UDVALGET FOR NYERES TIDS ARKITEKTUR

Udvalget for Nyere Tids Arkitektur består af frivillige, der arbejder for bevaring og beskyttelse ag bygnings- og landskabskulturen der er opført efter 1940.

Her på siden kan du møde udvalgets medlemmer.

Grethe Pontoppidan

Formand for NTA. Østerbro i København. Hun er uddannet arkitekt m.a.a., byggeøkonom med en post. grad. Nordisk Master i arkitektonisk kulturarv fra Arkitektskolen Aarhus.

Grethe har arbejdet som projekterende arkitekt, i 2014 blev hun selvstændig bevaringsfaglig konsulent med speciale i det 20. århundredes bygningsarv. Grethe har været formand for NTA siden 2013. Hun er desuden Co-president for ICOMOS International Scientific Committee for 20th C Heritage, ISC20C.

Læs mere om Grethe Pontoppidan her

Anja Meier Sandreid

Udvalgsmedlem i NTA, Østerbro i København.
Hun er uddannet cand.mag. i historie, museums-formidling og kulturarv fra Københavns Universitet.

Anja har haft flere ansættelser med nyere tids historie, bl.a. på kulturhistoriske museer og som historiefaglig redaktør for perioden 1850-2007 på leksikonet Trap Danmark. I dag er Anja ansat som projektleder hos Dansk Byplanlaboratorium, her arbejder hun bla. med bygningsbevaring og bevaringsværdige bygninger i de danske kommuner.

Læs mere om Anja Meier Sandreid her

medlem, bestyrelse, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Helene Høyer Mikkelsen
Arkitekt og fotograf
Aarhus

Tommy Johansen
Ingeniør, lektor DTU
Græsted

Ulla Kristensen
Arkitekt og byplanlægger
Aalborg

Bitten Larsen
Historiker
Roskilde

medlem, bestyrelse, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Anja Meier Sandried
Historiker
Nørrebro, København

Line Stougaard
Arkitekt maa
Greve

HVORDAN ARBEJDER UDVALGET

Fagudvalget er nedsat af bestyrelsen til at rådgive om sager, der vedrører bygnings- og landskabskulturen efter 1940. Udvalget arbejder med møder, studieture, besigtigelse og arbejdsgrupper.

Udvalget kan inviterer gæster til sine møder.

DE FORMELLE RAMMER

det er bestyrelsen der peger på udvalgets formand og godkender udvalgets medlemmer. Det sker for at sikrer sig, at udvalgsmedlemmer

Udvalgets medlemmer skal være medlem af forenigen.

KOMMISSORIET

Nyere Tids Arkitektur er et udvalg under By og Land Danamrk, der sætter fokus på bygninger opført efter 1940. Udvalget arbejder med at bevare og frede den nyere tids bedste bygninger.

Udvalgets kommissorium er:

– Varetager opgaver vedrørende arkitektur og bebyggelse efter 1940.

– At vurdere om henvendelser om fredning er relevant til fredning og udarbejder fredningsindstillinger.

– At bistå medlemmer og medlemsforeninger i sager vedrørende arkitektur og bebyggelse efter 1940.

– At udforme oplæg til Landsforeningens politik og strategi vedrørende arkitektur og bebyggelse efter 1940.

– At vejlede bestyrelsen og de øvrige udvalg vedrørende sager inden for arkitektur og bebyggelse efter 1940.

– At udarbejde oplæg til Landsforeningens holdning til arkitektur og bebyggelse efter 1940.

– At udarbejde oplæg til Landsforeningens henvendelser til politikere, stat og kommuners administrationer med henblik på forbedring af lovgivningen og sagsbehandling inden for arkitektur og bebyggelse efter 1940.

– At forestå efter aftale med bestyrelsen projekter der relaterer til arkitektur og bebyggelse efter 1940.

– At udarbejde en beretning over det forgangne år og fremsende den til sekretariatet senest den 15. februar i det følgende år.