Kommunalvalg 2021 er lige om hjørnet og det er nu, der er mulighed for at påvirke debatten og resultatet.

Her på siden har vi samlet en række idéer, tips og tricks til hvordan du kan sættes bygnings- og landskabskulturen på dagsordenen og kommer i dialog med politikerne til kommunalvalg 2021.

Læs mere om:
Start det gode samarbejde
Skriv læserbreve: Vi har snydt og lavet nogen i forvejen.
Brug facebook og andre sociale medier
Vælg en mærkesag
Kend de lokale politikere

Da der var kommunalvalg i 2017 afholdt vi et seminar om få bygnings- og landskabskulturen på programmet. Vi har samlet alle pointer og oplæg her, så du kan finde inspiration til denne valgkamp.

Det gode samarbejde

Sæt gang i det gode samarbejde

Nu er kommunalvalg 2021 afgjort, og der er ikke flere borgmesterkup at begå. Det betyder, at kommunalbestyrelsen begynder sit arbejde med at gøre en forskel for den by, de er valgt for. Alle gør deres bedste, men ingen kan overkomme alt, og derfor kan du blive en vigtig medspiller, når der skal tages beslutninger for bygnings- og landskabskulturen i din kommune. Sæt gang i det gode samarbejde ved at tilbyde din hjælp og viden. Du er eksperten, der har samlet erfaringer, kender de vigtigste huse og kulturmiljøer, så du er nu i en i helt særlig position, hvor din viden kan hjælpe politikerne til at træffe gode beslutninger.

Lyt til politikerne

Start med at lytte til politikerne, spørg ind til deres afsæt og hvad der ligger til grund for deres holdninger. Politik består næsten altid af en lang række af kompromisser, hvor alle må vælge, hvad de vil prioritere højst, og hvad de vil give slip på. Det, at starte det gode samarbejde, handler i første omgang om at gøre dine samarbejdspartnere trygge. Det skal være en god oplevelse at skulle mødes med dig, de skal gå derfra med noget, de kan bruge næste gang de skal møde borgere, politikere og embedsværk. Det er næsten altid lettere at arbejde sammen med nogen, der synes godt om dig. Vær venlig og tålmodig. Det kan åbne mange døre at være vellidt.

Forperson Karen Margrethe Olsen havde følgende opfordringer til de kommunale politikere i Byrum Monitor den 6. dec. 2021

Brug den konkrete dagsorden

Kommunalbestyrelsesmøder har en dagsorden, der bliver offentliggjort forud for møderne. Følg med på kommunens hjemmeside og stil spørgsmål til de relevante emner, der allerede er sat på dagsordenen. Så har alle haft tid til at sætte sig ind i sagerne, og dialogen kan blive relevant for de aktuelle emner. Forbered evt. dine samarbejdspartnere og embedsværket på dine spørgsmål. Så har de også tid til at forberede gode svar. Husk at rose offentligt, når der har været en seriøs og opbyggende dialog. Politikerne har også brug for samarbejdspartnere og opmærksomhed; det kan du give dem.

Efter møderne kan du læse referaterne og melde ud, om hvad du synes om beslutningerne. Hvilke dele af aftalerne ville du have gjort anderledes og hvad synes du sidder lige i skabet.

Nævn din mærkesag, hver eneste gang du har en dialog. Bare en enkelt gang, hvis emnet ikke passer. Hvis mærkesagen er på den politiske dagsorden, så har du en kæmpe fordel.

Vær åben

Det gode samarbejde kan opstå over midten. Det kan samle folk, der normalt er uenige og det kan være til gavn for mere end ét parti. Bymiljøet, kulturmiljøet og kulturlandskabet er alles, de bidrager til byens særkende og mange borgere kender mindst en god historie om byens ældste huse og torve. Det er fællesskabet, der skal løfte bygningskulturen. Med åbenhed kan overraskede alliancer opstå, og overraskelser kan være en meget stort styrke, når der skal forhandles kompromisser på plads.

Med åbenhed kan du også være med til at styrke gode relationer. Langt de fleste mennesker lytter helst til mennesker, de allerede kender og har tillid til.

Økonomi er et tungtvejende argument

De kommunale budgetter er stramme, der er mange gode ting at bruge penge på, og derfor er det vigtigt at kunne pege på de økonomiske fordele ved at have styr på bygningskulturen. Realdania har haft de tunge regnedrenge på sagen og samlet en masse gode pointer om bevaringsværdige bygninger og hvordan god bygningskultur er en klar fordel for den kommunale økonomi. Du kan læse hele udgivelsen ‘Vores Fælles Skatkammer’ her.

Penge er ikke de eneste tal, der kan vende en stemning. Data og fakta kan også være ganske overbevisende, og derfor skal du forberede dig inden du smider de første argumenter. Hvor mange nedrivninger er der faktisk revet ned, hvor mange dispensationer er der faktisk givet, og hvor mange høringssvar er der faktisk afgivet. Det virker, hvis du har styr på fakta, har tjek på tidslinjen og overblik over reglerne. Så har du et godt udgangspunkt, når dialogen skal i gang.

Mange mennesker der er enige, kan også være særdeles overbevisende. Så mobilisér borgerne, enganger dem der allerede er samlet i pop op aktivisme og få naboerne ud af busken. I behøver ikke at være 100 % enige, men hvis I kan tale rundt om det samme emne, så kan det forstørres og dermed blive mere aktuelt.

Tal med om den store dagsorden

Lige nu er klima, bæredygtighed og genbrug på den store dagsorden. Alle taler om, hvordan vi kan spare på energien, øge genbruget og undgå transport af materialer. Bygningskulturen er en del af svaret. Vi skal genbruge de bygninger, der allerede står. Vi skal sørge for at bygge, så fremtiden kan modernisere og ombygge efter deres behov, og så skal vi formidle, at istandsættelse og vedligehold er en af de allermest klimavenlige måder at bo på. Jo længere tid noget kan holde, jo senere skal der produceres noget nyt.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for sparring? Så ring til os på 70 22 12 99 eller skriv til nanna.uhrbrand@byogland.dk, så kan vi tage en uddybende dialog om hvordan samarbejdet kan sættes i gang. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du kan hjælpe os med at blive bedre.

 

Læserbreve og debatindlæg

Læserbreve og debatindlæg

Bygningskulturens skæbne bliver afgjort til kommunalvalget

Når kommunevalget bliver afgjort den 16. november 2021, er der mere end 2.000 kandidater der vil vælges til de 98 kommunalbestyrelser. Det er de valgte, der får ansvaret for landets bymiljøer, bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. De sidder for bordenden når, der skal laves kommune- og lokalplaner, administrerer tilladelser til nybyggeri, nedrivninger, istandsættelser og tilbygninger. Det er altså de valgte kommunalpolitikere, sammen med de kommunale forvaltninger, der har indflydelse på, hvordan bymiljøerne og de bevaringsværdige bygninger og -landskaber bliver udviklet og bevaret.

Gå i dialog med kandidaterne inden valget skal afgøres. De ønsker alle at blive kendte navne i offentligheden, det kan du udnytte ved at skrive læserbreve i de lokale aviser samt indlæg og kommentarer på de sociale medier, ikke mindst Facebook. De fleste kandidater vil have en facebookside, hvor der er direkte adgang til deres holdninger og mulighed for at få svar fra dem om specifikke emner.

Vi har gjort det hårde arbejde for dig

Her får du en række forslag til læserbreve og synspunktartikler, som foreninger og personlige medlemmer frit kan benytte. Du skal bare tilpasse materialet til de lokale omstændigheder og forhold. Når du har fundet de lokale eksempler, skal de bruges som afsæt til at komme i dialog med kandidaterne. Det er vigtigt, at du bruger læserbrevene og synspunktartiklerne aktivt og slutter med at stille direkte spørgsmål til navngivne kandidater. Det vil få de fleste til at svare og dermed er der igangsat en debat om emnet.

Vi har også fundet læserbrevene fra 2017 frem, de er stadig aktuelle.

 

Er der noget vi mangler?

Har du skrevet et godt debatindlæg vi skal kende til? Er der et emne du ved særligt meget om? Har du brig for hjælp? Så ring til os på 70 22 12 99 eller skriv til nanna.uhrbrand@byogland.dk

Brug facebook

Facebook er ikke et vidundermiddel, der løser alting. Men det kan have sine fordele, at være nede i folks lommer og dukke op på deres skærm, når de alligevel sidder afslappet i deres sofa.

For rigtig mange mennesker er facebook stedet, hvor det er let at finde oplysninger om det, der rører sig i nærheden af dem og det som de interesserer sig for. Mange mennesker har app’en installeret på deres telefon og scroller igennem deres nyhedsstrøm, når de har 5 minutter at slå ihjel. Der er også rigtigt mange mennesker, der bruger facebook, når de skal søge efter oplysninger om deres lokalsamfund. Facebook er en slags ugeavis, hvor du selv vælger, hvilken interesser du vil læse om.

På facebook kan du have en personlig profil, oprette en side eller en gruppe.

Den personlige profil:

Det er dit navn, alder og interesser du skal oplyse, og du skal ‘blive venner’ med de forbindelser du kender. Når du oplyser facebook at dine interesser er kunst, arkitektur og musike, vil facebook automatisk forsøge at vise dig opslag fra sider, der kan ligger inden for din interesse. Facebook viser dig også opslag fra dine venner og de grupper du er medlem af. på din startside vil du se din facebookstrøm.

En facebook-gruppe

Du kan oprette en gruppe for den forening, du sidder i bestyrelsen af. Gruppen kan hedde: ‘By og Land Lokal’. Så kan alle de mennesker, der melder sig ind i gruppen kunne lave opslag i gruppen. Opslag i grupper kan ikke deles andre steder på facebook. Alle grupper har administrator, det er en god idé at der er flere administratorer på en gruppe, således at ansvaret ikke ligger alene hos et bestyrelsesmedlem.

Mange byer og bydele har facebookgrupper, hvor borgerne kan dele opslag, søge efter hjælp eller sælge loppevarer. Alle grupper har et regelsæt, som man skal følge. De findes i afsnittet ‘om’. Nå du opretter en gruppe, er det dig der skal lave reglerne, og sørger for at gruppes medlemmer overholder dem.

En facebook-gruppe svarer til ugeavisen opslagstavle, hvor alle kan skrive til alle.

En facebook-side

Du kan også oprette en side for den foreningen, du sidder i bestyrelsen af. Siden kan hedde ‘By og Land Lokal’. Vores side hedder By og Land Danmark, og vi synes du skal følge den. På en facebookside er det kun administratoren, der kan lave opslag, der kommer ud i følgernes strøm. Du kan også oprette begivenheder og så kan opslag fra sider deles på hele facebook.

Når du ejer en side, har du også mulighed for at annoncere. Det er en fordel at have mere end en administrator på en side, så er der flere om ansvaret og foreningen risikerer ikke, at blive udelukket fra sin side i tilfælde af udmeldelser.

En facebook-side svarer til reklamernei din ugeavis.

Lav opslag og tag andre profiler

På facebook deler du nyheder ved at lave et opslag. Så kan dine venner eller følgere ‘like’, ‘kommentere’ eller ‘dele’.

Like er tommel op, det er en hurtig angivelse af at dine venner kan lide dit opslag. Det er også en angivelse til facebook om, at du gerne vil se opslag der minder om i fremtiden.

‘Kommentarer’ er når du skriver noget til opslaget. Så får den ven eller side, der har lavet opslaget besked på, at du har svaret. På den måde kan I starte en kommentartråd, og snakke videre om hvad der sker. Kommentar er også en angivelse til facebook om, at du synes det her opslag er vigtigt, og at du gerne vil se mere fra den ven eller side.

‘Dele’ er når du mener, at et opslag er så vigtigt, at dine venner eller følgere skal se det. Så kan du dele opslaget og hjælpe det med at blive vist til endnu flere.

‘Tag’ er det engelske ord for mærkat. Når du vil tagge nogen skal du skrive et @ foran deres navn. Så giver facebook en notifikation til vedkommende om, at du har nævnt dem. Det kan du gøre brig af, når du gerne vil stille direkte spørgsmål til lokale politikere. Hvis du har en gruppe, kan du kun tagge gruppens medlemmer.

Forretningen

Facebook er en forretning og de skal selvfølgelig tjene deres penge. Det gør de ved at vise annoncør betalt indhold i nyhedsstrømmen. Når du får en annoncer, står der sponsoreret under sidens navn. Du kan også blive annoncør og komme direkte ud til din målgruppes strøm.

Det er ikke alle opslag, der bliver vist til alle. Facebook tjener flere penge, når folk benytter sig af mediet. Derfor forsøger facebook hele tiden, at give dig den bedste brugeroplevelse, så du kommer tilbage igen. Derfor viser facebook dig mere af det, du før har brugt tid på. Som administrator for en side, vil du derfor gerne gøre dine opslag så spændende at folk bruger tid på dem. Du vil gerne have likes, kommentarer og delinger. Lav din opslag, så der kommer interaktion. Jo mere interaktion, jo flere visninger.

Hvis ingen bruger tid på dine opslag, bliver dit næste opslag heller ikke vist. Det kan tage tid at lave gode opslag, og det giver bedst mening af have en facebookside, hvis der er aktivitet på den. Så vurder om du har lyst til at passe den.

Har du brug for hjælp?

Ring til os, hvis du har brug for hjælp. Du kan fange os på 70 22 12 99. Fandt du ikke det du ledte efter? Så skriv til os på nanna.uhrbrand@byogland.dk. Vi er her for vores medlemmer.

 

Vælg en mærkesag

Vælg en mærkesag

Find det vigtigste og prioriter!

Hvad er det vigtigste stykke bygnings- eller landskabskultur i din by. Hvis du kun kan redde én ting i branden, hvad snuppede du så med?

Skridt nr. ét er at vide, hvad der er vigtigt. Hvis der er mange ting, der er vigtige. Så er skridt nr. to at prioritere, og at prioritere benhårdt. En valgkamp er kamp om tiden, opmærksomheden og talepladsen. Derfor skal du vælge én sag og ét budskab. Når du har valgt, så har du en mærkesag. En mærkesag er den sag, du skal markerer dig på igen og igen. Det er ikke det samme, som at der ikke skal arbejdes med andet. Det fleste politiske partier har én sag, de taler højt og længe om.  Alle de andre emner, kan man gemme til særlige lejligheden, drøfte med dem, der vil arbejde med særlige underemner.

Udad til er det én sag og ét budskab, der skal gentages.

Det er en god idé at overveje, hvad der kan blive en succes. Start med noget, der er inden for rækkevidde og husk at tag æren for alt, der lykkes.

Du kan godt nå det

Allerhelst skal arbejde med mærkesagen ligge længe inden en valgkamp. Men hvis du alligevel gerne vil på banen, så kan det også nå nu, hvor valgkampen er skudt igang. Når du har valgt din sag, så skal den belyses og ordet skal spredes.

– Skriv et debatindlæg: Vi har lavet en oversigt over debatformater, den finder du her.

-Tag nogle gode fotos, der belyser det væsentlige. Sørg for at der er billeder tæt på, langt fra og fra forskellige vinkler. Motivet skal være belyst, og hvis du kan undgå forstyrrende elementer som biler og skraldespande er det smart. Del billederne med lokalpressen, på facebook eller på din hjemmeside.

-Kontakt dem der har indflydelse: Politikerne, ejerene, investorerne, kommunen, naboerne eller brugerne. Spørg ind til deres holdning, forklar hvad du mener, og giv dem løsningen. 

– Lav en minikampagne. Planlæg en række aktiviteter, der belyser din sag fra flere sider og som kan holde gryden i kog. F.eks. et debatindlæg i lokalavisen, tre fotos på facebook, en byvandring, andre sager der minder om hjemmesiden,  en nyhedsmail til medlemmer/venner, et svar til nogen der er uenige, fotos på instagram, en film på youtube, besøg på stedet, en opfordring til politikerne, interview en der har kendt stedet som barn, find historiske foto. Gentag samme pointe på forskellige måder.

Sig din holdning højt

Vigtigst af alt: Sig din holdning højt. Sig den til alle du er enige med, til alle du kender og til alle, der også interesserer sig for din by. Selv om det er åbenlyst for dig, at kulturmiljøet på på havnen skal bevares, er der en god chance for at 99% af byens andre beboere, har deres tanker et andet sted. De er måske ved at plante blomster til ‘vild med vilje’, skaffe penge til en håndboldhal eller i gang med at planlægge skraldepladser til affaldssortering.

De færreste kan læse tanker. Ingen kan bevare og udvikle noget de ikke kender værdien af. Så sig dit budskab højt, på mange kanaler og gentag det jævnligt. Der er en grund til at store firmaer investerer i reklamer. De ved godt at man skal være synlig for at få nye kunder, og fastholde dem man allerede har.

Vis vejen frem

Peg på de løsninger, der findes. Er der konkrete erfaringer fra nabo-kommunen, hvor de er lykkes med et tilsvarende projekt.  Er det en lokalplan med bevaringsbestemmelser for bykernen, der er vigtig. Så husk at peg på alle de steder, hvor der kan bygges fri. Er det nogle bevaringsværdige bygninger, du ønsker bevaret, så fortæl, hvad de kan bruges til. Ønsker du en park genplantet, så start en indsamling til indkøb af træer.

Få din mærkesag til at være en del af en større plan for byen. Er der allerede en strategi for flere tilflyttere, så forklar, hvad de nye borgere får ud af dit forslag. Giver dit forslag om vejtræer, sænket hastighed og dermed bedre trafiksikkerhed eller har du fokus på genbrug af bevaringsværdige bygninger, så fortæl at løsningen er en del af bæredygtighedsmålene.

Fortæl hvilken værdi, der bliver skabt for byen og lokalsamfundet, når dit forslag bliver til en realitet. Hjælp politikerne på vej med en vindersag.

Find dine allierede

Hvem er enige, eller næsten enige med din holdning? Det kan være den lokale vinterbadeklub, der gerne vil bevare en badebro. Er det måske handelstandsforeningen, der synes at gågaden skal være flot? Hvad siger turistrådet, murelauget og lokalarkivet? Inviter dem med i et samarbejde, hvor I sammen kommer med et budskab og støtter hinanden.

Har du brug for hjælp?

Vi hjælper gerne med at vælge og prioriterer mærkesagen i din forening. Ring til os på 70 22 12 99 eller skriv til nanna.uhrbrand@byogland.dk, så kan vi tage en uddybende dialog om hvordan mærkesagen også bliver en succes. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du kan hjælpe os med at blive bedre.

 

Kend din politiker

Hvor godt kender du kandidaterne til dit byråd? Lokalpolitikere elsker deres by, de vil gerne gøre en positiv forskel, eller var de slet ikke gået ind i politik. Med andre ord har byrådskandidater noget på hjertet, men hvad er deres holdning egentlig til bygnings- og landskabskulturen i jeres kommune.

Du kan spørger kandidaterne på mange måder: Send dem en mail, tag på dem facebook, lav et spørgeskema eller spørg dem direkte til vælgermøder. Gør det nemt for dem at svare og sørg for at de får mulighed for at uddybe – de er trods alt politikere og vil gerne fortælle om det de mener.

Hvis du vælger at lave et spørgeskema, er der flere muligheder:

  • Der er Ja / Nej spørgsmål: ‘Skal der være en bevarende lokalplan for bymidten?’
  • Der er helt åbne spørgsmål: ‘Hvordan synes du, vi skal passe på vores bygningskultur?’
  • Der på en skala fra 1-10, hvor enig er du så i følgende udsagn: Det er vigtigt, at fiskerhusene på havnen bliver bevaret.

Vi anbefaler, at du holder det simpelt. Et sted mellem fem og ti spørgsmål. På den måde er det overskueligt at svare, og overskueligt at gennemgå besvarelserne.

Spil politikerne gode

Når du præsenterer svarende, så spil politikerne gode. Byrådet er en vigtig samarbejdspartner, og den bedste måde at starte et godt samarbejde på, er ved at være respektfuld og bidrage med noget positivt. Der er muligvis meget taletid i konflikt, men indflydelsen ligger nok det sted, hvor samarbejdet er bedst.

Fokuser på dem, der er enige og som har forstået værdien af kulturen. Fremhæv de kloge svar, præsenter kandidater fra forskellige partier og hjælp deres valgkamp. Så er der et godt grundlag for videre dialog, når det nye byråd træder sammen.

Har du brug for hjælp

Vi sidder klar til at hjælpe vores medlemmer. Ring til os på 70 22 12 99 eller skriv til nanna.uhrbrand@byogland.dk. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har idéer til noget, der mangler eller ting, der skal være bedre.

Er der noget du mangler? eller har du noget, som vi skal dele med vores læsere? Så ring til os på 70 22 12 99 eller skriv til nanna.uhrbrand@byogland.dk så er vi klar til at forbedre siden.

Knæk og bræk med kommunalvalget.

Kommunalvalg 2021