Skovlydeklarationen

Fagudvalget for Nyere Tids Arkitektur har bidraget til By og Land Danmarks henvendelse til Rudersdal Kommune ang. villakvarteret Skovly. Rudersdal Kommunen ønskede at erstatte Skovlydeklerationen med en ny lokalplan. 

I brevet står bl.a.:

Landsforeningen vurderer, at Skovlykvarteret har en særlig og meget høj bevaringsværdi i kraft af dens planlagte skovagtige karakter.

Den skovagtige karakter og eksplicitte ide om tilpasning til det store landskab som deklarationen sikrer, er sjælden og har derfor en ekstraordinær høj identitetsværdi for kvarteret såvel som for kommunen. Identitetsværdi har blandt andet væsentlig betydning for ejendomsværdierne.

Den veldokumenterede og på en gang tidstypiske og unikke plan er særdeles interessant også i nationalt perspektiv. Det Særlige Bygningssyns nye frednings- og bevaringsstrategi viser, at der i de kommende år vil komme særligt meget fokus på efterkrigstidens kulturarv. Skovlydeklarationen er et tidligt og vellykket eksempel på, at man i 1960’erne begynder at udarbejde lokalplaner for villakvarterne, og dermed sikrede højere kvalitet af rummet mellem husene og bylandskabet

Du kan læse hele brevet til Rudersdal Kommune ang. Skovlydeklerationen her

Henvendelse til Rudersdal Kommune er sendt i kopi til Gundejerforeningen Skovly og Rudersdal Museum

Brevet blev sendt den 9. januar 2023. Hvis du vil læse alle By og Land Danmarks indsigelse og høringssvar finder du dem her.