HAR DU ET FREDNINGSFORSLAG?

Hvis du har et forslag til fredning af en bygning, er du meget velkommen til at sende forslaget ind til os. Vi kan hjælpe med at vurdere forslaget, og evt. bistå med udformning af et egentligt fredningsforslag med henblik på indsendelse til Slots- og Kulturstyrelsen.

Det er fagudvalgene, der tager endeligt stilling til, hvilke forslag vi sender videre til Slots- og Kulturstyrelsen.

Til brug for vores arbejde med og vurdering af et fredningsforslag er det væsentligt, at vi har noget information om bygningen — jo flere informationer vi har, jo bedre kan vi hjælpe. Vi vil i hvert tilfælde gerne have:

– Bygningens adresse, evt. arkitekt og opførelsesår.
– Et par gode fotos af bygningen både indefra og udefra, der giver et indtryk af de faktiske forhold.
– Bygningens matrikelnummer, ejendomsnummer, kommune og ejerforhold.

Hvis materialet er tilgængeligt, vil vi gerne have følgende:

– Tegningsmaterialefor bygningen: Planer, opstalter, snit.
– Begrundelse for Fredningsforslaget.
– Baggrund.
– Beskrivelse.
– Oprindelighed og ændringer.
– Bygningshistorie.
– Vedligeholdelsesstand.
– Kommuneatlas / Kulturmiljøatlas
– Kilder.
– Kontaktpersoner.

Se eksempler på indsendte fredningsforslag fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur her.

Få mere information om bygningsfredning på Kulturstyrelsens webside.