DTU trappe

Niels Bohr Institutet

Niels Bohr Institutet på Blegdamsvej i København har været arbejdsplads for ikke mindre end fire Nobelprismodtagere. 

Historien om Niels Bohr Instituttet er en beretning om videnskabelig forskning, banebrydende opdagelser og en arv af intellektuel nysgerrighed. Instituttet forbliver en vigtig institution, der har efterladt et uudsletteligt præg på videnskaben og fortsat bidrager til at udvikle vores forståelse for vores univers.

Indsendt: Januar 2024

Status: Afventer

Se hele sagen som pdf

DTU trappe

kalundborg radiostation

Kalundborg radiostation er Danmarks første og eneste langbølgesender, som gennem generationer har været et knudepunkt for radiokommunikationen i Danmark. Den var forudsætningen for landsdækkende formidling af dansk sprog og kultur, musik, nyheder og oplysning, og spiller selvsagt en uvurderlig rolle i opbygningen af det moderne danske samfund.

Tilsammen og enkeltvis fortæller de funktionsbestemte bygninger i modernistisk stil og masterne historien om radiofoniens udvikling og samfundsmæssige betydning for Danmark fra 1927-2023.

Indsendt: Januar 2024

Status: Afventer

Se hele sagen som pdf

DTU trappe

SAS-Huset

SAS-Huset er tegnet af Arne Jacobsen og er et rent eksempel på den ’internationale modernisme’ fra omkring 1950-60. SAS-Huset har en meget klar volumenmæssig opbygning – et slankt højhus placeret ovenpå en horisontal base, ‘Lavhuset’. Både ‘Høj- og Lavhusets’ underetager (glasfacader) er trukket tilbage, hvilket får volumenerne til at ’svæve’.

Bygningens kulturhistorie er relateret til feriens og luftfartens historie i Danmark, amerikanisering af det danske samfund under den kolde krig samt 1950’ernes byplanlægning med fokus på motorisering og storskalabyfornyelser.

Indsendt: September 2023

Status: Afventer

Se hele sagen som pdf

DTU trappe

DTU’s Landskab

Landskabet på DTU, tegnet af Edith og Ole Nørdgård med tydelige naturvidenskabelige referencer til koordinatsystem. Landskabet er formet med træer, der hører til i de danske skove og trapper og vægge i skiffer.

Arkitekterne var på studietur til Mexico inden de formgav sletten som DTU ligger på, og inspirationen ses tydeligt.

Indsendt: Juni 2023

Status: Afventer

Se hele sagen som pdf

Måneporten ved Klapenborg, tegnet af C. Th. Sørensen

Måneporten i Klampeborg

Måneporten tegnet af C. Th. Sørensen som en del af haveplanen til Stokkelund. Måneporten er opført i et en tørmur.

Indsendt: April 2021

Status: Fredet juni 2023

Se hele sagen som pdf

Læs pressemddelelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen her
Læs hvad ByrumMonitor skriver om Måneporten her

Fredet hus, Svanevej 8

Lægevillaen i Tommerup Stationsby

Langs den fynske jernbane er en række stationsbyer, heriblandt Tommerup Stationsby. Byens lægevilla står stadig original og fortæller om den særlige statur læger havde i de mindre samfund i hele landet.

Indsendt: December 2020

Status: Afventer

Se hele sagen som pdf

Kådnersted, bygning til fredning

Kådnersted på Als

På Nordals ligger Kådnersted, der er en bygningen fra midten af 1800-tallet hvor bolig, aftægtsbolig, lo og lade er samlet under samme tag.

Indsendt: November 2020

Status: Afventer

Se hele sagen som pdf

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er kendt for sine gule bygninger i enkel, stramme former placeret i en park, der er domineret af en dramatisk morænekløft.

Kay Fisker, C.F Møller og Povl Stegmann vandt sammen med C.Th. Sørensen arkitektkonkurrencen om formgive Aarhus Universitet. Siden den første bygning stod færdig i 1933 har man formået at holde en udvikling, der på allerfineste vis balancerer den oprindelige idé med nutidens behov.

Indsendt: September 2019

Status:  Fredet marts 2023. Afgørelsenen trukket tilbage april 2023.

Se hele sagen som pdf

Trinitatis Kirkeplads i København

Kirkepladsen ved Trinitatis Kirke i København er tegnet af Sven-Ingvar Andersson. Kirkepladsen er – trods den meget centrale placering midt i hovedstaden– et fredfyldt sted, en oase i det pulserende byliv, hvor det er muligt at krydse igennem eller tage sig et hvil på en af de udlagte sandstenskonsoller. Men de fleste fornemmer bare pladsen – uden at gå derind, mens de haster videre ad Købmagergade.

Indsendt: April 2019

Status: Fredet januar 2020

Se hele sagen som pdf

Gallionshuset i Sønderho

Gllionshuset i Sønderho er et typisk længehus med stråtag i skipperbyen. Særligt for dette hus er den velbevarede staldende og husets særlige historie.

Indsendt: April 2019

Status: Afvist juni 2023, læs myndighedernes afgørelse her

Se hele sagen som pdf

Aarhus Cyklebane

Den store tribune og kantinebygning fra 1980 er tegnet af Stadsarkitektens kontor i Aarhus. Sportsbanen til cykling og den store bygning ligger smukt placeret både i forhold til hinanden og i forhold til det store landskabelige byrum, der er omkranset af beplantning. Tribunebygningen er opført på fundamentet af en tidligere tilsvarende bygning tegnet af arkitekt Sven Eske Kristensen og opført i 1954, hvor det meste af rumfordeling og udformning er fastholdt.

Bygningen er et godt eksempel på 1950´ernes rum – og materialeforståelse. Den er udført i beton og har nogle proportioner, der gør den til et fint eksempel på de høje funktionelle og arkitektoniske kvaliteter fra velfærdssamfundets store byggeår. På samme tid er det en nøgtern og ligefrem bygning til sport.

Aarhus cyklebane er det sidste frilufts-cyklebane anlæg i Danmark med en stadig aktiv cykleklub.

Indsendt: Februar 2019

Status: Afvist juli 2021

Se hele sagen som pdf

Edvard Heidbergs anden villa

Huset er opført i 1939 i et modernistisk formsprog, hvor rummenes funktion er afgørende for facadernes udtryk. I stedet for symmetri og taktfasthed i facaden var arkitektens fokus at skabe fantastisk dagslys i opholdsstuen og køkkenet, og samtidig sikre et ugenert ophold i stuen.

Edvard Heiberg var en politisk engageret og en ivrig debattør af boligbyggeriet og arbejderens rolle i samfundet. Han tegnede en lang række almennyttige boliger og familien boede i lejlighed i en periode før de flyttede til villaen Vanløse.

Indsendt: Januar 2019

Status: Fredet april 2022

Se hele sagen som pdf

Kildeskovshallen udvidelse

Ved hallens opførelse var grunden tilgroet med høje slanke træer og det fremgår af de oprindelige skitser, at hallens slanke søjler og tagskelettets gitterkonstruktion skulle imitere træerne og trækronerne omkring. Samspillet giver anlægget en enestående karakter. Overgangen mellem inde og ude oplevelses flydende.

De store træer, der er bevaret fra før byggeriget blev prioriteret højt af landskabsarkitekten, der helt bevidst tog udgangspunkt i den eksisterende skov. Det kræver mod, vilje og fremsynethed at prioritere gamle træer, når der bygges nyt.

Indsendt: November 2018

Status: Fredet september 2019, afgørelsen er påklaget

Se hele sagen som pdf

Fyns Kunstmuseum

Midt i Odense tæt på banegård, Odense Slot og det fredede Jomfrukloster ligger Fyns Kunstmuseum.

Bygningen blev opført i 1884-85 og har en imponerende hovedfacade, der er rigt dekoreret med fire korinthiske søjler, der går fra overkanten af stueetagen til op under hovedgesimsen, hvor de bærer en trekantfronton. Der er også relieffer, mæanderbort og klassiske gesimsfremspring i facaden.

Også indvendigt er bygningen smuk. Mere enkelte arkitektoniske virkemidler er taget i brug i husets imponerende trappeopgang og den fine skulptursal.

Indsendt: November 2018

Status: Fredet august 2020

Se hele sagen som pdf

Bjørnebrønden på Helle

På Nykøbing Falster Torv findes et helle-anlæg fra 1938, hvor torvet var et trafikalt knudepunkt og biler fyldte området. Hellen, som bjørnebrønden står på, udgør sammen med de to træer, der flankerer brønden og bænkene rundt om træerne en arkitektonisk helhed, der formidler historien om torvet, som færdselsknudepunkt og handelsplads i byen.

Indsendt: Oktober 2018

Status: Afvist maj 2019

Se hele sagen som pdf

Boesdal Kalkpyramide og omgivelser

Pyramiden, der er den dominerende bygning i Boesdal Kalkbrud er en helt unik konstruktion, der er omkring 20 meter høj og 60 meter i diameter. Den blev bygget til at lagre kalk og for at få plads til mest muligt fik bygningen den samme taghældning som kalkens naturlige friktionsvinkel. På den måde fortæller bygningen om sin oprindelige funktion og indskriver sig som en naturlig form i det landskab, den ligger i.

Indsendt: Juli 2018

Status: Afvist marts 2019

Se hele sagen som pdf

Carl Nielsen Skolen

Skolen er en typisk og stadig levende skole fra 1950´erne. De værdier, der lå i skoleloven fra 1937 blev helt fra starten udmøntet i for eksempel et hjemklasseprincip med det formål, at det skulle været trygt for børnene. Skolen har også faglokaler, hvor egnens børn kunne øve sig og måske senere kvalificere sig til at begynde tekniske uddannelser. Samtidig er skolen skabt som et lokalt samlingspunkt med musik- og gymnastiksal og folkebibliotek.

Indsendt: Juli 2018

Status: Afventer

Se hele sagen som pdf

Søviggård

I det flade vestjyske landskab ligger Søviggård. Gården er en af de meget få vestjyske herregårdsbygninger, som har overlevet 1800-tallets ‘godsslagtninger’. Bygningen fortæller dermed den vigtige historie om de vestjyske herregårdes deroute fra herregård til almindelig bondegård.

Herregårdsfortiden kan stadig aflæses i bygningens overdådige og bemærkelsesværdige énfyldningsbarokdøre med smukt svungne gerichter og den lokale vestjyske tradition ses i planløsningen, stilen og bygningens detaljer som eksempelvis halvhvalmet midterkvist.

Indsendt: April 2018

Status: Indstillet som bevaringsværdig oktober 2022

Se hele sagen som pdf

Sonja Polls Have

C. Th. Sørensen tegnede en unik haveplan til sin datter. Haven er tegnet til en helt almindelig parcelhusgrund og indeholder en ellipseformet bøgehæk, der krummer sig rundt i haven og derved opdeler haven i to meget forskellige rum. Hækken omkranser et indre velordnet rum med græsplæne, terrasse og blomsterbede. På den anden side findes et ydre frodigt og skyggefuldt rum med små hemmelige oaser.

Indsendt: December 2017

Status: Frede april 2021

Se hele sagen som pdf

Paarup Rådhus

Paarup Rådhus på Solgårdsvej 2A, i krydset mellem Rismarksvej og Rugårdsvej i Odense NV, har mod nord butikscentret Tarupcenteret fra 1968, senere løbende udvidet. Rundt om ligger et af efterkrigstidens største parcelhuskvarterer, præget af Koch-huse og lignende. Syd, øst og vest for er der store almennyttige byggerier fra samme tid.

Indsendt: April 2017

Status: Afvist september 2017

Se hele sagen som pdf

Entreprenørskolen i Ebeltoft

I Djurslands morænelandskab ligger Entreprenørskolen, nu Ebeltoft Vandrerhjem. Det firlængede anlæg er tegnet af Friis & Moltke og indpasset i landskabet, hvor niveaufaldet på grunden udnyttes i bygningernes placering. Fra alle rum er der udsigt til den storslåede natur – Ebeltoft Vig og Hasnæs. Skolen er opført i beton med græstørv på taget. Adgangen til bygningerne sker fra en indre gård, der fungerer både som forbindelsesrum mellem bygningerne og sørger for at de forskellige funktioner er adskilte, og dermed ikke forstyrrer hinanden.

Indsendt: December 2016

Status: Afventer

Se hele sagen som pdf

Læs pressemeddelelsen her

Kejserens Villa i Fredensborg

På kanten af Fredensborg Slotspark ligger en lille villa, der har været i den russiske zarfamilies eje. Bygningen har store kulturhistoriske værdier og fortæller om de tætte relationer mellem det danske kongehus og zarfamilien. I villaen kan man se mange spor fra de tidligere ejere, der indførte noget så moderne som indvendig isolering i form af forsatsvægge. I orangeriets vinduer er der ridset navne ind af de royale besøgende.

Indsendt: November 2016

Status: Afvist august 2022 – Læs Det Særlige Bygningssyns referat fra den 31. august 2022 her

Se hele sagen som pdf

Enghave småhuse – Enghavevej 10-14 i København

På Vesterbro i København ligger et samlet historisk miljø, hvor det er muligt at træde 150 år tilbage i tiden og mærke en fortælling fra før spekulationsbyggeriet i hovedstaden, fra før byfornyelse og sanering, før planlægning og regulering, hvor de fysiske funktioner definerede de bygninger, der blev opført. Alting var analogt og dampen drev verden. Skalaen og diversiteten skaber en miljøtype, der engang var udbredt, men som nu er truet i hele landet. Bygningsmiljøet er i øjenhøjde med brugerne og ejerne af den småindustri, der var og stadig er her. Løbende tilpasning og ombygninger har sat mange spor, der skaber et fortællingsfortættet miljø af høj værdi.

Bebyggelsen er et levn fra da Danmark tog sine største skridt fra landbrugsland til det moderne industrialiserede samfund. Der findes en lang række fysiske vidensbyrd fra datiden som åbne ildsteder, støbejerns-sålbænke, dampskorstene og knopskudt småbyggeri med hver sin historie.

Indsendt: August 2016

Status: Afvist oktober 2017

Se hele sagen som pdf

Skottegårdens Butikscenter – Tårnby

I 1951 åbnede i Kastrup et butikscenter, der betjente de mange tilflyttere i de nyopførte boligbebyggelser på det sydlige Amager. Efter 2. verdenskrig var der vækst i Danmark. Skottegårdens indkøbscenter er stadig i drift som et sted hvor man handler lokalt.

Arkitektonisk er butikscenteret et funktionalistisk moderne byggeri opført i beton og træ.

Skottegården er forblevet intakt og er et godt eksempel på det arkitektoniske sprog vi benyttede os af i 1950´erne.

Indsendt: Oktober 2016

Status: Afventer

Se hele sagen som pdf

Vejle Godsbanegård

Da industrialiseringen var på sit højeste blev der fragtet store mængder af gods på det danske jernbanenet. På de fleste stationer var der pak- eller varehuse, men enkelte steder voksede godstransporten sig så stor, at det blev nødvendig med en decideret godsbanegård.

Vejle Godsbanegård er tegnet af H. Wenck, der i en lang periode var DSB’s chefarkitekt. Han har om nogen sat sit præg på dansk jernbanearkitektur, og tegnet en række hovedværker inden for genren. Vejle Godsbanegård har et stærk arkitektonisk hovedgreb og er opført i Bedre Byggeskik-stil. Samtidig fortæller den en vigtig historie om den danske udvikling i starten af 1900-tallet.

Indsendt: Juni 2016

Status: Afvist september 2016

Se hele sagen som pdf

Haven – Bakkekammen 40, Holbæk

Haven er skabt til stedets allerede fredede villa. Fra både hus og have er der udsigt over Holbæk fjord.

Haven, der er 5300 m2 stor er tegnet af stadsgartner Julius Mortensen, København. Den blev omlagt og forenklet i 1938 af anlægsgartner Valdemar Fabricius Hansen og består af mange elementer med en stor variation af planter. Haven er et enestående eksempel på en større byhave i tidens landskabelige stil. På havesiden er anlagt et stramt symmetrisk parterre. Det er placeret centralt ud for husets facade. Parterren forbinder hus og have meget elegant. I haven er der mange forskellige grønne scenarier, der udspiller sig. I hver årstid er der noget at opleve og se på.

Haveanlægget er det eneste velbevarede og synlige eksempel på en planlagt have fra det 20. århundredes begyndelse i Danmark.

Indsendt: Juni 2016

Status: Fredet september 2016

Se hele sagen som pdf

Tuborgvej 99

I 1940 opførte arkitekt Tyge Hvass eget hus i Gentofte. Huset står helt originalt, idet den nuværende ejer har overtaget huset efter arkitekten og bevaret sjælen på usædvanlig vis.

Indsendt: Januar 2016

Status: Fredet april 2022

Se hele sagen som pdf

Læs Landsforeningens pressemeddelelse her

FREDERIKSBERG ALLÉ

Frederiksberg Allé er et storslået landskabeligt træk, en grøn kile der forbinder det tæt byggede Vesterbro med det luftigere Frederiksberg, løbende fra Vesterbrogade til Frederiksberg Have.

Indsendt: November  2015.

Status: Fredet marts 2018

Se hele fredningsforslaget som pdf

Læs Landsforeningens pressemeddelelse her

Snedkerens hus i Odde

Snedkerens hus i Odde er et traditionelt landhåndværkerhus i bindingsværk. Bygningen har mange fine snedkerdetaljer og en høj loftshøjde for sin tid.

Indsendt: Juli 2015.

Status: Fredet juni 2023. 

Se hele sagen som pdf

HANDEST STATION

Stationen hører til det private jernbanenet i Danmark og er vigtig for den samlede forståelse af, hvor udbygget en transportsektor jernbanen har været. Bygningen er meget velbevaret og der kører endnu veterantog på skinnerne.

Indsendt: December 2014.

Status: Fredet september 2016

Se hele sagen som pdf

Læs Landsforeningens pressemeddelelse her

VINDBYHOLTGÅRD

Vindbyholtgård i nærheden af Faxe er en af de fineste gårde af sin slags. Den er fra ca. 1650 og hører dermed også til blandt landets ældste gårdanlæg. Gården er opført i sjællandsk byggeskik og har en række egnstypiske træk som lerklinede tavl på hassel- og pileflet, korshus mod haven og overkalket bindingsværk.

Indsendt: December 2014

Status: Afvist august 2022 – Læs Det Særlige Bygningssyns referat fra den 31. august her
Udpeget som bevaringsværdig marts 2023

Se hele sagen som pdf

Læs Landsforeningens pressemeddelelse her

Administratorbolig i Hellebæk

I Hellebæk på Sjællands nordkyst ligger Administratorboligen, der indgår i et meget fint og unikt kulturmiljø omkring Hammermøllen. Fredningsforslaget gælder både for hus og have, som tilsammen danner en fortællende helhed.

Indsendt: December 2014

Status: Fredet marts 2017

Se hele sagen som pdf

Læs Landsforeningens pressemeddelelse her

Vestbad

Vestbad ligger på grænsen mellem Rødovre og Brøndby kommuner og drives i fællesskab til glæde for begges borgere. Fredningsforslaget omhandler de udendørs svømme- og badefaciliteter, der er tegnet af Rødovres daværende stadsarkitekt B. T. Lorentzen og havearkitekt C. Th. Sørensen

Anlægget er stadig i brug med sin originale funktion og derfor særdeles velbevaret.

Indsendt: December 2014

Status: Fredet september 2017

Se hele sagen som pdf

Læs Landsforeningens pressemeddelelse her

Ringbo Plejehjem

Ringbo plejehjem i Bagsværd er opført af Københavns Kommune i 1963 og er en unik velfærdsbygningen, der meget få virkemidler danner et helstøbt arkitektonisk værk på aller højeste niveau, som repræsenterer sin tid og udvikling på særdeles fin vis.

Bygningen er stadig i brug med sin originale funktion og derfor særdeles velbevaret

Indsendt: December 2014

Status: Afvist november 2016

Se hele sagen som pdf
Læs Bilag 1 her
Læs Bilag 2 her

Læs Landsforeningens pressemeddelelse her
Læs Landsforeningen klage over Slots- og Kulturstyrelsen afgørelsen om ikke at frede Ringbo her.

RINGKØBING GL. RÅDHUS

Ringkøbing gl. Rådhus ligger på Ringkøbing Torv og danner sammen med torvets andre bygninger en fin historiske helhed.

Indvendigt er der en række meget velbevarede rum og detaljer, som viser bygningens fine funktion i demokratiet. Rådhuset stammer fra midten af 1800-tallet, hvor der blev bygget en lang række rådhuse i landet. Denne bygninger særdeles velbevaret og bør bevares for fremtiden.

Indsendt: December 2014

Status: Afvist februar 2015

Se hele sagen som pdf

 

NY CARLSBERG VEJ PÅ VESTERBRO

Ny Carlsberg Vej er hovedfærdselsåren for hele Carlsberg-området. Carlsberg Bryggeriernes bygninger ligger på begge sider af vejen, og langs den er der allétræer, der allerede ses på stik fra 1884.

Vejen hed oprindeligt Bakkegaardsvej og førte op til den for længst nedrevne Bakkegaard på Valby Bakke. I 1883 skiftede vejen navn til Ny Carlsberg Vej, formentlig fordi bryggeren da havde opkøbt Bakkegaard og Ny Carlsberg var opført.

Indsendt: Juli 2014

Status: Fredet marts 2015

Se hele sagen som pdf

IRMAS KAFFERISTERI I RØDOVRE

Bygningen opførtes i 1968 til brænding, formaling og emballering af Irmas kaffeprodukter, og blev et vartegn for både Irma og Rødovre. Den er tegnet af Bent Mackeprang (1922‐1998).

Med sin placering i forstadslandskabet markerer bygningen udviklingen af Danmarks industri, som flyttede fra brokvarterernes baggårde til åbne arealer omkring byerne med nøje tilrettelagte produktionsanlæg. Bygningen markerer sig særligt ved at være strategisk placeret ved hovedstadens største indfaldsvej, og med sit store skilt på taget og facadens ur at være aflæseligt på stor afstand.

Indsendt: Marts 2014

Status: Fredet november 2014

Se hele sagen som pdf

SPRINGVANDSTERASSERNE I TIVOLI

Springvandsterrasserne, også kaldet Parterrehaven, er udformet af Gudmund Nyeland Brandt i forbindelse med Tivolis 100-års jubilæum i 1943. Springvandsterrasserne er et forfinet og stemningsfuldt anlæg i Tivolis nordvestlige hjørne, der består af diagonalt placerede, aflange staudebede. I hvert bed er der et eller to vandfyldte egetræskar, hvor en springende vandstråle skaber bevægelse i vandoverfladen. Den smukke klinkebelægning mellem bedene sikrer sammenhæng mellem anlæggets elementer. Egetræskarrene er ligesom belysning, bænke og andet inventar tegnet af Poul Henningsen.

Indsendt: December 2013

Status: Fredet november 2014

Se hele sagen som pdf

HISTORISK BOTANISK HAVE I VORDINGBORG

Historisk Botanisk Have i Vordingborg er anlagt 1919-21 på den nordlige og højt beliggende del af Vordingborg Slotsbanke med adgang fra Slotstorvet mod nord og ruinterrænet mod syd. Ideen til en ”historisk have” ved Vordingborg slotsruin var havearkitekt G. N. Brandts, byens havekonsulent der fik til opgave at forskønne slotsruinområdet i 1919. Haven blev udført efter hans ideer: En renaissancehave hvor man skulle kunne se og dufte hvilke planter, der anvendtes i 1600‐tallet, og fornemme hvordan haver så ud dengang. Haven skulle formidle viden om og indsigt i havehistorie. Anlægget er tegnet af arkitekten Fritz Schlegel, der også formgav̊ bænke, låger, solur, pavilloner og rækværk – inventar der i dag er genskabt efter de originale tegninger.

Indsendt: December 2013

Status: Afvist oktober 2022

Se hele sagen som pdf

HELLERUP STRANDPARK

Hellerup Strandpark ligger ud mod Øresund i umiddelbar tilknytning til Hellerup Havn og Hellerup Idrætsklubs tennisbaner. Parken omfatter en staudehave (fra 1912), en rosenhave (fra 1918), plæner og stier, herunder en markant allé af klippede lindetræer. Den er et sjældent vellykket eksempel på et fredfyldt, oplevelsesrigt og inspirerende rekreativt område midt i byen. Landsforeningen finder at parken har de kvaliteter der kan betinge en fredning som et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk – en mulighed der introduceredes i Bygningsfredsningsloven i 2010.

Indsendt: December 2013

Status: Afventer

Se hele sagen som pdf

GRENHUSENE, HVIDOVRE

Grenhusene i Hvidovre består af 158 boliger med egne haver, samt en række fælles faciliteter som vaskeri og festlokale. Byggeriet blev projekteret af Svenn Eske Kristensen i 1953 og stod klar til udlejning fra januar 1958. “Grenhuse” kommer fra situationsplanen, der aftegner sig som en gren (en U-formet vej) med kviste (pergola-gange) og blade (huse). Grenhusene indtager en fremtrædende plads i perioden 1950-60, hvor nye boformer og byggeteknikker var under afprøvning, og er et stærkt eksempel på udviklingsarbejder for de almennyttige boligselskaber, både hvad angår byggeteknik, boligform og arkitektur.

Indsendt: August 2013

Status: Afventer

Se hele sagen som pdf

VILLA VENDLE, TISVILDELEJE

Villa Vendle i Tisvildeleje er et karakteristisk eksempel på et herskabelige sommerhus fra det store sommerhus-boom, der fandt sted i tiden kort før 1. verdenskrig. Dette er et af de få velbevarede sommervillaer fra perioden. Også indvendig er det i høj grad lykkedes at bevare husets oprindelige indretning. Opført i 1912 efter tegninger af arkitekten Bent Helweg-Møller.

Indsendt: Maj 2013

Status: Fredet marts 2015

Se hele sagen som pdf

LYNGBY RÅDHUS

Lyngby Rådhus fra 1941 er tegnet af Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen, nogle af modernismens bedste arkitekter, og har et klart og stækt udtryk. Byggeriet er af høj kvalitet med mange fine detaljer. Dets indretning og fleksibiliet gør det stadig velegnet som rådhus mere end 70 år efter opførelsen.

Indsendt: April 2013

Status: Fredet februar 2014

Se hele sagen som pdf

BELLAHØJBEBYGGELSEN

Bellahøjbebyggelsen har ikonografisk status i forhold til periodens udvikling af velfærdspolitik, industrialiseringspolitik og generelle markering af modernistiske forventninger til fremtiden.

Indsendt Marts 2013

Status: Afventer

Se hele sagen som pdf

RÅDMANDSGADE

Rådmandsgade 34 på Nørrebro i København

Indsendt: Januar 2013

Status: Afvist august 2018 (udpeget som bevaringsværdigt)

Se hele sagen som pdf

RAHBEKS ALLÉ 17

Rahbeks Allé 17 på Frederiksberg

Indsendt: Juni 2012

Status: Afvist august 2012

Se hele sagen som pdf

RAHBEKS ALLÉ 19

Rahbeks Allé 19 på Frederiksberg

Indsendt: Juni 2012

Status: Afvist august 2012

Se hele sagen som pdf

HAMMERSHOLM PÅ BORNHOLM

Hammersholm på Bornholm

Indsendt: Marts 2012

Status: Fredet maj 2013

Se hele sagen som pdf

FRIIS & MOLTKES HAL I KALUNDBORG

Friis & Moltkes hal i Kalundborg

Indsendt: December 2011

Status: Fredet november 2013

Se hele sagen som pdf

JENSEN-WÆRUMS VANDTÅRN

Jensen-Wærums vandtårn i Randers

Indsendt: December 2011

Status: Fredet maj 2017

Se hele sagen som pdf

BERNSTORFFSVEJ 27

Bernstorffsvej 27 i Gentofte

Indsendt: Oktober 2011

Status: Fredet maj 2013

Se hele sagen som pdf

BUCHHOLTZ’S HUS

Buchholtz’s hus i Struer

Indsendt: August 2011

Status: Afvist august 2012

Se hele sagen som pdf

VITUS BERINGS PARK

Vitus Berings Park i Horsens

Indsendt: April 2011

Status: Fredet juni 2014

Se hele sagen som pdf

L.P. AAKJÆRS VILLA

L.P. Aakjærs villa Møgelmosevej 3 i Rødding

Indsendt: Marts 2011

Status: Fredet november 2016

Se hele sagen som pdf

SJÆLLANDSGADES BADEANSTALT

Sjællandsgades Badeanstalt i København

Indsendt: Februar 2011

Status: Fredet maj 2013

Se hele sagen som pdf

ULTANGGÅRD

Ultanggård ved Haderslev

Indsendt: November 2010

Status: Fredet maj 2013

Se hele sagen som pdf

BOTANISK LABORATORIUM

Botanisk Laboratorium i København

Indsendt: September 2010

Status: Fredet oktober 2011

Se hele sagen som pdf

BADMINTONHAL OG FORHUS

Badmintonhal og forhus ved Vilhelm Pedersens fabrik i Høng

Indsendt: August 2010

Status: Fredet oktober 2012

Se hele sagen som pdf

HOLBÆK RÅDHUS

Holbæk Rådhus

Indsendt: August 2010

Status: Fredet juli 2011

Se hele sagen som pdf

VOR FRUE KIRKEPLADS

Vor Frue Kirkeplads i Kalundborg

Indsendt: Juli 2010

Status: Fredet juni 2011

Se hele sagen som pdf

HOLSTEBRO RETSBYGNING

Holstebro Retsbygning

Indsendt: Juli 2010

Status: Afvist november 2010 i Det Særlige Bygningssyn

Se hele sagen som pdf

TJØRNEGÅRDEN

Tjørnegården i Husby på Fyn

Indsendt: Juli 2010

Status: Udpeget som bevaringsværdig august 2012

Se hele sagen som pdf

OVERLÆGEBOLIG

Overlægebolig Vintersbølle Sanatorium

Indsendt: December 2009

Status: Fredet september 2010

Se hele sagen som pdf

FEMVEJEN 2

Femvejen 2, Charlottenlund

Indsendt: December 2009

Status: Fredet september 2010

Se hele sagen som pdf

NY SPØTTRUP

Ny Spøttrup, Salling

Indsendt: November 2009

Status: Fredet september 2010

Se hele sagen som pdf

KÅGÅRDEN

Kågården, Langeland

Indsendt: September 2009

Status:Fredet

Se hele sagen som pdf

REFUGIEHAVEN

Refugiehaven, Løgumkloster

Indsendt: Maj 2009

Status: Trukket tilbage

Se hele sagen som pdf

VÅLSE KOMMUNALHUS

Vålse Kommunalhus, Nørre Alslev

Indsendt: December 2008

Status: Udpeget til bevaringsværdig juni 2010

Se hele sagen som pdf

BRORFELDE OBSERVATORIUM

Brorfelde Observatorium, Holbæk

Indsendt: December 2008

Status: Fredet marts 2010

Se hele sagen som pdf

SORØ GL. RÅDHUS

Sorø gl. Rådhus, Sorø

Indsendt: December 2008

Status: Fredet oktober 20090

Se hele sagen som pdf

KØBENHAVNS ÆLDSTE VANDVÆRK

Københavns ældste vandværk, København V

Indsendt: December 2008

Status: Fredet maj 2010

Se hele sagen som pdf

GL. RØSNÆSVEJ

Gl. Røsnæsvej, Kalundborg

Indsendt: December 2008

Status: Fredet november 2009

Se hele sagen som pdf

SKIPPERHUS GRÅSTEN

Skipperhus, Gråsten

Indsendt: Oktober 2008

Status: Fredet oktober 2009

Se hele sagen som pdf

HADSUND GAMLE POLITISTATION

Hadsund Gamle Politistation, Hadsund

Indsendt: Juni 2008

Status: Udpeget til bevaringsværdig maj 2010

Se hele sagen som pdf

BOLDKLUBBEN AF 1893’S TENNISHAL

Boldklubben af 1893’s tennishal, København Ø

Indsendt: Juni 2008

Status: Fredet oktober 2009

Se hele sagen som pdf

MORTENSTRUPGÅRD

Mortenstrupgård, Hørsholm

Indsendt: Juni 2008

Status: Fredet marts 2010

Se hele sagen som pdf

SVANEKE RÅDHUS

Svaneke

Indsendt: Juni 2008

Status: Udpeget som bevaringsværdig oktober 2009

Se hele sagen som pdf

LOKUMMER

Lokummer i Krystalgade

Indsendt: Juni 2008

Status: Fredet juli 2010

Se hele sagen som pdf

GRAVEN 20

Graven 20, Århus

Indsendt: Februar 2008

Status: Afvist

Se hele sagen som pdf

RUNGSTED STATION & REMISE

Rungsted

Indsendt: December 2007

Status: Tilbagesendt med krav om uddybning

Se hele sagen som pdf

ANNEBERGPARKEN

Annebergparken Nykøbing Sjælland

Indsendt: December 2007

Status: Fredet maj 2009 (Grønnegårdskomplekset)

Se hele sagen som pdf

C.A.C. MOTORRENOVERING A/S

C.A.C. Motorrenovering A/S, Aalborg

Indsendt: December 2007

Status: Fredet april 2009

Se hele sagen som pdf

GASBEHOLDER

Gasbeholder på Sundby Gasværk København S

Indsendt: Juni 2007

Status: Afvist november 2010

Se hele sagen som pdf

RANDERS SKIFTERET

Randers

Indsendt: Juni 2007

Status: Afvist februar 2008

Se hele sagen som pdf

CHRISTIANIA

København K, se kort over anbefalinger

Indsendt: Maj 2007

Status: En række bygninger blev fredet i november 2008

Se hele sagen som pdf

LINOLEUMSHUSET

Linoleumshuset på Åboulevarden, Kbh N

Indsendt: April 2007

Status: Fredet maj 2009

Se hele sagen som pdf

DET CLASSENSKE FIDEICOMMIS

Det Classenske Fideicommis, København K

Indsendt: April 2007

Status: Fredet december 2007

Se hele sagen som pdf

GRØNNEGÅRDEN

Grønnegården Kunstindustrimuseets Have, København K

Indsendt: Januar 2007

Status: Fredet september 2007

Se hele sagen som pdf

TIVOLISLOTTET

Tivolislottet, København K

Indsendt: December 2006

Status: Afvist juni 2008

Se hele sagen som pdf

KRISTIAN RASMUSSENS GÅRD

Bolmerod

Indsendt: August 2006

Status: Afvist februar 2007. Kulturarvsstyrelsen frafaldt gennemførelsen af fredningen p.g.a den nye ejers modstand

Se hele sagen som pdf

LINDEVEJ 8

Lindevej 8, Frederiksberg

Indsendt: August 2006

Status: Indstillet som bevaringsværdig. Høring slut den 15. aug. 2010

Se hele sagen som pdf

FUGLEBJERGGÅRD

Fuglebjerg

Indsendt: August 2006

Status: Afvist oktober 2007

Se hele sagen som pdf

DIREKTIONSBYGNINGEN PÅ TUBORG

Hellerup

Indsendt: August 2006

Status: Fredet marts 2007

Se hele sagen som pdf

SVENDBORG TEATER

Svendborg

Indsendt: Juni 2006

Status: Afvist marts 2009

Se hele sagen som pdf

3 SOMMERHUSE I TIBIRKE BAKKER

Tisvilde

Indsendt: Juni 2006

Status: Afventer

Se hele sagen som pdf

TYRSTRUP GL PRÆSTEGAARD

Christiansfeld

Indsendt: Januar 2006

Status: Afvist april 2006

SANDBJERGGÅRD

Sønderborg

Indsendt: December 2006

Status: Fredet april 2008

DAMGÅRDEN

Glamsbjerg

Indsendt: September 2005

Status: Afvist juni 2006

ZØLLNERHUS

København

Indsendt: September 2005

Status: februar 2007

Læs hele fredningsforslaget her

GJEDDESDAL HOVEDBYGNING

Greve

Indsendt: September 2005

Status: Afvist februar 2006

Se hele sagen som pdf

FRAGTMANDSHALLERNE

København

Indsendt: Juni 2005

Status: Afvist juli 2006

Se hele sagen som pdf

4. MAJ KOLLEGIET

Frederiksberg

Indsendt: Maj 2005

Status: April 2006

Se hele sagen som pdf

KYSTRADIOSTATIONEN OXA

København K

Indsendt: Maj 2005

Status: September 2005

OLE RØMER OBSERVATORIET

Århus

Indsendt: December 2004

Status: Fredet

Se hele sagen som pdf

KLUBHUSET

Engvej 19, Skive

Indsendt:

Status: Afvist

Se hele sagen som pdf

KRAGHS STIFTELSE

Horsens

Indsendt: September 2004

Status: Afvist april 2005

STRØMMEN STATION

Randers

Indsendt: 2004

Status: Juli 2005

Se hele sagen som pdf

T.B. THRIGES KRAFTVARMEVÆRK

Odense

Indsendt:

Status: februar 2005

Se hele sagen som pdf

SKOVBØLLINGEVEJ 35

Christiansfeld

Indsendt:

Status: Fredet

Se hele sagen som pdf

ØVEJ 19

Haderslev

Indsendt:

Status: Afvist

LUNDEHØJVEJ 5

Stenløse

Indsendt:

Status: afvist

TØRSKINDVEJ 95

Egtved

Indsendt:

Status: fredet 2008

GÅRDEN RASTAD

Ganløse Mørke

Indsendt:

Status: afvist 2005

Se hele sagen som pdf

MOSEBY PRÆSTEGÅRDS HAVE

Stubbekøbing

Indsendt:

Status: Kan ikke fredes for nuværende.

SLOTSGADE 10

Sønderborg

Indsendt:

Status: afvist

SKOVPAVILLION

Møns Klint

Indsendt:

Status: afvist

GL. FREDERIKSBORGVEJ 16

Helsinge

Indsendt:

Status: afvist

SLYK BRO

Ulfborg-Vemb

Indsendt: Insendt 2003

Status: Afventer

Se hele sagen som pdf

TINGHUSVEJ 13

Fredensborg

Indsendt: Marts 2003

Status: Fredet 2003. Fredning opgivet 2005

Se hele sagen som pdf

SKOVLYVEJ 8

Randers

Indsendt: Februar 2003

Status: Afvist 2003

NIELS JUEL STATUEN

København

Indsendt: Januar 2003

Status: Fredet

SKOVVEJ 35A

Charlottenlund

Indsendt: December 2002

Status: Fredet 2005

TUBORGFLASKEN

Hellerup

Indsendt: Oktober 2002

Status: Afvist 2005

HAVNEKONTORET

Ringkøbing

Indsendt: Juli 2002

Status: Fredet

HADSUNDSVEJENS SKOLE

Randers

Indsendt: Juni 2002

Status: Fredet

HAVNEVEJ 25

Roskilde

Villaen (1913-14 af Andreas Clemmensen) og smedejernshavelågen med granitborner. Bygningen er et karakteristisk og solidt stykke håndværk af Andreas Clemmensen, der her har kombineret den i 1800-årene udviklede, asymmetriske villatype med nationalromantiske og “”Bedre Byggeskik””-inspirerede træk. Den har endvidere betydelige kulturhistoriske kvaliteter, idet den er opført for maleren L.A. Ring, der her havde sit atelier og påvirkede udformningen af villaen. Bygningen står relativt uændret.

Indsendt: Maj 2002

Status: Fredet juli 2005

PINJEHØJ 18

Rungsted

Indsendt: April 2002

Status: Afvist maj 2002

HASSERISVEJ 291

Ålborg

Indsendt: December 2001

Status: Maj 2002

NYSTED VANDTÅRN

Nysted

Indsendt: December 2001

Status: Fredet

PLOUGHS GAARD

København K

Indsendt: November 2001

Status: Fredet

STRANDVEJEN 49

Kerteminde

Indsendt: Juli 2001

Status: Afvist december 2001

PLUMS TØMMERLADE

Assens

Indsendt: Juni 2001

Status: Fredet marts 2002

ALGADE 11

Stevns

Indsendt: Marts 2001

Status: Fredet april 2002

VÆVERHUSET

Fredensborg

Indsendt: December 2000

Status: Afvist april 2001

LILLE PEDERSTRUP

Odense

Indsendt: November 2000

Status: Afvist maj 2001

ELLEMOSEGÅRD

Hørve

Indsendt: September 2000

Status: Fredet

NORDJYLLANDS TØJHUS OG KASERNE

Randers

Indsendt: September 2000

Status: Fredet

GASBEHOLDERNE, FINSENSVEJ 76

Frederiksberg

Indsendt: August 2000

Status: Målerhus fredet, men ikke gasbeholderne.

VESTERFÆLLEDVEJ 6

København

Indsendt: November 1999

Status: Afvist

STEFANSHJEMMET

Horsens

Indsendt: September 1999

Status: Afvist

VILLA KROGEN

Varde

Indsendt: September 1999

Status: Fredet november 2002

TORVET 5

Ærøskøbing

Indsendt: August 1999

Status: Afvist april 2002

ASKEBYVEJ 44

Søndersø

Indsendt: Maj 1999

Status: Afvist

LODSHUSET PÅ LOLLANDS ALBUE

Nakskov

Indsendt: Maj 1999

Status: Afvist april 2002