet vil være et stort bygningskulturelt tab, ikke kun for lokalområdet, men også set i et større, nationalt perspektiv. læs hele brevet fra den 16. jan 2023: klik for at åbne pdf

Åbent brev til Aabenraa Kommune vedrørende tankerne om nedrivning af dele af Hotel Østersø, oprindeligt opført som Hotel Hvide Hus af Friis & Molke. Det er fagudvalget for Nyere Tids Arkitekturs vurdering, at hotellet indgår i et vigtigt kulturmiljøe og bør bevares, som en del af at modernistisk træk ved Aabenraa. Læs hele det åbne brev fra den 13. januar klik her for at åbne pdf.

Henvendelse til Rudersdal Kommuner vedrørende høring af forslag til lokalplan 283 for villakvarteret Skovly. Sendt den 9. januar 2023 til til Rudersdal Kommune med kopi til grundejerforeningen Skovly og Rudersdal Museum. Klik her på at læse pdf.

2022

Henvendelse til København Kommunes Teknik- og Miljøudvalg vedrørende nedrivningsansøgning af Amaliegade 44 i Frederiksstaden. Sendt den 27. nov. 2022 med kopi til Københavns Museum og Slots- og Kulturstyrelsen samt bygningens ejer Mærsk. Klik her for at læse pdf

Svar til Jammerbugt Kommune på forslag til lokalplan18-002 – supplerende høring. Klik her for at åbne pdf

Kommentarer til forslag til ændring af planloven august 2022. Klik her for at åbne pdf

Svar til Aarhus Kommune vedrørende nedrivning af Irisvej 6. Vi opfordrer til at bygningen bliver bevaret, Klik her for at åbne pdf

Udtalelse vedr. Hornbæk Gamle Badehotel med opfordring til Helsingør Kommune om at udarbejde en lokalplan med bevaringsbevstemmelser. Klik her for at åbne pdf

Svar til Odense Kommune lokalplan 0-1017 for Falen 20, nabo til havebyen Gerthasminde. Klik her for at åbne pdf

Svar til Høring af Vejledning til Miljøvurderingsloven – Planer og programmer, Miljøministeriet. Klik her for at åbne pdf

Indsigelse mod nedrivning af Kjellerup gl. Apotek. Vestergade 15-17 Kjellerup, Silkeborg Kommune. Klik her for at åbne pdf

Høringssvar til høring om nedrivningstilladelse af Assensvej 152a, Stenstrup i Svendborg Kommune. Læs vores indsigelse, klik her for at åbne pdf

Henvendelse til Folketingets kulturordfører i forbindelse med ‘Forslag til folketingsbeslutning om at sikre den unikke danske bygningsarv’. Læs By og Land Danmarks henvendelser her Klik for at åbne PDF

2021

Indsigelse mod nedrivning af bygning i sildeballe på Samsø, Klik her for at åbne PDF

Indsigelse mod nedrivning af skorsten i teglgårdsparken i Middelfart, klik her for at åbne PDF 

Henvendelse til Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen ang. kulturafdelingen under Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klik for at åbne PDF

Høringssvar til udvidelse af bygningsfredninger på Nyholm i København. Klik for at åbne PDF

Svar til Esbjerg Kommune Ændret forslag til kommuneplanændring nr. 2020.53 og ændret forslag til lokalplan 01-010-0029. Klik for at åbne PDF

Lokalplanforslag for Rødhus Klit i Jammerbugt Kommune. Udvalget for Nyere Tids Arkitekturs kommentarer til planerne om udviklingen af feriebyen. Klik for at åbne PDF 

Landsforeningens kommentarer til forslag om ny lokalplan for Gerthasminde Haveby i Odense Kommune (klik her for at åbne pdf)

Landsforeningens indsigelse mod nedrivning af Mindegade 12A i Aarhus Kommune (klik her for at åbne pdf)

Landsforeningens indsigelse mod nedrivning af Mindegade 10 i Aarhus Kommune (klik for at åbne pdf)

2020

Landsforeningens svar til Forslags til kommuneplanlægning i Esbjerg nr. 2020.53 ang. højhuse i bymidten (klik for at åbne pdf)

Læs formand Karen Margrethe Olsens forslag til oppositionens Erhvervsordførere om at få bevaringsværdiger ind i boligjob-ordningen (klik for at åbne pdf)

Landsforeningens kommentarer til Albertslunds Kommunes høring for Masterplan til Coop-byen, der planlæggers på industriminder FDB-grunden (klik her for at åbne som pdf)

Landsforeningens kommentarer til vejledning om Megasommerhuse (klik her for at åbne som pdf)
Landsforeningens supplerende brev til vejledning om Megasommerhuse (klik her for at åbne som pdf)

Landsforeningens kommentarer til Landsplanredegørelsen (klik for at åbne pdf)

Landsforeningens indsigelse mod nedrivning af Fangel Kirkevej 50 ved Odense (klik for at åbne pdf)

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs bemærkninger til lokalplan Nuuks Plads II i København (klik for at åbne pdf)

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs bemærkninger til tillæg nr. 3 ‘Ørkenfortet’ til lokalplan 183 ‘B&W-området ved Chriastianskirken’

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer (klik for at åbne pdf)

Kommentar til Bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal (klik for at åbne pdf)

Forslag til Lokalplan nr. 1180. Nedrivning af baghus, Solens plads 3, matr.nr. 154i af Korsør Bygrunde, Korsør. (klik for at åbne pdf)

Bemærkninger til ændring af lov bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. L148 (klik for at åbne pdf)

Indsigelse Vesterport banegrav (klik for at åbne pdf)

Aktiv deltagelse i revision af Bygningsfredningsloven – februar 2017 (klik for at åbne pdf)

2016

Klager over Slots- og Kulturstyrelsens beslutning om ikke at frede Ringbo – november 2016 (klik for at åbne pdf)

Høringssvar til planloven – oktober 2016 (klik for at åbne pdf)

Høringssvar til lokaplan for Sundevedsgade-karreen i Københavns Kommune – august 2016 (klik for at åbne pdf)

Opfordring til justering af Bygningsfredningsloven angående fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker – august 2016 (klik for at åbne pdf)

Kommentar til aftaleparterne i planlovforliget – juni 2016 (klik for at åbne pdf)

Svar ang. nedrivning af udelængerne til Jyderup Præstegård – april 2016 (klik for at åbne pdf)

Kommentarer til regeringens ‘Plan for vækst og udvikling i hele Danmark’ – jan. 2016 (klik for at åbne pdf)

2015

Indsigelse mod nedrivning af Kong Valdemars Vej 19, 2840 Holte -nov 2015 (klik for at åbne pdf)

Kommenterer til udkast til vejledning om lokalplaner med bevaringssigte (klik for at åbne pdf)

Kommentarer til fordebat ang. Budolfi Plads i Aalborg – april 2015 (klik for at åbne pdf)

Høringssvar til Københavns Kommunes lokalplan for Carlsberg II tillæg 5 – marts 2015 (klik for at åbne pdf)

Åbent brev til det tværministerielle udvalg, der sammen med KL analyserer Planloven – februar 2015 (klik for at åbne pdf)

Høringssvar til udkast om Lov om jernbaner – august 2014 (klik for at åbne pdf)

Indsigelse om planlagt nedrivning af Østergade 6, 7800 Skive – juli 2014 (klik for at åbne pdf)

Indsigelse om planlagt nedrivning af Samsøgade 21, 8000 Aarhus C – juli 2014 (klik for at åbne pdf)

Landsforeningens kommentarer til vejledning om lokalplanligt – juni 2014 (klik for at åbne pdf)

Landsforeningens bemærkninger til Beslutningsforslag B76 – maj 2014 (klik for at åbne pdf)

Indsigelse mod planlagt nedrivning af Norgesgade 48, 7000 Fredericia – maj 2014 (Klik for at åbne pdf)

Indsigelse mod planlagt nedrivning af Vejlby Kirkevej 30, 7000 Fredericia – maj 2014 (Klik for at åbne pdf)

Høringssvar om ophævelse af fredning af Nikolaj Plads 5, 1067 København K – april 2014 (Klik for at åbne pdf)

Indsigelse mod planlagt nedrivning af Søndergade 4, 3770 Allinge – april 2014 (Klik for at åbne pdf)

Indsigelse mod planlagt nedrivning af Christiansgade 6, 7800 Skive – april 2014 (Klik for at åbne pdf)

Indsigelse mod planlagt nedrivning af Kirkepladsen 7, 4220 Korsør – marts 2014 (Klik for at åbne pdf)

Høringssvar til fredning af Palæhaven ved Det Kongelige Palæ, Stændertorvet 3 A-E, 4000 Roskilde – marts 2014 (Klik for at åbne pdf)

Indsigelse mod planlagt nedrivning af Grimmeløkkegård, Store Landevej 76, 5592  Ejby – februar 2014 (Klik for at åbne pdf)

Landsforeningens forslag til regeringens arkitekturpolitik – september 2013 (Klik for at åbne pdf)

Du må altid videredele vores indsigelse og høringssvar så længe, du angiver os som kilde.