LANDSFORENINGENS REGNSKAB FOR 2021

Regnskabet blev godkendt på Landsforeningens generalforsamling den 7. maj 2022.

NYESTE OFFENTLIGGJORTE REGNSKABER:

INDTÆGTER20212022
Medlemsblad og annoncer53.081
Kontingenter og salg af blade til foreninger653.750
Tilskud drift/blad/tips&lotto760.696
Gaver i.h.t. paragraf 824.380
Øvrige indtægter99.997
INDTÆGTER I ALT1.591.904
UDGIFTER20212022
Medlemsblad-335.111
Personaleomkostninger -709.944
Lokaleomkostninger-75.968
IT support, hjemmeside, printerleje o.l-60.865
Revision-15.175
Øvrige administrationsudgifter-40.809
Andre aktiviteter-25.173
UDGIFTER I ALT-1.263.045
RESULTAT FØR FORENINGSVIRKSOMHED328.859
Udvalgs- regional- og årsmøder-38.698
RESULTAT FØR FINANSIERING290.161
Finansielle indtægter0
Finansielle omkostninger-2.055
Hensættelser til foreningsudvikling og fredningsarbejde- 266.000
ÅRETS RESULTAT22.106