Sæt gang i det gode samarbejde

Nu er kommunalvalg 2021 afgjort, og der er ikke flere borgmesterkup at begå. Det betyder, at kommunalbestyrelsen begynder sit arbejde med at gøre en forskel for den by, de er valgt for. Alle gør deres bedste, men ingen kan overkomme alt, og derfor kan du blive en vigtig medspiller, når der skal tages beslutninger for bygnings- og landskabskulturen i din kommune. Sæt gang i det gode samarbejde ved at tilbyde din hjælp og viden. Du er eksperten, der har samlet erfaringer, kender de vigtigste huse og kulturmiljøer, så du er nu i en i helt særlig position, hvor din viden kan hjælpe politikerne til at træffe gode beslutninger.

Lyt til politikerne

Start med at lytte til politikerne, spørg ind til deres afsæt og hvad der ligger til grund for deres holdninger. Politik består næsten altid af en lang række af kompromisser, hvor alle må vælge, hvad de vil prioritere højst, og hvad de vil give slip på. Det, at starte det gode samarbejde, handler i første omgang om at gøre dine samarbejdspartnere trygge. Det skal være en god oplevelse at skulle mødes med dig, de skal gå derfra med noget, de kan bruge næste gang de skal møde borgere, politikere og embedsværk. Det er næsten altid lettere at arbejde sammen med nogen, der synes godt om dig. Vær venlig og tålmodig. Det kan åbne mange døre at være vellidt.

Forperson Karen Margrethe Olsen havde følgende opfordringer til de kommunale politikere i Byrum Monitor den 6. dec. 2021

Brug den konkrete dagsorden

Kommunalbestyrelsesmøder har en dagsorden, der bliver offentliggjort forud for møderne. Følg med på kommunens hjemmeside og stil spørgsmål til de relevante emner, der allerede er sat på dagsordenen. Så har alle haft tid til at sætte sig ind i sagerne, og dialogen kan blive relevant for de aktuelle emner. Forbered evt. dine samarbejdspartnere og embedsværket på dine spørgsmål. Så har de også tid til at forberede gode svar. Husk at rose offentligt, når der har været en seriøs og opbyggende dialog. Politikerne har også brug for samarbejdspartnere og opmærksomhed; det kan du give dem.

Efter møderne kan du læse referaterne og melde ud, om hvad du synes om beslutningerne. Hvilke dele af aftalerne ville du have gjort anderledes og hvad synes du sidder lige i skabet.

Nævn din mærkesag, hver eneste gang du har en dialog. Bare en enkelt gang, hvis emnet ikke passer. Hvis mærkesagen er på den politiske dagsorden, så har du en kæmpe fordel.

Vær åben

Det gode samarbejde kan opstå over midten. Det kan samle folk, der normalt er uenige og det kan være til gavn for mere end ét parti. Bymiljøet, kulturmiljøet og kulturlandskabet er alles, de bidrager til byens særkende og mange borgere kender mindst en god historie om byens ældste huse og torve. Det er fællesskabet, der skal løfte bygningskulturen. Med åbenhed kan overraskede alliancer opstå, og overraskelser kan være en meget stort styrke, når der skal forhandles kompromisser på plads.

Med åbenhed kan du også være med til at styrke gode relationer. Langt de fleste mennesker lytter helst til mennesker, de allerede kender og har tillid til.

Økonomi er et tungtvejende argument

De kommunale budgetter er stramme, der er mange gode ting at bruge penge på, og derfor er det vigtigt at kunne pege på de økonomiske fordele ved at have styr på bygningskulturen. Realdania har haft de tunge regnedrenge på sagen og samlet en masse gode pointer om bevaringsværdige bygninger og hvordan god bygningskultur er en klar fordel for den kommunale økonomi. Du kan læse hele udgivelsen ‘Vores Fælles Skatkammer’ her.

Penge er ikke de eneste tal, der kan vende en stemning. Data og fakta kan også være ganske overbevisende, og derfor skal du forberede dig inden du smider de første argumenter. Hvor mange nedrivninger er der faktisk revet ned, hvor mange dispensationer er der faktisk givet, og hvor mange høringssvar er der faktisk afgivet. Det virker, hvis du har styr på fakta, har tjek på tidslinjen og overblik over reglerne. Så har du et godt udgangspunkt, når dialogen skal i gang.

Mange mennesker der er enige, kan også være særdeles overbevisende. Så mobilisér borgerne, enganger dem der allerede er samlet i pop op aktivisme og få naboerne ud af busken. I behøver ikke at være 100 % enige, men hvis I kan tale rundt om det samme emne, så kan det forstørres og dermed blive mere aktuelt.

Tal med om den store dagsorden

Lige nu er klima, bæredygtighed og genbrug på den store dagsorden. Alle taler om, hvordan vi kan spare på energien, øge genbruget og undgå transport af materialer. Bygningskulturen er en del af svaret. Vi skal genbruge de bygninger, der allerede står. Vi skal sørge for at bygge, så fremtiden kan modernisere og ombygge efter deres behov, og så skal vi formidle, at istandsættelse og vedligehold er en af de allermest klimavenlige måder at bo på. Jo længere tid noget kan holde, jo senere skal der produceres noget nyt.

Har du brug for hjælp?

Har du brug for sparring? Så ring til os på 70 22 12 99 eller skriv til nanna.uhrbrand@byogland.dk, så kan vi tage en uddybende dialog om hvordan samarbejdet kan sættes i gang. Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du kan hjælpe os med at blive bedre.