Illustration er på vej

Fagudvalget for Nyere Tids Arkitektur har henvendt sig til Københavns Kommune ang. mulige nedrivningsplaner i De Gamles By . 

I brevet står bl.a.:

Det er med bekymring, at By og Land Danmark – Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er blevet opmærksomme på, at det overvejes at nedrive en række bebyggelser på Sjællandsgade nr. 38, 40 & 42 i kanten af De Gamles By på Nørrebro.

Det er By og Land Danmarks holding, at de tre stokbebyggelser i 4 etager og to mellemliggende servicebygninger, tegnet af kommunens egen stadsarkitekt og opført i 1947, bør bevares. Vi opfordrer
til, at den høje bevaringsværdi (SAVE 3) og bygningernes værdi som en del af det samlede område De Gamles By respekteres.

Bygningerne er velproportionerede og opført med harmoniske facader i rød sten, der signalerer tidslighed og samtidig underordner sig De Gamles Bys samlede arkitektoniske udtryk. De fem
bygninger ligger, ligesom alle andre markante bygninger i De Gamles By, ortogonalt i forhold til hinanden og er vinklet 45 grader på grunden. 

Du kan læse hele brevet til Københavns Kommune ang. De Gamles By her

Henvendelse til Københavns Kommune er sendt i kopi til Nørrebro Lokaludvaæg

Brevet blev sendt den 22. juni 2023. Hvis du vil læse alle By og Land Danmarks indsigelse og høringssvar finder du dem her.