KONTAKT OS

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp. Nedenfor findes telefonnumre og e-mailadresser på foreningens medarbejdere samt bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Leder du efter en lokalforening? En oversigt over vores lokale fællesskaber finde du her.

OM MEDLEMSKAB, ØKONOMI og ABONNEMENTER

Medlemskab, økonomi, abonnementer, herunder ændring af adresse og lignende varetages af sekretariatet. Du kan ringe på 70 22 12 99 for at komme i kontakt med en medarbejder, der kan bistå dig.

Er du aktiv i By og Land Danmark og skal have refusion for transport eller udlæg, så klik her.

SEKRETARIAT

Sekretariatet holder sommerferielukket i uge 29.

Sekretariatet holder åbent mandag – torsdag i tidsrummet 10:00 – 15:00. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Borgergade 111 1300 København K, tlf.: 70 22 12 99 mail@byogland.dk CVR: 88615913 Bank: Danske Bank, reg. 3121, konto 509 5700.Vi kan modtage betaling via mobile pay på nr. 85 969.

Sekretariatschef
Stefanie Høy Brink
Tlf. 70 22 12 99
shb@byogland.dk

Projektleder
Anders Bundgaard
Tlf. 70 22 12 99
anders.bundgaard@byogland.dk

Sekretariatsmedarbejder
Jan Michael Hansen
Tlf. 70 22 12 99
jan.hansen@byogland.dk

BESTYRELSE

Bestyrelsens medlemmer er både geografisk og fagligt bredt repræsenteret. De vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen af landsforeningens medlemmer. Bestyrelsen består af syv medlemmer og to suppleanter, der alle arbejder frivilligt og ulønnet.

Formand
Iben Bækkelund Jagd
Frederikssund
iben.jagd@byogland.dk

Næstformand
Peter Tom-Petersen
København
20 10 44 57
Peter@hageskestiftelse.dk

Kasserer
Anne Midtgaard Jønsson
Odder
Tlf. 40 53 95 04
anne.midtgaard@byogland.dk

Bestyrelsesmedlem
Jens Aaberg
Valby
Tlf. 40 50 84 45
Jens.Aaberg@byogland.dk

Bestyrelsesmedlem
Tommy Glindvad
Norddjurs
tommy@glindvad.com

Bestyrelsesmedlem
Margrethe Floryan
Gentofte
margrethe.floryan@byogland.dk

Bestyrelsesmedlem
Lola Wøhlk Hansen
Silkeborg

1. suppleant
Jacob Lund
Bornholm

1. suppleant
Flemming Willum Petersen
Lolland

FORRETNINGSUDVALGET

Forretningsudvalget udgør Landsforeningens daglige ledelse. Landsforeningens formand, næstformand og kasserer er faste medlemmer af udvalget.

Formand
Iben Bækkelund Jagd
Frederikssund
iben.jagd@byogland.dk

Næstformand
Peter Tom-Petersen
København
20 10 44 57
Peter@hageskestiftelse.dk

Kasserer
Anne Jønsson
Kirkevej 49
8300 Odder
Tlf. 40 53 95 04
anne.midtgaard@byogland.dk

ANDRE UDVALG OG BLADET BY & LAND

Herunder findes formændene for Landsforeningens fagudvalg og redaktøren for foreningens blad By & Land.

FREDNINGS- OG BEVARINGSUDVALGET

Formand
Helge Torm
Sorø
Tlf. 29 93 18 91
helge.torm@mail.tele.dk

HAVE- OG LANDSKABSUDVALGET

Formand
Margrehte Floryan
margrethe.floryan@byogland.dk

PLAN- OG KLIMAUDVALGET

Formand
Ole Kaae
22 85 79 44
ole.kaae@byogland.dk

UDVALGET FOR NYERE TIDS ARKITEKTUR

Formand
Grethe Pontoppidan
København
Tlf. 42 46 80 67
gpontoppidan@hotmail.com

BLADET BY & LAND

Redaktør
Stefanie Høy Brink
Humlebæk
shb@byogland.dk