LANDSFORENINGENS BESTYRELSE

Bestyrelsens medlemmer er både geografisk og fagligt bredt repræsenteret. De vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen af landsforeningens medlemmer. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der alle arbejder frivilligt og ulønnet.

Bestyrelsens arbejde er nu primært koncentreret om fremadrettede aktiviteter som synliggørelse af Landsforeningen, styrkelse af sekretariatet, udadrettede aktiviteter som møder for medlemmerne, projekter, strategiplaner og forsøg på at tilføre foreningen økonomiske midler i form af aftaler med erhvervslivet og fondsverdenen.

Iben Bækkelund Jagd, formand, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Formand
Iben Bækkelund Jagd
Frederikssund
iben.jagd@byogland.dk
Læs mere om Iben Bækkelund Jagd her

Næstformand
Peter Tom-Petersen
København
Tlf. 20 10 44 57
peter@hageskestiftelse.dk
Læs mere om Peter her

Anne Midtgaard Jønsson bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Kasserer
Anne Midtgaard Jønsson
Odder
Tlf. 40 53 95 04
anne.midtgaard@byogland.dk
Læs mere om Anne Midtgaard Jønsson her

Bestyrelsesmedlem
Jens Aaberg
Valby
Tlf. 40 50 84 45
Jens.Aaberg@byogland.dk
Læs mere om Jens Aaberg her

Bestyrelsesmedlem
Tommy Glindvad
Norddjurs
20 33 78 44
tommy@glindvad.com

Bestyrelsesmedlem
Margrethe Floryan
Gentofte
margrethe.floryan@byogland.dk

Bestyrelsesmedlem
Lola Wøhlk Hansen
Silkeborg
e-mailadresse på vej

Førstesuppleant
Jacob Lund
Bornholm
e-mail på vej

Andensuppleant
Flemming Willum Petersen
Nakskov
e-mail på vej