POLITIK I BY OG LAND

By og Land Danmark – Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur udvikler politikker for temaer og emner, der er relevante for vores medlemmer om som ligger under foreningens formål.

Politikkerne skal bruges til arbejdet med bevaring og udvikling af bygnings- og landskabskulturen i hele landet. Har du en idé til et emne, eller input til en politik vi allerede har udarbejdet, så skriv til os på mail@byogland.dk eller ring på 70 22 12 99. Vi er altid interesseret i at høre fra dig, der gerne vil samarbejde, dig der er uenig, dig der vil drikke kaffe eller dig, der gerne vil have uddybet en holdning.

HØJHUSPOLITIK – HØJHUSE I RESPEKT FOR HISTORISKE BYER

 

Højhuspolitik

By og Land Danmark mener, at de historiske byer skal friholdes fra højhuse. Det er foreningens holdning at kommuner, der ønsker at lægge jord og by til opførelse af højhuse, skal have en plan for hvor og hvordan højhuse kan opføres i respekt for den historiske by.

Der har foreningen udviklet i en højhuspolitik, der kan guide engagerede borgere til at indgå i den demokratiske planproces i deres kommune. Du får styr på hvad Planloven siger, hvad du skal kigge efter i kommuneplanen og hvornår en bygning kan betegnes som et højhus.

Læs mere og få hele politiken her

BEVARINGVÆRDIGE BYGNINGER OG KULTURMILJØER I PLANLOVEN

 

bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i planloven

By og Land Danmark mener, at bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer skal have sit helt eget kapitel i Planloven. Derfor har formand Karen Margrethe Olesen haft foretræde for Folketingets Indenrigs- og Boligudvalg med et forslag om at lave et helt nyt kapitel i Planloven, der fokuserer på bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

‘Der er brug for politisk vilje til at sikre de bevaringsværdige bygninger og vores kulturmiljøer. Vi kan konstatere at hensigtserklæringer er for lidt, hvis vi skal sikre vores bymiljøer og historiske huse. Der er brug for at kommunerne forpligtes til og støttes i at iværksætte konkrete handlinger, der sikrer, at de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer prioriteres.’ Står der bl.a. i henvendelse til udvalget.

Forslag til Indenrigs- og Boligudvalget her – læs hele forslaget her

 

MERE OM BEVARINGVSÆRDIGE BYGNINGER OG KULTURMILJØER I PLANLOVEN

Her kan du finde flere informationer om, hvad der debatteres om bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Planloven

Formand for Indenrigs- og Boligudvalget Søren Egge Rasmussen har bedt Indenrigs- og Boligminister Kaare Dybvad Bek om at forholde sig til vores forslag. I den forbindelse har ministeriet skønnet, at det koster 12. mio at implementere forslaget og efterfølgende 1.4 mio varigt.

Læs hele ministerens svar her

Den 21. januar 2022 blev Folktetinget præsenteret for Beslutningsforslag nr. B71: Om at sikre den unikke danske bygningsarv. Du kan læse beslutningsforslaget her.

Den 15. juni 2022 blev aftale mellem regerngen (socialdemokratiet), Venstre, Danske Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Opfølgning på evyaluering af planloven m.v. offentliggjort. Du kan læse hele aftalen her.

 

SOLCELLEANLÆG – PLACERING I DET ÅBNE LAND

 

solcelleanlæg placering i det åbne land politik

By og Land støtter arbejdet med, at produktion af vedvarende energi bliver en naturlig og velindpasset del af fremtidens landskab.

For at det kan ske på en ordentlig måde, mener By og Land, at kommunernes arbejde med etablering og konkret placering af solcelleanlæg i det åbne land skal opkvalificeres og understøttes bedre.

By og Land ønsker med denne politik, at give sit input til, hvordan man kan undgå, at solcelleanlæg spolerer det omgivende landskab.

Vi håber, at du kan bruge politikken, uanset om du er ved at planlægge en solcellepark, skal være nabo til en, eller blot holder af herlighedsværdierne i dit nærområde.

Solcelleanlæg – placering i det åbne land

 

MERE OM SOLCELLER

Her kan du finde flere informationer om, hvad der eller sker med solceller i det åbne land.

Danske Landskabsarkitekter er en del af det netværk vi arbejder sammen med, når det drejer sig om spørgsmål om solceller. Læs landskabsarkitekternes 10 dogmer for opsætning af solceller her

Søren Egge Rasmussen (Ø), Jette Gottlieb (Ø) og Peder Hvelplund har fremsat Beslutningsforslag B160 til Klima-, Energi-, og Forsyningsudvalget om en nationalt strategi for solceller.
Læs hele forslaget og tidsplanen her.

Webinar fra den 8. marts By og Land Danmark gik sammen med Danske Landskabsarkitekter, Akademisk Arkitektforening og Solar City Danmark for at starte en bred debat. Debatten skal  om, hvordan solceller i det åbne land skal placeres bedst,
Se eller gense hele webinaret på Youtube

By- og Landskabskultur i Syddjurs har haft stort fokus på solceller i det åbne land. Du kan læse meget mere på deres hjemmeside, her finder du også deres forslag til et pilotprojekt i kommunen.

MODERNE ALTANER PÅ BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

 

Moderne altan på bevaringsværdigt hus

By og Land arbejder for at bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer kan udvikle sig og bevares til alles glæde.

I mange byer finde lejligheder opført inden Anden Verdenskrig. Lejligheder der i dag er yndet at bo i for moderne familier, der ønsker nutidens bekvæmmeligheder. Derfor hører vi ofte om ejerforeninger, der ønsker at opsætte moderne altaner på bevaringsværdige bygninger.

Vi har en holdning til, hvordan altaner kan monteres på bevaringsværdige bygninger. 

Moderne altaner på bevaringsværdige bygninger

 

VIL DU SELV LAVE POLITIK?

Så vil vi gerne hjælpe dig med at få dit emne på dagsordenen. Du kan ringe til os på 70 22 12 99 eller skrive til os på mail@bygoland.dk.

Måske kan du finde inspiration i noget det materiale, vi allerede har lavet. Måske politikken skal udarbejde i et samarbejde mellem os og dig. Alternativt kan vi hjælpe dig med at finde nogen, der har samme erfaringer, interesser og politiske dagsorden som dig.

BESTYRELSE OG UDVALG

Det er bestyrelsen og fagudvalgene, der udarbejder By og Lands politikker. Har ud brug for at tale med dem, kan du finde alle relevante oplysninger for bestyrelsen her og for fagudvalgene her.