LANDSFORENINGENS REGNSKAB FOR 2023

Regnskabet blev fremlagt på bestyrelsesmøde den 6. marts 2024.

NYESTE OFFENTLIGGJORTE REGNSKABER:

INDTÆGTER20232022
Medlemsblad og annoncer33.77539.030
Kontingenter og salg af blade til foreninger670.240658.748
Tilskud drift812.040758.559
Fondstilskud1.892.821149.800
Gaver i.h.t. paragraf 829.15223.650
Øvrige indtægter519.794220.946
INDTÆGTER I ALT3.957.8221.850.733
UDGIFTER20232022
Medlemsblad-341.415-335.471
Personaleomkostninger -1.165.421-983.157
Lokaleomkostninger-147.639-112.198
IT support, hjemmeside, printerleje o.l-37.322-58.470
Revision-34.750-18.875
Øvrige administrationsudgifter-60.270-55.642
Andre aktiviteter-23.809-39.955
Andre driftsmiddelsomkostninger-4.077-1.729
UDGIFTER I ALT-1.814.7011.605.497
RESULTAT FØR FORENINGSVIRKSOMHED2.143.121245.236
Udvalgs- regional- og årsmøder-477.044-76.098
Projektudgifter-1.407.1080
RESULTAT FØR FINANSIERING258.969169.138
Finansielle indtægter00
Finansielle omkostninger-2.813-3.548
Hensættelser til foreningsudvikling og fredningsarbejde- 250.000-180.000
ÅRETS RESULTAT6.156-14.410