BY OG LAND DANMARKS GENERALFORSAMLING

Én gang om året i oktober/november holder By og Land Danmark generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, der er her, at medlemmerne mødes og vælger bestyrelsen for det kommende år. Bestyrelsen skal fremlægge beretning og regnskab for det år, der er gennemført samt budget for det kommende år.

Vi glæder os til at mødes med alle foreningens medlemmer for at styrke foreningens udvikling og demokrati.

Strategiworkshop den 18. november 2023 i Odense

Vi har tidligere indkaldt til en generalforsamling nummer to i 2023. Det var bestyrelsens opfattelse, at når vedtægtsændringerne ang. afholdelse af generalforsamling var vedtaget i april 2023, var naturligt at holde en generalforsamling i okt./nov. 2023 og dermed komme godt i gang med det nye årshjul og det nye format, hvor en generalforsamling også skal bruges som ramme for drøftelser, debatter og perspektiver. Noget, som der de seneste år ikke har været så meget tid til på generalforsamlingerne.

Et medlem har gjort os opmærksom på, at når der har været én ordinær generalforsamling i 2023, er det ikke er nødvendigt at holde endnu en generalforsamling i år. Det har vi fået bekræftet hos en advokat. Derfor vil generalforsamlingen udgå den 18. november. I stedet holder vi fast i den del af programmet, hvor der er workshop om vores nye strategi: Fælles om Kulturarven. Strategien dækker perioden 2024-2026 og er udarbejdet af bestyrelsen i september. Deltagelse i workshoppen er for alle stemmeberettigede medlemmer.

Lørdagens workshop skal bruges til at kvalificere strategiens fokusområder og hjælpe med at prioritere indsatserne. Workshoppen har været planlagt siden september og vil fokusere på fire temaer: Medlemmer, Frivillige, Projekter og Politikker.

På vores hjemmeside kan du læse om strategiens temaer og de spørgsmål, der skal hjælpe samtalen på vej i gruppearbejdet.

Vi glæder os til at se alle de tilmeldte og til at kvalificere strategien med jer.

Hvis ikke du har tilmeldt dig endnu, kan du nå det frem den 13. november til midtnat.

Har du spørgsmål eller ting, du mener vi skal drøfte er du altid velkommen til at ringe til sekretariatet på 70 22 12 99 eller skrive til nanna.uhrbrand@byogland.dk

Se det detaljerede dagsprogram og meld dig til her.

LANDSFORENINGENS TIDLIGERE ÅRSMØDER

Frem til corona-pandemien holdt Landsforeningen et årligt årsmøde, der blev afviklet fra fredag aften til søndag eftermiddag. Det fulde weekend-program blev arrangegeret af en lokalforeninger og forløb typiske med ankomsten fredag, hvor der var velkomst ved en centralt placeret personlighed fra egnen, efterfulgt af en aftenrundvisning til en seværdighed. Mens selve generalforsamlingen blev holdt lørdag formiddag var der arrangeret tur for ledsagere, inden der var et foredrag eller byvandring i lokalområder og en festmiddagen lørdag aften. Søndag formiddag var der fællestur til egnens seværdigheder.

Frem til 2023 var generalforsamlingen en del af et større program. Efter 2023 blev generalforsamlingen et selvstændigt møde.

GENERALFORSAMLING i Gjerrild 2023

By og Land Danmark inviterer alle medlemmer og medlemmers medlemmer til årsmøde med generalforsamling på Djursland.

Årsmøde med generalforsamling bliver afholdt som et én-dagsmøde den 22. april, hvor vi skal opleve et par af Djurslands seværdigheder og holde selve generalforsamlingen. Dagen er gratis og for foreningensmedlemmer. Arrangementet er afholdt.

Herunder kan du læse beretninger, budget og regnskab. De kommer løbende, seneste fem uger før generalforsamlingen.

Se bestyrelsens beretning for 2022 her 
Se Frednings- og Bevaringsudvalgets årsberetning for 2022 her
Se Planudvalgets årsberetning for 2022 her
Se Udvalget for Nyere Tids Arkitekturs årsberetning for 2022 her
Se Have- og Landskabsudvalgets beretning for 2022 her
Se landsforeningens godkendte årsrapport for 2022
Se Landsforeningens budget for 2024
Generalforsamlingens dagsorden er efter vedtægterne

Forslag til generalforsamlingen 2023: Bestyrelsen forslår ændringer af vedtægterne
red: vedtægtetsændringerne blev vedtaget. Du kan til en hver tid læse foreningens gældende vedtægter her

Referatet fra generalforsamlingen på Sostrup Kloster den 22. april 2023

Referat fra generalforsamlingen i Sorø den 7. maj 2022

GENERALFORSAMLING I SORØ 2022

By og Land Danmark inviterer alle medlemmer og medlemmers medlemmer til årsmøde med generalforsamling i Sorø.

Årsmøde med generalforsamling bliver afholdt som et én-dagsmøde den 7. maj, hvor vi skal opleve et par af Sorøs seværdigheder og holde selve generalforsamlingen. Dagen er gratis og for foreningensmedlemmer. Du kan se hele programmet og melde dig til her.

Herunder kan du læse beretninger, budget og regnskab. De kommer løbende, seneste fem uger før generalforsamlingen.

Referat fra generalforsamlingen i Sorø den 7. maj 2022

Se bestyrelsens beretning for 2021 her (som pdf)
Se Frednings- og Bevaringsudvalgets årsberetning for 2021 her (som pdf)
Se Planudvalgets årsberetning for 2021 her (som pdf)
Se Udvalget for Nyere Tids Arkitekturs årsberetning for 2021 her (som pdf)
Se Have- og Landskabsudvalgets beretning for 2021 her (som pdf)
Se landsforeningens godkendte årsrapport for 2021 (som pdf)
Se Landsforeningens budget for 2023 (som pdf)
Generalforsamlingens dagsorden er efter vedtægterne

Læs referatet fra generalforsamlingen 2021 på zoom her

ÅRSMØDET 2021 I SVENDBORG AFLYST – generalforsamlingen bliver afholdt virtuelt.

Årsmødet i Svendborg 2021 er aflyst, som følger af Covid-19 og forsinkelse af vaccinationsprogrammet

I stedet holder vi i stedet en virtuel generalforsamling på Zoom, her kan alle være med. Vi hjælper gerne med zoom, du kan skrive til nanna.uhrbrand@byogland.dk, så kan vi arrangere et prøvemøde.

Herunder kan du læse beretninger, budget og regnskab.

Se bestyrelsens beretning for 2020 her (som pdf)
Se Frednings- og Bevaringsudvalgets årsberetning for 2020 her (som pdf)
Se Planudvalgets årsberetning for 2020 her (som pdf)
Se Udvalget for Nyere Tids Arkitekturs årsberetning for 2020 her (som pdf)
Se Have- og Landskabsudvalgets beretning for 2020 her (som pdf)
Se Landsforeningens årsopgørelse for 2020 her (som pdf)
Se Landsforeningens budget for 2022 her (som pdf)
Generalforsamlingens dagsorden er efter vedtægterne

Læs referatet fra generalforsamlingen 2021 på zoom her

ÅRSMØDET 2020 I SVENDBORG AFLYST – generalforsamlingen bliver afholdt virtuelt.

Årsmødet i Svendborg 2020 er aflyst, som følger af Covid-19

I stedet holder vi i stedet en virtuel generalforsamling, den kan du melde dig til her.

Herunder kan du læse beretninger, budget og regnskab.

Se bestyrelsens beretning for 2019 her (som pdf)
Se Frednings- og Bevaringsudvalgets årsberetning for 2019 her (som pdf)
Se Planudvalgets årsberetning for 2019 her (som pdf)
Se Udvalget for Nyere Tids Arkitekturs årsberetning for 2019 her (som pdf)
Se Have- og Landskabsudvalgets beretning for 2019 her (som pdf)
Se Landsforeningens årsopgørelse for 2019 her (som pdf)
Se Landsforeningens budget for 2021 her (som pdf)
Generalforsamlingens dagsorden er efter vedtægterne

Læs referatet fra generalforsamlingen på zoom her
Mød nyt bestyrelsesmedlem Rudi Rusfort Kragh her
Mød nyt bestyrelsesmedlem Peter Tom-Petersen her
Mød ny suppleant Mette Boisen Lyhne her

TIDLIGERE ÅRSMØDER

Læs bestyrelsens beretning fra Landsforeningens tidligere årsmøder

By

Lyngby
Haderslev
Mariager
Fredensborg
Nørre Vosborg
Svaneke
Randers
Holbæk
Nysted
Løgum
Kloster København

Dato

8.-10. maj 2015
9.-11. maj 2014
10.-12. maj 2013
11.-13. maj 2012
13.-15. maj 2011
14.-16. maj 2010
5.-7. juni 2009
23.-25. maj 2008
10.-12. maj 2007
19.-21. maj 2006
20.-22. maj 2005