KONTAKT OS

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis vi kan gøre noget for dig. Nedenfor findes telefonnumre og emailadresser på foreningens medarbejdere samt bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Leder du efter en lokalforening? En oversigt over vores lokalforeninger findes her.

OM MEDLEMSKAB, ØKONOMI og ABONNEMENTer

Medlemsskab, økonomi, abonnementer, herunder adresseændring og lignende varetages af Mette Krag, der kan kontaktes på Mette.Krag@byogland.dk. Du kan også ringe torsdag mellem 10 og 15 på tlf. 22 94 41 51 (direkte).

Er du aktiv i Landsforeningen, og skal have refusion for transport eller udlæg, så klik her.

SEKRETARIAT

Sekretariatet holder åbent tirsdag – fredag i tidsrummet 10:00 – 15:00. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Borgergade 111 1300 København K Tlf: 70 22 12 99 mail@byogland.dk CVR: 88615913 Bank: Danske Bank, reg. 3121, konto 509 5700.Vi kan modtage betaling via mobile pay på nr. 85 969.

Sekretariatsleder, arkitekt maa
Nanna Uhrbrand
Tlf. 70 22 12 99
nanna.uhrbrand@byogland.dk

Sekretariatsmedarbejder
Mette Krag
Tlf. 70 22 12 99
mette.krag@byogland.dk

BESTYRELSE

Bestyrelsens medlemmer er både geografisk og fagligt bredt repræsenteret. De vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen af landsforeningens medlemmer. Bestyrelsen består af syv medlemmer og to suppleanter, der alle arbejder frivilligt og ulønnet.

Formand
Karen Margrethe Olsen
Torvet 13
4720 Præstø
Tlf. 23 11 09 84
karenmargrethe@dbmail.dk

Næstformand
Rudi Rusfort Kragh
Krovej 15
5762 Vester Skerninge
51 78 95 92
rudi.rusfort@byogland.dk

Kasserer
Anne Jønsson
Kirkevej 49
8300 Odder
Tlf. 40539504
anne.midtgaard@byogland.dk

Bestyrelsesmedlem
Torben Lindegaard
Hybenvej 32
5260 Odense S
Tlf. 66 11 69 18
lindegaard.torben@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Søren Hossy
Kronprinsensvej 3
3480 Fredensborg
Tlf. 33 15 95 96
s-hossy@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Jens Aaberg
Otto Busses Vej 5A, 4. sal.
2450 København SV
Tlf. 40 50 84 45
Jens.Aaberg@byogland.dk

Bestyrelsesmedlem
Peter Tom-Petersen
Valdemarsgade 11, 1-4
1665 Københavns V
20 10 44 57
PeterTP@byogland.dk

1. suppleant
Cecilie Julie Nielsen

2. suppleant
Peter Hee
Lænkebjerg 63
6100 Haderslev
Tlf. 26 71 26 13
peterhee@byogland.dk

FORRETNINGSUDVALGET

Forretningsudvalget udgør Landsforeningens daglige ledelse. Landsforeningens formand, næstformand og kasserer er faste medlemmer af udvalget.

Formand
Karen Margrethe Olsen
Torvet 13
4720 Præstø
Tlf. 23 11 09 84
karenmargrethe@dbmail.dk

Næstformand
Rudi Rusfort Kragh
Krovej 15
5762 Vester Skerninge
51 78 95 92
rudi.rusfort@byogland.dk

Kasserer
Anne Jønsson
Kirkevej 49
8300 Odder
Tlf. 40 53 95 04
anne.midtgaard@byogland.dk

Bestyrelsesmedlem
Peter Tom-Petersen
Valdemarsgade 11, 1-4
1665 Københavns V
20 10 44 57
peter@landogudvikling.dk

ANDRE UDVALG OG BLADET BY & LAND

Herunder findes formændene for Landsforeningens fagudvalg og redaktøren for foreningens blad By & Land.

FREDNINGSUDVALGET

Formand
Helge Torm
Munkevænget 2, 2 th
4180 Sorø
Tlf. 29 93 18 91
redaktoren@byogland.dk

HAVE- OG LANDSKABSUDVALGET

Formand
Margrehte Floryan
margrethe.floryan@byogland.dk

PLANUDVALGET

Formand
Ole Kaae
22 85 79 44
ole.kaae@byogland.dk

UDVALGET FOR NYERE TIDS ARKITEKTUR

Formand
Grethe Pontoppidan
Hedemannsgade 5, 1. sal
2100 København Ø
Tlf. 42 46 80 67
gpontoppidan@hotmail.com

BLADET BY & LAND

Redaktør
Helge Torm
Munkevænget 2, 2. th
4180 Sorø
Tlf. 57 82 20 15
redaktoren@byogland.dk

REDAKTIONSGRUPPEN

Koordinator
Nanna Uhrbrand
Borgergade 111
1300 København K
nanna.uhrbrand@byogland.dk