PROJEKTER I BY OG LAND

By og Land Danmark – Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur udvikler og gennemfører projekter alene eller i samarbejde med en bred vifte af aktører. Fælles for projekterne, er at de understøtter foreningens formål og bidrager til at bevare og udvikle den danske bygings- og landskabskultur.

Projekterne kan være små eller store, lokale eller nationale, fokusere på et særlig tema eller arbejde med et bredt fokus. Projekterne er basseret på gode idéer, frivilligt arbejdskraft og fondsmidler. Det er foreningens bestyrelse, der vurderer om de konkrete projekter kan gennemføres med By og Land Danmark som en del af projektet.

VIL DU SELV LAVE PROJEKT?

Sidder du med en god idé til et projekt, som vi kan hjælpe med. Så hører vi gerne fra dig. By og Land Danmark arbejder med projektet udformet og drevet af frivillige, der vil noget med bygnings- og landskabskultur.

Kan du sige ‘ja’ til at din projektidé er inden for foreningens vedtægtsbestemte formålsparagraf og har du lyst til at samarbejde med os, så hører vi gerne fra dig.

Du har sikkert gjort dig nogle tanke om, hvordan dit projekt skal gennemføres. Vi tager din idé og projektarbejdet seriøst, derfor vil vurdere alle idéer i sammenhæng med andre projekter vi også arbejder med. Herunder kan du læse om, hvordan den typiske projekt-proces ser ud for os.
Processen er tilrettelagt således:

Fase 0

En snak. Vi vil gerne tale med alle, der har idéer, derfor kan du ringe til os på 70 22 12 99 og få en snak om din idé, hvordan du forestiller dig et samarbejde kan være.

Fase 1

Idéen præsenteres for bestyrelsen. Bestyrelsen vil vurdere om projektet  passer ind i de andre aktuelle temaer og projekter i organisationen og om der er nogen, der kan have lyst til at deltage. Projektet skal præsenteres via et projekt-ark (én A4-side), når idé-arket er godkend kan fase 2 gå i gang.

Fase 2

Projektet tænkes grundigt igennem og beskrives indgående inkl. arbejdsgruppe, målgruppe, budget, tidsplan, finansieringsplan, succeskriterier og formidlingsplan. Projektet beskrives i projekt-arket, der præsenteres for bestyrelsen. Når bestyrelsen har godkendt projektet inkl. budget og tidsplan, kan projektet gå i gang med at søge finansiering, hvis det er eksternt finansieret.

Fase 3

Finansiering . En stor del af Landsforeningens projektet er finansieret ved hjælp af fonde og legater. Fondsansøgningen vil typisk være et samarbejde mellem projektgruppen og den økonomiansvarlige i foreningen.

Fase 4

Selve projektarbejdet udføres.

Fase 5

Projektet evalueres. Vi evaluerer altid vores projekter, for at bliver klogere på, hvad der gik godt og hvorhenne vi kan blive bedre. Typisk vil det også være en afrapportering til de fonde, der har bidraget økonomisk vil finde sted.

Ring til sekretariatet på 70 12 22 99, hvis du har lyst til at høre mere om, hvordan et projekt kan komme fra idé til virkelighed.

 

BESTYRELSE OG UDVALG

I By og Land Danmarks bestyrelse og udvalg sidder en lang række dygtige og kvalificerede mennesker, der har stor viden og meget erfaring. Flere har gennemført projekter i foreningens regi. Har ud brug for at tale med dem, kan du finde alle relevante oplysninger for bestyrelsen her og for fagudvalgene her.