BY OG LAND DANMARKS STRATEGISKE ARBEJDE

I By og Land Danmark er der mange opgaver, der skal løses, og idéer, der skal forløses. For at kunne fokusere indsatserne og lave langsigtede planer, udarbejder By og Land Danmarks bestyrelse en række strategier. Strategierne har til opgave at bane vejen for foreningens arbejde, sikre at arbejdet i foreningen tager afsæt i formålet og alle initiativer, der sættes igang til sammen udgør en bevægelse i samme retning.

Her på siden kan du læse de strategier, der er udarbejdet.

Strategi: Fælles om kulturarven

By og Land Danmark arbejder med afsæt i foreningens formålsparagraf. Arbejdet rammes løbende ind i foreningens strategier. For perioden 2024-2026 har bestyrelsen udarbejdet strategien: Fælles om kulturarven. Foreningens medlemmer var inviteret til at kvalificere indholdet på en workshop i Odense den 18. november 2023. 

Du kan læse hele strategien: Fælles om kulturarven her

Strategi: Fælles om kulturarven

NÆSTE STRATEGI

Strategiarbejde er en kontinuerlig proces, hvor der med jævne mellemrum skal gentænkes, justeres og fokuseres. Vi samler løbende op på temaer, emner og idéer til næste strategi.

Alle foreningens medlemmer kan komme med input. Sidder du med en idé, kommentar eller noget på hjertet? Det er vigtigt at få med i puljen, inden arbejdet går i gang. Så er du meget velkommen til at skrive en mail til os på mail@byogland.dk med emnet: ‘Strategi’.

ANDRE STRATEGIER

Det strategiske arbejde er en vigtig guide for By og Land Danmarks virker. Derfor vil nye strategier altid bygge videre på tidligere strategier. Erfaring opsamles, projekter afsluttes og temaer udvikler sig. 

Herunder kan du finde tidligere strategier for By og Land Danmark.

FUNDAMENT FOR FRIVILLIGE

I starten af 2023 udarbejdede By og Land Danmarks bestyrelse sin første strategi i flere år. Strategien hedder ‘Fundament for frivillige’. Strategien er en opstartsstrategi, der samler tanker og erfaringer fra projektet ‘En fælles sag’ og sætter rammerne for det fokus, der skal være i 2023.

Du kan læse hele strategien her