Plan- og Klimaudvalget

Plan- og klimaudvalget i By og Land Danmark arbejder med at rådgive og vejlede medlemmer i sager, der tager udgangspunkt i planloven. Det kan for eksempel dreje sig om lokalplanlægning, kommuneplanlægning og planstrategier.