Hjælp Landsforeningen

Hjælp Landsforeningen og vind en gave

Landsforeningens økonomi er afhængig af tips- og lottomidler.

Det er et krav, at vi modtager 100 gaver af 200 kr. fra 100 forskellige personer. Vi mangler 90 gaver for at kunne søge midler i år.

Så giv en gave til Landsforeningen og få et lod i puljen, hvor vi trækker lod om Søren Vadstrups seneste bog Byhuset.

Du kan give en gave ved at sende 200 kr. med mobile pay på 22944151 eller på en bankoverførsel til vores konto i Danske Bank, reg. nr. 3121, konto nr. 5095700. Angiv venligst navn og adresse samt teksten ‘gave’.

Vi trækker en vinder den 9. december og sender bogen, så den er fremme inden jul.

De der allerede har givet os en gave i år, er selvfølgelig med i lodtrækningen.

Kom til inspirationsmøde i Horsens

Vi inviterer til inspirationsmøde i Horsens lørdag den 19. november.

På dette møde sætter vi fokus på, hvad der skal til, for at vi i fremtiden kan have mange bygninger med rod i den danske byggetradition og dermed vise de næste genrationer det samfund, der var før dem

Vi kender alle udtrykket: ‘Ingen beskyttelse uden benyttelse’. Men hvordan sikrer vi benyttelsen af vores kulturarv? Hvilke idéer findes der ude i landet, og hvordan får ildsjæle, ejere og fagfolk det bedste ud af hinanden?

Vi kommer vidt omkring. Vi skal høre historier fra hele landet om, hvordan idéer er blevet til virkelighed, så bevaringsværdige bygninger kan få nyt liv.

Vi glæder os til at se jer til en dag, hvor vi kan blive inspireret af, hvordan vi skaber nyt liv i gamle bygninger.

Læs programmet som pdf her

OBS: Det er ikke længere muligt at melde sig til.

Er du Landsforeningens nye bogholder?

Vi leder efter en ny bogholder, der ud over at løse de daglige økonomiopgaver som bogføring, kontingentopkrævning og dokumentation af tilskud  også kan styre vores medlemsdatabase, finde annoncører til bladet By & Land og hjælpe med andre opgaver som er sekretariatets ansvar.

Landsforeningen benytter regnskabssystemet C5 Dynamic. Kendskab til det er en fordel.

Stillingen er på 10-15 timer om ugen på konsulentvilkår og  med kontorplads i sekretariatet i Borgergade 111, 1300 København K. Løn efter aftale.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe til kasserer Torben Lindegaard, tel. 66 11 69 18

Ansøgninger kan sendes til mail@byogland.dk

Nej til nedrivning af Vikingeskibshallen

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur siger nej til nedrivning af Vikingeskibshallen i Roskilde og efterlyser i stedet, at der afsættes de nødvendige midler til sikring af landets kulturarv.

Det er begrædeligt, at manglende, løbende vedligeholdelse nu betyder, at fremtiden for Vikingeskibsmuseet i Roskilde er truet. Flere har foreslået bygningen affredet og nedrevet, senest Vikingemuseets egen bestyrelse og dermed ejere.

”Det er simpelthen ikke okay”: siger formanden for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Karen Margrethe Olsen, der ønsker fredningen af Vikingeskibsmuseet opretholdt. ”En nedrivning vil betyde at en vigtig del af vor nationale kulturarv forsvinder. Det kan vi ikke være bekendt.

Arkitekt Erik Christian Sørensens byggeri fra 1969 blev fredet allerede i 1997. Mindre end 30 år efter bygningens opførelse var man klar over, at der her var der tale om et ikonisk byggeri. Her forenes konstruktiv klarhed og rå finish under indflydelse af japansk arkitektur, det arkitektsyn der går under betegnelsen ”brutalisme”. ”Vi har ikke mange eksempler på denne moderne arkitektur, derfor skal vi passe ekstra godt på det vi har”: siger formanden.

Udover betydningen af det meget præcise arkitektoniske udtryk i Vikingeskibsmuseet og prisen for et nybyggeri, der langt overstiger en renovering, lægger Landsforeningen meget stor vægt på, at udsat vedligeholdelse ikke må berettige til en af-fredning og efterfølgende nedrivning.

Den bedste form for bygningsbevaring er løbende vedligeholdelse. Selv små skader kan i løbet af få år udvikle sig til alvorlige problemer. Problemerne i Vikingeskibsmuseet er blevet påpeget igennem mange år, uden at der er sket en udbedring af skaderne. Det har vist sig at være katastrofalt for Vikingeskibsmuseet ligesom at det kan være katastrofalt for en hvilken som helst anden bygning.

Landsformanden understreger at: ”Det vil kunne skabe præcedens, hvis ejere af fredede bygninger kan spekulere i at misligholde bygninger og dermed få dem affredet. Det går simpelt hen ikke”.

”Det er staten, der udvælger de bygninger der fredes og det er staten, der stiller kravene til vedligeholdelsen af disse bygninger. Det er for kun naturligt at fredede bygninger har mulighed for at søge tilskud til vedligeholdelse og at disse tilskud er af en sådan størrelse at de med rimelighed kan bidrage til en god stand af bygningerne. Det er ikke tilfældet i dag”: udtaler formanden.

Vi har i Danmark ca. 8000 fredede bygninger. Offentlige tilskud til vedligeholdelse af fredede bygninger har i mange år ligget på ca. 40 mio. kr. Det er tydeligvis ikke et tilstrækkeligt beløb til at dække udgifterne.

Formanden opfordrer folketinget til at afsætte de nødvendige midler til at sikre den nationale kulturarv for fremtidens generationer. ”Løbende vedligeholdelse af vore fredede og bevaringsværdige bygninger er i langt billigere end at bygge nyt”: slutter Karen Margrethe Olsen.

Skagens næste fase

Dette åbne brev har været bragt i Nordjyske Stiftstidende onsdag den 26. oktober 2016. Hanne Heilmann er personligt medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Holdninger i debatindlægget deles ikke nødvendigvis af Landsforeningen.

Åbent brev til Direktøren for Trigon,
samt medlemmer af Frederikshavns Byråd,
& Kommunens embedshold i Center for Teknik & Miljø.

Jeg vil gerne udtrykke min ros for, at der igen er planer for en anderledes anvendelse af et stort område, der førhen var i Kommunens regi – for derved at ville understøtte den positive udvikling, som Skagen trods alt netop i disse år oplever i flere henseender.

Så ros til Trigon, der har fremført nye planer for Hedebo skolens arealer.

Men, at området, ifølge de fremlagte planer, skal være et plagiat af Vesterby/Østerby høster til gengæld ikke megen ros.

Selvfølgelig skal vi bevare det Skagen, som vi alle kender, en opgave der har sin helt egen sværhedsgrad, men det skal ikke hindre nogen i at ville udvikle byen.

Det fordrer, at man tænker anderledes kreativt og derfor er min appel, at man får nogle dygtige arkitekter til at tænke i nye baner. Man kunne måske lade sig inspirerer, således at de små huse i klynger placeres efter et ekspansivt system, som Jørn Utzon allerede for mange år siden skabte.

Lad os få et spændende bymiljø, men så enkelt og fornuftigt skruet sammen så det energimæssigt, såvel som økonomisk, kan gøre det muligt for den almene befolkning – både den lokale, den regionale og hvem, der ellers måtte have lyst til at bosætte sig i Skagen og som så også ville kunne få mulighed til at have råd til at bo her. For vi har så rigeligt med feriehuse, både huse, der er til salg og huse, der kun bliver sparsomt benyttet i ferieperioder.

Hvad angår farvevalg, så har vi i Skagen haft den sorte, den røde, efterfulgt af den gule periode,
som Ulrik Plesner i sin tid tog op og som siden er blevet uhyre populær. Hver farve sin tid. Tiden i dag er dog en anden, så hvorfor ikke skifte den gule farve ud, og i stedet lade facader, som jo nok opføres i beton, være sandfarvede og så til gengæld give mulighed for spræl i farvevalg på døre & vinduer. Vend husene efter lysindfald og fortsæt endelig ideen med små torve og grønne områder med vekslende beplantning. Lad det blive et nyt og spændende bymiljø, men behold navnet ”HEDEBO”

Lad os få enhver anden form for sportsfacilitet end en svømmehal, sådan én har vi jo allerede nær skolen og midtbyen. Desuden har vi hav på begge sider.

I denne sammenhæng vil jeg gerne minde om, at ifølge lokalplanen for Hedebo området er formålet at skabe nye aktiviteter, der tilsammen kan styrke Skagen som bysamfund og tilføre en række nye attraktioner for såvel byens egne borgere, som for byen gæster.

Dette er nok en appel ikke bare fra mig, men fra mange blandt de fastboende. Vi håber alle, at man vil tage vel imod opfordringen, såvel som udfordringerne – da alt for mange planer i tidens løb er strandet eller gennemført uden den påkrævede hensyntagen til vores lokale arkitektur, vores arvesølv fra tidligere tider, hvoraf der især tænkes på de ”perler”, som henholdsvis Ulrik Plesner
og Thorvald Bindesbøll gav os her i Skagen og videre sydover.

Lad Skagen udvikles nænsomt i forhold til det bestående.

Derfor har jeg også tidligere skrevet og efterlyst kommunale krav til kvalitet, uanset om det blot drejer sig om et lille tiltag, eller om der er tale om større projekter.

Lad HEDEBO blive et godt enkelt nyt bymiljø der viser nutidig arkitektur i naturlige farver altså noget vi fremover kan være stolte af.

Med venlig hilsen Hanne Diemar Heilmann

Nyt nordisk netværk for træbyer

39 kommuner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland har lagt grunden til et nordisk netværk for træbyer efter afslutningen af konferencen Den Nordiske Træby i Trondheim 21-23 september.

Den nordiske træby er set i et historisk perspektiv en by med mange forskellige kvaliteter, som tiltaler mange mennesker. Her er store som små huse med blandede boligtyper, intime gademiljøer med interessante torve, baggårde og gadestrøg med butikker og værksteder. Mange træbyer har også store udfordringer, alt fra delvise nedrivninger, der spolerer helheder til decideret omlægning af træhusmiljøer. Et vigtigt mål med konferencen var at styrke træbyerne bl.a. gennem udveksling af erfaringer.

”Et godt bebygget kulturmiljø skal være et prioriteret område, og at få debatteret og forelagt træbyernes udfordringer, og høre om de mange interessante typer var meget givende. Konferencen gav mig nye spændende perspektiver.” siger Britt-Inger Andersson, Chef i det svenske rigsantikvarembede.

Under to intensive dage fik de 237 deltagere hørt om eksempler på, hvordan træbyen kan udvikles uden den mister sin sjæl. De fik blandet meget andet også indsigt i, hvorledes kulturhistorien forøger de økonomiske indtægtsmuligheder, hvordan kunstprojekter forstærker træbyernes brand og attraktivitet, hvilke små energieffektiviserings tiltag kan give store besparelse, hvordan ens oplevelse påvirkes af facadefarver og at medborgerdialog kan danne grundlag for en bedre byplanlægning. Programmet med de 46 foredrag og ekskursioner ligger på nordisktreby.org

Konferencen Den Nordisk Træby 21.-23. september 2016 i Trondheim blev afsluttet med udnævnelsen af en bestyrelse, som har til opgave at danne et nordisk netværk for træbyer. Samtidig er arbejdet gået i gang med en ny konference i Sverige i 2018.

Værter for konferencen fra Den Norske Fortidsminneforeningen og medarrangører var de nordiske søsterorganisationer Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur fra Danmark, Byggnardsvårdens nätverk i Finland og fra Sverige Byggnardsvårdsföreningen.

Besøg PH’s hus den 28. september

Som noget helt særligt kan Landsforeningen tilbyde sine medlemmer at komme på en særomvisning i PH’s eget hus med mag.art Astrid Juul Klingenberg. Hun arbejder til daglig i Realdania By & Byg og har bidraget til den netop gennemførte istandsættelse.

Huset blev opført på en stejl bakke i elleve niveauer og i stedet for tidens gængse materialer som sten, tegl og træ valgte PH industrielle byggematerialer og standardvarer: Præfabrikerede betonblokke, tagpap og industrielle jernvinduer og -døre, som blot blev malet med rød blymønje og ikke tilført en anden og pænere farve, som det ellers var kutyme.

De industrielle materialer blev hverken forsøgt skjult eller pyntet, og set med tidens øjne og med PH’s egne ord udgjorde huset ”et af Gentofte grimmeste huse” – også indvendigt, hvor et erotisk tapet med nøgne damer pirkede til tidens pænhed, og hvor ingen rum var finere end andre: Farver og materialer var ens i alle typer af rum, fx mønjerødt armatur og samme røde flise overalt.

Huset er i flere plan og ligger på en stærkt skrående grund. Derfor er det desværre ikke tilgængeligt for dårligt gående og kørestolsbrugere.

Læs mere om huset her

Praktisk:

Sted: Brogårdsvej 72, 2820 Gentofte
Tidspunkt: Onsdag den 28. september 16:00-17:00
Pris: 150 kr.

Omvisningen er kun for medlemmer og disses gæster, og der er et begrænset antal pladser. Det er ikke længere muligt at melde sig til arrangementet.

Arkitekturens dag 2016

Hver år afholdes Arkitekturens Dag i starten af oktober.

Vær med når tegnestuer, institutioner, kommuner og skoler over hele landet i samarbejde med Akademisk Arkitektforening fejrer arkitekternes internationale kampdag.

Formålet med Arkitekturens dag er at vise omverdenen, hvad danske arkitekter laver, hvad arkitekternes kompetencer kan bruges til, og hvad arkitektur handler om. Danske arkitekter har en unik forståelse for brugerinddragelse, helhedstænkning og funktionalitet og over hele verden er dansk arkitektur kendt for sin evne til at kombinere innovative og menneskeligt værdiskabende løsninger.

Alle kan bidrage med en begivenhed på programmet til Arkitekturens Dag. Det kan fx være i form af åben tegnestue eller virksomhed, præsentation af projekt, udstilling, byvandring, foredrag, filmvisning – eller noget helt andet. Det eneste krav er, at det har fokus på vores omgivelser; bygninger, pladser, torve, gader, stier – og alle rummene imellem. Her er der også mulighed for at vise dansk bygnings- og landskabskultur frem.

Sidste frist for at komme med på det trykte program er medio september 2016.

Læs mere på Arkitektforeningens hjemmeside

Sommercykeltur i Roskilde

Igen i år er der arrangeret sommercykeltur til den moderne bygningskulturarv. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde inviterer til cykeltur, hvor Erik Christian Sørensens vikingeskibsmuseum i Roskilde skal diskuteres.

For hvad stiller man op med et fredet hus, hvis placering er både fantastisk og problematisk. Foreningens formand og arkitekt Bent Oslev vil guide turen og lægge op til debat.

Søndag den 21. august kl. 10:00. Det er gratis at deltage for foreningens medlemmer og koster 30,- kr. for gæster.

Læs hele programmet her

Tilmelding senest den 19. august til Bent Oslev

Tilmelding til Træbykonferencen

Nu er der åben for tilmelding til den nordiske konference om træbyer.

Træ har altid været et essentielt byggemateriale i nordens bygningshistorie. I Danmark har vi bulhuse og bindingsværk, i vores nordiske nabolande har de hele byer opført som træbyer.

Denne værdifulde bygningskultur er under hårdt press. De nordiske bygningskulturforeninger er derfor gået sammen om at styrke denne del af vores fælles bygningskultur. Det sker blandt andet ved en konference i efteråret med fuld fokus på bevaring, brug og udvikling af træbyen.
Hvad enten du arbejder professionelt med byplanlægning, bindingsværk, træ eller blot har en interesse i den nordiske bygningskultur, så benyt dig af denne unikke mulighed for at fordybe dig sammen med andre, der også brænder for emnet.

I programmet står blandt andet: “Nutidens udfordringer kræver nye indgangsvinkler, men fokus er stadig på træbyens unikke værdier og muligheder. Vi finder de gode eksempler frem: Kommunernes repræsentanter, der arbejder i første række, deler deres erfaringer og succesfulde arbejdsmetoder. Deres ”Erfaringer fra hverdagen” suppleres med indlæg fra universitetet og andre forskningsmiljøer. Vi kommer til at arbejde sammen i to døgn. Ud over forelæsninger og diskussioner bliver der forskellige temature i den spændende træby Trondheim. Som et tilvalg er der mulighed for en studietur til Verdensarvsbyen Røros.”

Konferencen er den 22.-23. september 2016 i Trondheim, Norge.

Læs mere og tilmeld dig her

Majs nyheder

I nyhedsbrevet for maj 2016 kan du blandt andet læse om den nye formand, de to nye bestyrelsesmedlemmer, en ny foreningen, træbykonferencen i Trondheim og blive inviteret på udflugt til Roskilde Kloster.

Læs hele nyhedsbrevet her

Karen Margrethe Olsen er Landsforeningens nye formand

Ved Landsforeningens årsmøde i Odense den 21. maj 2016 fik foreningen ny formand. Det er Karen Margrethe Olsen, Præstø, der overtager posten fra Peter Hee, der trak sig efter flere år på posten.

Karen Margrethe Olsen har en klar mission: Der skal sikres fokus på de bevaringsværdige bygninger frem mod kommunalvalget i 2017. Både borgere og politikere skal være klar over den værdi, der ligger i, at vores bygningskultur kan omsættes til både livsværdi og kroner og ører.

Læs hele pressemeddelelsen om den nye formand her

Gør dine hænder og dit hoved klogere

Sammen med Hverringe Centrum for Restaurering udbyder Landsforeningen igen i år kurser i praktisk vedligeholdelse af historiske bygninger med historiske materialer.

Allerede den 29. maj kan du komme på kursus i linoliemaling med kirkemaler Simon Kinch, forfatter til Håndbog i Linoliemaling. På kurset kan du lære om historiske malingstyper, prøve at stryge linoliemaling, og få en række tips og tricks.

Læs mere om kurset her.

Hvis en enkelt dag ikke er nok, er der også en hel uges kursus når sommerskolen løber af stablen fra den 19. – 24. juni. På ugekurset når undervisningen hele vejen rundt om huset. Der er bl.a. fokus på energirenovering, vedligeholdelse og reparation af vinduer og puds samt historiske interiør. Det er restaureringsarkitekt Søren Vadstrup, restaureringsarkitekt og tømrer Thomas Hillerup og kirkemaler Simon Kinch, der underviser.

Læs mere om kurset her.

For at sikre kurser af høj kvalitet er der begrænsede pladser, så skynd dig at melde dig til.

Begge kurser foregår på Gammel Broløkke, der er en del af Hverringe Gods. Adressen er: Hverringevej 179, 5300 Kerteminde.

Læs meget mere og tilmeld dig her

Invitation til møde i Forum For Bindingsværksbyer den 19. maj i Odense

Landsforeningen inviterer alle interesserede til møde i Forum For Bindingsværksbyer. Mødet handler blandt andet om de nordiske træhuse, efteruddannelse af fagfolk, og sidste nyt fra træbyskonferencen i Trondheim. Der er også god tid til dialog mellem deltagerne. Mødet afholdes torsdag den 19. maj 10:00-16:00 hos Odense Bys Museer, Overgade 48, 5000 Odense. Arrangementet er gratis og inkluderer sandwich og kaffe/te.Forum For Bindingsværksbyer er etableret i et samarbejde mellem Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur og Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Norden. Men de er under stort pres fra eksempelvis nedrivning og skæmmende ombygninger, der mindsker eller ødelægger de historiske og arkitektoniske værdier. Formålet med Forum For Bindingsværksbyer er at udveksle erfaringer og formidle ny forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk til brug i kommunerne, af husejere og håndværkere. Vi håber med dette Nordiske samarbejde at opnå en bedre bevaring af disse meget værdifulde bygninger. Netværket henvender sig til politikere, museumsfolk, planlæggere, teknikere og ejere – alle der har med bindingsværk at gøre.

Se hele invitationen, herunder programmet her. Spørgsmål kan rettes til koordinator Søren Hossy på s-hossy@mail.dk

Tilmelding sker via formularen herunder. Sidste tilmelding var den 13. maj, det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet.

Årsmøde 2016 i Odense

Årsmødet 2016 foregår i Odense. Det bliver som altid tre spændende dage fyldt med godt selskab og spændende arrangementer.

Tilmeld dig og din ledsager i formularen herunder senest den 15. april.

Vi glæder os til at se rigtigt mange til årsmøde og generalforsamlingen.

Læs hele invitationen og programmet her

Sidste tilmelding var den 15. april, det er ikke længere muligt at melde sig til årsmødet.

Leder du efter dagsorden, beretning, regnskab og budget så klik her

Besøg og foredrag i den italienske ambassadørbolig

Landsforeningens medlemmer inviteres til besøg i det italienske ambassadørpars private residens i Fredericiagade i København. Først er der rundvisning i boligen, så vil arkæolog og Italienkender Thomas Roland holde foredrag om Friuli – det skønne nordøstlige Italien, hvor Landsforeningens studierejse går til i år. Deltagelse i rejsen er ikke nogen forudsætning for besøget – alle er velkomne.

Besøget finder sted den 9. maj 2016 kl 16.30 på Fredericiagade 2 (lige op til Amaliegade), København K. Under besøget vil der blive budt på en forfriskning. Pris: 100 kr. pr person.

Sidste tilmelding var søndag den 1. maj. Det er desværre ikke længere muligt at tilmelde sig til arrangementet.

Læs mere her