LANDSFORENINGENS BUDGET FOR 2023

Budget for året 2023 som udarbejdet januar 2022 til fremlæggelse på Landsforeningens generalforsamling 2022.

INDTÆGTER (TAL I 1000 KR)

Bladsalg / annoncer i blad40
Kontingenter / blade664
Tilskud til drift/blad818
Gaver20
Øvrige indtægter250
I alt:1.792

UDGIFTER (TAL I 1000 KR)

Medlemsblad339
Personaleudgifter974
Lokaleomkostninger142
Hjemmeside og IT-support m.v45
Revision18
Øvrige administrationsudgifter23
Andre aktiviteter (fredning og udvalg)97
I alt:1638
Resultat før foreningsvirksomhed
154
Foreningsvirksomhed
113
Resultat før finansiering
41
Finansielle indtægter
0
Finansielle udgifter
2
Årets resultat
39