Sager fagudvalget for Nyeret Tids Arkitektur arbejder med

Fagudvalget arbejder med en bred vifter af sager, der vedrører bygnings- og landskabskulturen efter 1940.

Nedrivninger i De Gamles By på Nørrebro i København

Illustration er på vej

Fagudvalget for Nyere Tids Arkitektur har henvendt sig til Københavns Kommune ang. mulige nedrivningsplaner i De Gamles By . 

I brevet står bl.a.:

Det er med bekymring, at By og Land Danmark – Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er blevet opmærksomme på, at det overvejes at nedrive en række bebyggelser på Sjællandsgade nr. 38, 40 & 42 i kanten af De Gamles By på Nørrebro.

Det er By og Land Danmarks holding, at de tre stokbebyggelser i 4 etager og to mellemliggende servicebygninger, tegnet af kommunens egen stadsarkitekt og opført i 1947, bør bevares. Vi opfordrer
til, at den høje bevaringsværdi (SAVE 3) og bygningernes værdi som en del af det samlede område De Gamles By respekteres.

Bygningerne er velproportionerede og opført med harmoniske facader i rød sten, der signalerer tidslighed og samtidig underordner sig De Gamles Bys samlede arkitektoniske udtryk. De fem
bygninger ligger, ligesom alle andre markante bygninger i De Gamles By, ortogonalt i forhold til hinanden og er vinklet 45 grader på grunden. 

Du kan læse hele brevet til Københavns Kommune ang. De Gamles By her

Henvendelse til Københavns Kommune er sendt i kopi til Nørrebro Lokaludvaæg

Brevet blev sendt den 22. juni 2023. Hvis du vil læse alle By og Land Danmarks indsigelse og høringssvar finder du dem her.

Villakvarteret Skovly, lokalplan 283 Rudersdal Kommune

Skovlydeklarationen

Fagudvalget for Nyere Tids Arkitektur har bidraget til By og Land Danmarks henvendelse til Rudersdal Kommune ang. villakvarteret Skovly. Rudersdal Kommunen ønskede at erstatte Skovlydeklerationen med en ny lokalplan. 

I brevet står bl.a.:

Landsforeningen vurderer, at Skovlykvarteret har en særlig og meget høj bevaringsværdi i kraft af dens planlagte skovagtige karakter.

Den skovagtige karakter og eksplicitte ide om tilpasning til det store landskab som deklarationen sikrer, er sjælden og har derfor en ekstraordinær høj identitetsværdi for kvarteret såvel som for kommunen. Identitetsværdi har blandt andet væsentlig betydning for ejendomsværdierne.

Den veldokumenterede og på en gang tidstypiske og unikke plan er særdeles interessant også i nationalt perspektiv. Det Særlige Bygningssyns nye frednings- og bevaringsstrategi viser, at der i de kommende år vil komme særligt meget fokus på efterkrigstidens kulturarv. Skovlydeklarationen er et tidligt og vellykket eksempel på, at man i 1960’erne begynder at udarbejde lokalplaner for villakvarterne, og dermed sikrede højere kvalitet af rummet mellem husene og bylandskabet

Du kan læse hele brevet til Rudersdal Kommune ang. Skovlydeklerationen her

Henvendelse til Rudersdal Kommune er sendt i kopi til Gundejerforeningen Skovly og Rudersdal Museum

Brevet blev sendt den 9. januar 2023. Hvis du vil læse alle By og Land Danmarks indsigelse og høringssvar finder du dem her.

Amaliegade 44 i Frederiksstaden i København

Amaliegade 44 Eva og Nils Koppel sammen med Edith Nørgaard

Fagudvalget for Nyere Tids Arkitektur har sammen med fagudvalget for Have- og Landskabskultur henvendt sig til Københavns Kommune for at forhindre nedrivningen af komplekset Amaliegade 44 i Frederiksstaden i København. Bygningerne er tegnet af Eva og Nils Koppel mens haveanlægget er udformet efter landskabsarkitekt Edith Nørgaards idéer.

I brevet står bl.a.:

Det samlede anlæg, byggeri og have er ikke alene et billede på modernismens tilpasningsevne til Frederiksstadens arkitektur, men også en væsentlig del af det modernistiske snit omkring
Københavns Havn, der fortæller om byens historiske udvikling.

Bygningen er et fint tidstypisk eksempel på en vellykket modernistisk bygning med en taktfast facade, der på en og samme tid signalerer en tidslighed og samtidig formår at underordne sig
områdets arkitektoniske udtryk. Med de gråpudsede tegl- og betonfacader går bygningen i dialog med omgivelserne samtidig med, at den klart placerer sig i sin tid med et relevant arkitektonisk
udtryk.

Du kan læse hele kommentaren vedrørende nedrivningsansøgningen her

Henvendelse til København Kommunes Teknik- og Miljøudvalg vedrørende nedrivningsansøgning af Amaliegade 44 i Frederiksstaden. Sendt den 27. nov. 2022 med kopi til Københavns Museum og Slots- og Kulturstyrelsen samt bygningens ejer Mærsk.

Brevet blev sendt den 28. november 2023. Hvis du vil læse alle By og Land Danmarks indsigelse og høringssvar finder du dem her.