POLITIK I BY OG LAND

By og Land Danmark – Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur udvikler politikker for temaer og emner, der er relevante for vores medlemmer om som ligger under foreningens formål.

Politikkerne skal bruges til arbejdet med bevaring og udvikling af bygnings- og landskabskulturen i hele landet. Har du en idé til et emne, eller input til en politik vi allerede har udarbejdet, så skriv til os på mail@byogland.dk eller ring på 70 22 12 99. Vi er altid interesseret i at høre fra dig, der gerne vil samarbejde, dig der er uenig, dig der vil drikke kaffe eller dig, der gerne vil have uddybet en holdning.

SOLCELLEANLÆG – PLACERING I DET ÅBNE LAND

 

solcelleanlæg placering i det åbne land politik

By og Land støtter arbejdet med, at produktion af vedvarende energi bliver en naturlig og velindpasset del af fremtidens landskab.

For at det kan ske på en ordentlig måde, mener By og Land, at kommunernes arbejde med etablering og konkret placering af solcelleanlæg i det åbne land skal opkvalificeres og understøttes bedre.

By og Land ønsker med denne politik, at give sit input til, hvordan man kan undgå, at solcelleanlæg spolerer det omgivende landskab.

Vi håber, at du kan bruge politikken, uanset om du er ved at planlægge en solcellepark, skal være nabo til en, eller blot holder af herlighedsværdierne i dit nærområde.

Solcelleanlæg – placering i det åbne land

 

VIL DU SELV LAVE POLITIK?

Så vil vi gerne hjælpe dig med at få dit emne på dagsordenen. Du kan ringe til os på 70 22 12 99 eller skrive til os på mail@bygoland.dk. Måske kan du finde hjælp i noget det materiale vi allerede har lavet. Måske skal det være et samarbejde mellem os og jer, eller også kan vi hjælpe dig med at finde nogen, der har samme erfaringer og interesser som dig.

 

BESTYRELSE OG UDVALG

Det er bestyrelsen og fagudvalgene, der udarbejder By og Lands politikker. Har ud brug for at tale med dem, kan du finde alle relevante oplysninger for bestyrelsen her og for fagudvalgene her.