BY OG LAND DANMARKS STRATEGISKE ARBEJDE

I By og Land Danmark er der mange opgaver, der skal løses, og idéer, der skal forløses. For at kunne fokusere indsatserne og lave langsigtede planer, udarbejder By og Land Danmarks bestyrelse en række strategier. Strategierne har til opgave at bane vejen for foreningens arbejde, sikre at arbejdet i foreningen tager afsæt i formålet og alle initiativer, der sættes igang til sammen udgør en bevægelse i samme retning.

Her på siden kan du læse de strategier, der er udarbejdet.

FUNDAMENT FOR FRIVILLIGE

I starten af 2023 udarbejdede By og Land Danmarks bestyrelse sin første strategi i flere år. Strategien hedder ‘Fundament for frivillige’. Strategien er en opstartsstrategi, der samler tanker og erfaringer fra projektet ‘En fælles sag’ og sætter rammerne for det fokus, der skal være i 2023.

Du kan læse hele strategien her

NÆSTE STRATEGI

Strategiarbejde er en kontinuerlig proces, hvor der med jævne mellemrum skal gentænkes, justeres og fokuseres.

Derfor er der allerede nu planer for næste strategiperioder for 2024-2026. Bestyrelsen har besluttet at arbejdstitlen for næste strategi er ‘Sammen om bygnings- og landskabskulturen’. Strategien bliver til på workshops og seminarer for bestyrelse og fagformænd.

Alle foreningens medlemmer kan komme med input. Sidder du med en idé, kommentar eller noget på hjertet? Det er vigtigt at få med i puljen, inden arbejdet går i gang. Så er du meget velkommen til at skrive en mail til os på nanna.uhrbrand@byogland.dk med emnet: ‘Strategi’.