Amaliegade 44 Eva og Nils Koppel sammen med Edith Nørgaard

Fagudvalget for Nyere Tids Arkitektur har sammen med fagudvalget for Have- og Landskabskultur henvendt sig til Københavns Kommune for at forhindre nedrivningen af komplekset Amaliegade 44 i Frederiksstaden i København. Bygningerne er tegnet af Eva og Nils Koppel mens haveanlægget er udformet efter landskabsarkitekt Edith Nørgaards idéer.

I brevet står bl.a.:

Det samlede anlæg, byggeri og have er ikke alene et billede på modernismens tilpasningsevne til Frederiksstadens arkitektur, men også en væsentlig del af det modernistiske snit omkring
Københavns Havn, der fortæller om byens historiske udvikling.

Bygningen er et fint tidstypisk eksempel på en vellykket modernistisk bygning med en taktfast facade, der på en og samme tid signalerer en tidslighed og samtidig formår at underordne sig
områdets arkitektoniske udtryk. Med de gråpudsede tegl- og betonfacader går bygningen i dialog med omgivelserne samtidig med, at den klart placerer sig i sin tid med et relevant arkitektonisk
udtryk.

Du kan læse hele kommentaren vedrørende nedrivningsansøgningen her

Henvendelse til København Kommunes Teknik- og Miljøudvalg vedrørende nedrivningsansøgning af Amaliegade 44 i Frederiksstaden. Sendt den 27. nov. 2022 med kopi til Københavns Museum og Slots- og Kulturstyrelsen samt bygningens ejer Mærsk.

Brevet blev sendt den 28. november 2023. Hvis du vil læse alle By og Land Danmarks indsigelse og høringssvar finder du dem her.