Netværksmøde – Bulhuse

Foto: Frilandsmuseet

N E T V Æ R K S M Ø D E

BULHUSE er det ene af de tre ældste stolpebårne bindingsværkskonstruktioner i Norden til bygninger: Sulehuse, højremshuse og bulhuse. Alle tre kan føres tilbage til jernalderen, og sandsynligvis også bronzealderen for 4.000 år siden.

I 1937 udgav arkitekten Mogens Clemmensen sit store værk ’Bulhuse – studier over gammel dansk træbygningskunst’, hvor samtlige tilbageværende bulhuse i Danmark, Sydsverige og på Gotland og Øland er målt meget detaljeret op og beskrevet. I dag er mange af disse bygninger desværre revet ned. Men de der er tilbage i det nuværende Danmark, ligger i Sønderjylland. Og dem skal vi se nogle af på vores netværksmøde.

Arkitekt Nik Hyllestad, der har fået til opgave af SLKS at undersøge nogle af disse, og komme med forslag til deres restaurering og fortsatte bevaring og brug, vil fortælle om dette spændende arbejde – og også komme ind på bulhusenes historie og konstruktion.

Anders Heding har opført to nyere huse i bulværk i Præstø og på Møn.
Anders er uddannet bådebygger og har meget bl.a været med til at restaurere et træhus i Brede, nord for København.
Han vil fortælle om opførelsen af de to spændende huse, hvilke udfordringer og fordele der har været ved at bygge udfra en ældgammel dansk byggetradition.

Til sidst vil Søren Vadstrup fortælle om den igangværende genopførelse af Svinkløv Badehotel i nyt stolpeværk, uden brug af søm- og skruebeslag, plastikdampspærrer og mineraluldsisolering.

Som noget nyt bliver der introduceret et programpunkt, hvor netværkets medlemmer kan drøfte hvilke problemer, udfordringer eller oplevelser indenfor arbejdet med bindingsværk eller bindingsværksrelateret opgaver de støder på. Hvordan kan vi fremadrettet udvikle og forenkle arbejdet med bindingsværk, uden at gå på kompromis med kvaliteten og ‘ægthed’ i forarbejdet og det færdige resultat.

Læs hele programmet her
*ret til ændringer forbeholdes

Som altid er netvrksmødet gratis for Landsforeningens personlige medlemmer, alle andre er velkommen men skal betale 250,- kr.

Du kan melde dig ind i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur her, hvis du sætter x ud fra Netværkfor for Bindingsværks nyhedsbrev, er du medlem af netværket.

Dato: Den 9. november 2018
Sted: Museum Sønderjylland, Arkæologi.
Dalgade 7, 6100 Haderslev
Tilmelding: Senest den 3. november 2018

TILMELDING TIL NETVÆRKSMØDE

 • Tilmeld dig til arrangementet ved at udfylde formularen her.
 • Fortæl os om du er tømrer, arkitekt, bindingsværksejer, studerende eller noget helt andet.
  Betal for deltagelse i arrangementet via mobile pay på nr. 85 969. Husk at angive navn på personen eller personerne der betales for i besked-feltet lige før godkendelse, så vi kan se, hvem der betales for.
 • Felterne markeret med * skal udfyldes.
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen

Bevaringsværdige bygninger skal med i kommuneplanen.

Regeringen vil øge fokus på de bevaringsværdige bygninger i kommuneplanlægningen. Det fremgår af udkastet til Landsplanredegørelse, som er sendt i høring. Landsplanredegørelsen sætter rammerne for kommunernes planarbejde, herunder de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøerne.

Landsforeningen har overfor Erhvervsministeriet udtrykt sin tilfredshed med det øgede fokus. Det vil give lokalforeningerne rygstød i deres dialog med kommunerne om beskyttelsen af de bevaringsværdige bygninger. 1/3 af landets kommuner har stadig ikke optaget bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen.

Regeringen vil fremover fokusere på fire nationale interesseområder i den fysiske planlægning, og således fremsætte indsigelser mod planlægningen i de enkelte kommuner hvis planlægningen ikke lever op til disse interesseområder. Et af disse nationale interesseområder er kulturarv og landskab, og for dette område er – bland andet – nærmere bestemt, ”at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af … bevaringsværdige bygninger” (jf. ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen 2018”).

En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget i kommuneplanen som bevaringsværdig. En bevaringsværdig bygning må efter bygningsfredningsloven ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort med frist på minimum fire uger for indsigelser.

Udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen sætter fokus på bevaringsværdierne i kommunen og betyder således ikke alene en beskyttelse mod vilkårlig nedrivning. Et øget fokus betyder en øget interesse og dermed bedre bevaring af kulturmiljøer og bygninger – en fokusering der kan føre til udarbejdelse af lokalplaner med bevaringssigte.

Det er en opgave for Lokalforeningerne, som følger med i den kommunale planlægning, at gå i dialog med de kommuner, hvor registrering af bevaringsværdige bygninger er nødlidende.

Du kan læse Landsforeningens høringssvar til Landsplanredegørelsen her

Er du interesseret i at læse andre høringssvar fra Landsforeningen, kan se mere her

Kursus – Energiforbedring af bindingsværk

Foto: Frilandsmuseet

Kursus: Energiforbedring af bindingsværk

Der er ingen facitliste, når man arbejder med energioptimering af bindingsværksbygninger, men kursusdagen byder på
oplæg og forslag til, hvordan man kan håndtere en sådan opgave, og der åbnes op for diskussioner og erfaringsudvekslinger
blandt andet om brug af dampspærre.

Der gennemgås en aktuel case og så bliver træfiber, hamp og gasbeton set efter i sømmene.

Som altid er det overordnede formål med kursusdagen at mindske risikoen for de skader der typisk opstår på bindingsværksbygninger, på grund af anvendelsen af forkerte materialer og metoder. Et tæt samarbejde med og imellem håndværkerne, og kendskab til de forskellige faggruppers arbejder, kan være med til at mindske denne risiko.

Læs hele programmet som pdf her

Køb din billet til kurset her

 

Det første hus er købt

Fotograf: Camilla Pilegaard

Foto: Steffen Stamp for Realdania By & Byg

Det første hus er købt i det projekt, vi har udviklet i samarbejde med Realdania By & Byg.

Huset blev foreslået af By og Land Faaborg. Bygningen har været benyttet som grillbar og nu er planen, at det skal ændres til bolig og tilpasse sig den historiske gade, det ligger i.

”Vi arbejder på at bevare og forskønne Faaborg, så vi glæder os over, at vores forslag er udvalgt som en af de utilpassede bygninger. Og ønsket om samtidig at omdanne husets formål til bolig kan vi varmt støtte, da tomme forretninger er en udbredt problemstilling i rigtig mange købstæder i disse år”, siger lokalforeningens formand Flemming Brandrup.

Du kan læse mere om huset og projektet her

Arbejdet med huset går i gang snart. Er du nysgerrig og har du lyst til at blive inspireret og lære af projektet, så er følgegruppe måske noget for dig. Du kan læse mere om, hvad der er på programmet og hvordan du tilmelder dig her.

Sidder du nu og tænker: ‘Sådan en hus er der også hvor jeg bor. En istandsættelse af det vil kunne inspirere i vores lokalområde!’ Så fortvivl ej, vi leder nemlig stadig efter bygninger, der kan bruges i projektet. Det kan du læse meget mere om her.

 

Fredningsforslag for Boesdal kalkpyramide og omgivelser

Fotograf: Camilla Pilegaard

Kalkpyramiden i Boesdal Kalkbrud skal fredes, hvis det står til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Foreningen har foreslået bygningen og omgivelserne fredet som en repræsentant for Danmarks industrielle kulturarv. På den måde vil foreningen forny den måde, vi freder bygninger på i bygningsfredningslovens 100-års jubilæumsår.

Boesdal Kalkbrud er et industrielt landskab med et kæmpe potentiale og rigtigt mange muligheder for udvikling. Samtidig er stedet også umistelig kulturarv, der skal beskyttes og formidles for fremtiden.

Pyramiden, der er den dominerende bygning i Boesdal Kalkbrud er en helt unik konstruktion, der er omkring 20 meter høj og 60 meter i diameter. Den blev bygget til at lagre kalk og for at få plads til mest muligt fik bygningen den samme taghældning som kalkens naturlige friktionsvinkel. På den måde fortæller bygningen om sin oprindelige funktion og indskriver sig som en naturlig form i det landskab, den ligger i.

Pyramidens dimensioner, dramatiske lysindfald og rumfang leder tankerne hen på de klassiske katedraler. Skalaen er enorm og konstruktionens synlige, taktfaste spær danner et smukt arkitektonisk motiv. Her er tale om en fantastisk bygning, med en fantastisk historie.

’Med fredningsforslaget for kalkpyramiden i Boesdal Kalkbrud tager vi hul på fremtidens fredninger’ siger formand Karen Margrethe Olsen.

Hun uddyber: ’Groft sagt har fredninger hidtil fokuseret på den ældre arkitektur og på enkelte nyere bygninger af berømte arkitekter. Men i fremtidens fredning skal vi have de nyeste dele af historien med – den historie, der udviklede vores samfund til det, det er i dag. Da er det vigtigt at vi også freder de umistelige dele af industriens arkitektur –også den, der er fra vækstperioden i 1960erne. Derfor er det interessant at få fredet Pyramiden i Boesdal med dens omkringliggende landskab, der allerede er etableret som en rekreativt område.

I fredningsforslaget står der under bærende fredningsværdier: ’De bærende værdier knytter sig til kalkbruddet som en markant form og fordybning i landbrugslandskabet. Det aftryk, som råstofudvindingen har sat i landskabet, er en kulturintervention, der skal betragtes på lige fod med diger, læhegn og stjerneudstykninger, der over mange år har præget det danske landskab. Kalkbruddet er landskabets fortælling om råstofudvinding i Danmark.’.

Kalkovnene, kalkladen og pyramiden har tidligere været fysisk forbundet med hinanden via transportbånd, hejseværk og læskure. Ganske typisk for industrielle anlæg ændrede anlægget sig konstant for at gøre produktionen mere effektiv. Derfor kan det være svært at tale om en original tilstand. Forandringen har været en konstant, der afspejler kalkindustriens udvikling i 1900-tallet.

Læs hele fredningsforslaget her

Læs hele pressemeddelelsen her

Konference på Christiansborg

Foto: Frilandsmuseet

Kulturarven skaber identitet – identitet skaber mennesker

I anledningen af Bygningsfredningslovens 100 års fødselsdag inviterer
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur alle med interessere for, hvordan vi forvalter vore fredede og bevaringsværdige bygninger og haver til konference den 25. september 2018 på Christiansborg.

Hvordan passer vi på den fælles kulturarv og hvad skal vi stille op, når det til tider ligner en underskudsforretning?

Opgaverne og spørgsmålene om den fysiske kulturarv er mange. Vi forsøger at finde nogle af svarende på konferencen, hvor en række af landets mest vidende og engagerede personer belyser dette vigtige emne.

Kulturjournalist fra Kulturen på P1 Tore Leifer leder os gennem eftermiddagen med kyndig hånd og uddybende spørgsmål.

Vi glæder os til at se jer.

Dato: Den 25. september 2018, kl. 12:00
Sted: Landstingssalen, Christiansborg 1240 København K
Pris: Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvending
Tilmelding: Senest den 20. september 2018 på www.byogland.dk
Spørgsmål: Kontakt Landsforeningens sekretariat på 70 22 12 99

Arrangementet er åbent for alle men der er begrænsede pladser.Tilmelding sker via først til mølle-princippet.

OBS ! Arrangementet er pt. overtegnet og tilmedinger, der kommer nu vil blive sat på venteliste og kontaktet hvis der kommer afbud. OBS!

Konferencen gennemføres i samarbejde med Realdania.

Se invitationen og programmet som pdf her
Du kan dele begivenheden og lade dine venner vide, at du deltager på facebook

PROGRAMMET
12:00 – Dørene åbnes

12:30 – Velkomst
v. formand for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Karen Margrethe Olsen

12:40 – Løfter staten sit ansvar for bygningskulturen?
v. kulturminister Mette Bock

13:00 – Er alt som det skal være – eller?
v. formand for Det Særlige Bygningssyn Lars Juel Thiis

13:45 – Efterkrigstidens arkitektur – er den fredningsværdig?
v. ph.D Forsknings- og samlingschef på Forstadsmuseet Poul Sverrild

14:30- Pause med kaffe og kage

15:00 – Bevaringsværdige bygninger – løfter kommunerne deres ansvar? v. borgmester i Rebild Kommune og formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og planudvalg Leon Sebbelin

15:45 – Hvordan får vi sat bygningskulturen på den politiske dagsorden?
v. Folketingspolitiker og kulturordfører Alex Ahrendtsen

16:30 – Opsamling og afslutning

16:45 – Vin og netværk

*ret til ændringer forbeholdes

Du kan ikke længere melde dig til. Dem fra ventelisten, der får plads, får direkte besked.

Betydningsfulde haver

De grønne rum i byerne er ligeså vigtige som pladser og bygninger. Derfor er juni udgaven af By & Land et temanummer, der sætter fokus på de betydningsfulde haver.

I bladet kan du blive klogere på behovet for klasificering af betydningsfulde haver, få kriterierne præsenteret og læse om 10 spændende eksempler på betydningsfulde haver i Danmark.

Ligesom tidligere år opfordrer vi lokalforeninger til at afholde et arrangement på Arkitekturens Dag.  Du kan få ekstra eksemplarer af bladet til din lokalforening, hvis jeres arrangement handler om den betydningsfulde have.

Det er Arkitektforeningen, der afholder Arkitekturens Dag i Danmark. På deres hjemmeside kan du læse mere om, hvordan dit arrangement kommer på det officielle program.

Landsforeningen opsamler også de arrangementer, der bliver afholdt lokalt med temaet den betydningsfulde have. Alt hvad I skal gøre at skrive en mail med de relevante oplysninger til nanna.uhrbrand@byogland.dk

Ses vi til Folkemøde

Foto: Frilandsmuseet

I anledning af 100-års jubilæet for bygningsfredningsloven er der debat og fejring på Folkemødet på Bornholm. Hvad gør bygningskulturen ved vores krop og sind? Hvilken rolle spiller den for identitet og fællesskab? Og hvad er det for følelser der er på spil, når der opstår protester mod nedrivning eller ombygning af vores kulturarv? Politikere og fagfolk vender disse spørgsmål, inden vi gør plads for særligt inviterede fest-talere med et nært forhold til 100-års fødselaren.

Deltagere:
– Alex Ahrendtsen (MF), Dansk Folkeparti.
– Winnie Grosbøll, Borgmester (S), Bornholms Regionskommune.
– Anne Skovbro, Filantropidirektør, Realdania.
– Karen Margrethe Olsen, formand, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
– Arne Høi, Institutleder, Institut for Bygningskunst og Kultur, KADK.
– Natalie Mossin, Institutleder, Institut for bygningskunst og teknologi.
– Birthe Iuel, Præsident, Bygningskultur Danmark / Historiske Huse
+ surprise festtalere.

A28 – Den Sociale Scene
A – Danchells Anlæg
Allinge, Bornholm

Læs invitationen som pdf her

Du kan dele begiveheden og lade dine venner vide, at du deltager på facebook

Anbefalinger til revision af Bygningsfredningsloven

I foråret 2017 gik kulturminister Mette Bock i gang med forarbejdet til en revision af Bygningsfredningsloven. Det er et arbejde, som Landsforeningen har bidraget til, ved at komme med en række anbefalinger og deltage i dialogmøder med ministeren.

Vi anbefaler blandt andet, at kommunerne skal forpligtes til at passe på deres kulturmiljøer, og derfor er vi også glade for, at kulturministeren i dag har offentliggjort, at hun vil indgå i en dialog med kommunerne om de bevaringsværdige sammenhænge.

Ligeledes er det vores holdning, at det skal være muligt med differentieret fredning, at alle bygninger der er ældre end 50 år skal have vurderet deres bevaringsværdier og, at begrebet ‘Selvstændig Landskabsarkitektoniske Værker’ bliver udvidet til også at omfatte bevaringsværdige landskabsarkitektoniske værker på lige fod med bygninger.

Du kan læse alle Landsforeningens anbefalinger og uddybning af vores holdninger her

Du kan læse kulturministens pressemeddelelse her

Kulturarven skaber identitet – identitet skaber mennesker

Fotograf: Camilla Pilegaard

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, By&Land, opfordrer fra sit årsmøde i weekenden i Korsør kulturministeren til at sikre, at der i forbindelse med den forestående revision af loven om: ”fredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”, indføjes bestemmelser om, at landets kommuner skal forpligtes til at passe på de bevaringsværdige bygninger.

”Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne haft ansvaret for vore bevaringsværdige bygninger. Det er, mildt sagt, ikke alle steder kommunerne løfter dette ansvar” siger den genvalgte formand for By&Land Karen Margrethe Olsen, Præstø.

Derfor skal kommunerne forpligtes til at udarbejde bevarende lokalplaner for de historiske bykerner og kulturmiljøer. Samtidig skal kommunerne udarbejde en samlet, bevarende lokalplan for kommunens øvrige bevaringsværdige bygninger, hvor Gentofte kommune er gået foran som et godt eksempel. Endelig, men også meget vigtigt, skal kommunerne forpligtes til at gennemføre en SAVE-registrering med løbende opdatering af de bevaringsværdige bygninger. Det er den eneste mulighed for, at vi kan skabe et samlet overblik over vores byggede kulturarv.

I 100-året for fredningsloven sætter By&Land ekstra fokus på både de fredede og bevaringsværdige bygninger, bl.a. med en stor offentlig konference på Christiansborg den 25. september 2018.

”Vi håber, at landsforeningen med dette fokus kan formå kulturministeren, regering og folketing til at tage vore historiske bygninger alvorligt. Der er tale om umistelige værdier, der fortæller vores fælles historie og skaber vores identitet” slutter formanden Karen Margrethe Olsen.

Borgergade, 9.maj 2018

Bustur til fynske bindingsværksgårde – Netværksmøde

Foto: Frilandsmuseet

Netværksmøde i Netværk For Bindingsværk

Denne tur er en enestående mulighed for at se nogle af Fyns smukkeste og mest interessante gamle bindingsværksbygninger. Det er bygninger, som normalt ikke er offentligt tilgængelige, og bygninger der dels afspejler mange lokale stiltræk og dels viser generelle restaurerings- og vedligeholdelsesproblematikker.

På turen vil vi bl.a. besøge utrolige firelængede vandmøllegård, Grønne Mølle, den ikoniske sulegård, Lille Pederstrup, Ellen Marsvins mægtige bindingsværkslade på Lundegård og de store bindingsværksgårde i Strærup, Voldtofte og Dreslette.

Landsforeningens bestyrelsesmedlem, Torben Lindegaard, vil være guide på turen og fortælle om de ejendomme, vi besøger.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig arrangementet.

På grund af det begrænsede antal pladser har netværkets hovedmålgruppe fortrinsret. Politikere, rådgivere, håndværkere og ejere vil blive prioriteret. Alle andre vil blive skrevet på en venteliste og få tildelt plads efter sidste tilmelding.

Turen starter kl 08:00 og vi er tilbage ved Nyborg Station senest kl. 17:00

Læs hele programmet som pdf her

UNESCO’s tentativliste

Fotograf: Camilla Pilegaard

Kulturministeriet har netop haft åbent for forslag til tentativlisten til UNESCO’s verdensarvsliste.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur mener, at de jyske kvaderstenskirker hører til på listen og derfor har vi foreslået dem til listen.

Imellem 1100-1250 blev der opført ca. 2.000 danske stenkirker. Der tegner sig et mønster, hvor kirkerne i Jylland primært blev opført i kvaderhugne kampesten, mens man delvis på Fyn og overvejende på Sjælland nøjedes med at kløve markstenene. Byggematerialet var de tusindvis af vandreblokke, som istiden havde efterladt ved isens tilbagetrækning. Samtidig blev der bygget domkirker i landet, domkirkerne er prægtige, men opført efter europæisk forbillede. Landsbykirkerne er præget af dansk mådehold.

På trods af deres nedtonende ydre skal kvaderstenskirkerne ikke undervurderes. Ud over det store arbejde selve tilhugningen har været, er kirkerne ofte udsmykket med billedsten af sjælden skønhed og originalitet. Der findes næppe noget sted i verden, hvor der er bevaret så stor en mængde af stenkirker med så høj kunstnerisk værdi på et så relativt begrænset område. Derfor bør de være med på verdensarvslisten.

Du kan læse hele skrivelsen til Kulturministeriet

Årsmøde 2018 i Korsør

Årsmøde i Korsør

Fredag den 4. maj 2018

17:00-21:00: Vi mødes i byrådssalen på det gamle rådhus, hvor der vil være officiel velkomst til byen ved lokalformanden Gyrit Kaaber og tidl. borgmester Flemming Erichsen. Herefter er der en byvandring til Korsør Fæstning, hvor vi skal nyde et let traktement i Chr. IV’s Magasinbygning og høre Flemming Erichsen fortælle om sit Korsør.
Mødested: Caspar Brands Plads, 4220 Korsør.
Pris: 200,-

Lørdag den 5. maj 2018 Generalforsamling:
08:30-12:30: Generalforsamlingen foregår i Korsør Kulturhus. Efter generalforsamlingen er der fælles frokost med ledsagerne og foredrag om kulturhuset ved Vagn Ryager.
Mødested: Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør.
Pris: 250,-

Ledsagerturen: 09:00-12:30: Ledsagerne bliver guidet på tur rundt i kulturlandskabet omkring Korsør. Der vil være stop ved Revet, Storebæltsbroen, Isbådstranport Museet, Muskelsvindfonden, Svenstrup Strand og Frølunde Fed. Turen bliver guidet af Kurt Rehder. Turen ender ved Korsør Kulturhus, hvor der er fælles frokost med generalforsamlingen og derefter foredrag om kulturhuset ved Vagn Ryager.
Mødested: Korsør Kulturhus, Skolegade 1, 4220 Korsør.
Pris: 450,-

Festmiddag: 19:00: Festen afholdes på Comwell i Korsør, og som altid vil der være godt selskab, uddeling af årets bygningskulturpris, og mon ikke der er en enkelt festtale?
Mødested: Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør.
Pris: 475,-

Søndag den 6. maj 2018
09:00-14:00: Søndagens tur går til Holsteinborg, hvor der er besøg i kirken og H.C. Andersens mindestuer. Vi bliver guidet af Ole G. Nielsen. Herefter kører vi til Kongegården, hvor der er rundvisning, og vi skal spise frokost i caféen der.
Mødested: P-pladsen bag Kongegården, hvor Algade og Baggade mødes, 4220 Korsør.
Pris: 330,-

Herefter er det tak for i år og på gensyn i Hjørring. Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Print programmet her

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig årsmødet.

Husk at du som altid skal købe den billet, der indeholder de delarrangementer, du skal deltage i. Af hensyn til planlægningen, indkøb og aftaler var sidste tilmelding den 15. april. Har du problemer, er du velkommen til at ringe til os på 7022 1299 eller skrive til nanna.uhrbrand@byogland.dk

Praktisk
Du skal selv sørger for overnatning, vi har samlet et par muligheder herunder.
Storebælt Camping og Feriecenter har hytter og muligheder for campister

Comwell Korsør er byens hotel og her vi skal holde lørdagens fest. Vælger du at overnatte på Comwell, får du værelset til konferencepris, hvis du oplyser, at du skal deltage i vores fest lørdag den. 5. maj.

Korsør Vandrehjem hedder Svanegården og ligger naturskønt

Vær opmærksom på, at Korsør by er spredt ud over et større areal, så tag din cykel med eller husk vandreskoene. Der er et oversigtskort bagerst i programmet.

Træstadskonference i Allingsås

Foto: Frilandsmuseet

Den 12. og 13. april får alle, der arbejder med byudvikling, bevaringsværdier og turisme en unik mulighed for at fordybe sig i den træbygnings-kulturarv, der findes i Allingsås, som ligger 50 km nordøst for Göteborg i Sverige. Byen er vært ved den nordiske træstadskonference i 2018.

Programmet er mildest talt tæt pakket. Med udgangspunkt i de fire hovedoverskrifter: Bevaring, Værdi, Udvikling og Transformation har konferencens deltagere mulighed for at vælge mellem mere end 40 forskellige foredrag. Der er også studieture til lokalområdets spændende træbyggeri. Deltagerne får mulighed for at komme bag facaderne i træstadsmiljøet, besøge et bygningsbevarings-center og tage del i hjemstavnslivets kulturmiljø. Lokalhistorikeren Erik Hallberg tager deltagerne med på en tur gennem byens 400-årige historie. Alingsås er også kendt som café-byen –’ the capital of fika’, hvor en lille kop kaffe med sødt er i højsædet.

Den danske projektleder for Netværk for Bindingsværk Søren Hossy siger: ’For danske arkitekter, forskere, ejere og bevaringsfolk er det en fantastisk mulighed for at få underbygget og nærstuderet den danske træbygningskultur og se den i det perspektiv og slægtskab, der knytter den til den fælles nordiske bygningskulturarv og i de enklaver af træhusmiljøer, der er tilbage i norden.’ Konferencen har meget at byde på fordi mange af de udfordringer og problemer, vi står overfor i bevaringsarbejdet i Danmark ligner dem, de står overfor i resten af norden. Hans opfordring er helt klar: ’Kom og hør om de nye bud på løsninger’.

Læs hele programmet og tilmeld dig her

Læs hele den danske pressemeddelelse her

Kursus om landbindingsværk

Foto: Frilandsmuseet

18. april er der kursus i landbindingsværk i Viby på Fyn.

Restaurering og vedligehold af bindingsværkshuse kræver et indgående samarbejde mellem flere faggrupper, for eksempel:
– Tømreren, der laver selve trækonstruktionen,
– Mureren, der udmurer eller lerkliner tavlene i tømmeret
– Maleren, der maler huset udvendigt og indvendigt

På kurset får du en grundlæggende, tværfaglig viden om bindingsværk som bygningstype, traditionelle byggematerialer og håndværksmetoder. Der er fokus på, hvordan man undgår unødige skader.

Kurset afholdes på Søren Vadstrups fredede gård, der er et fantastisk laboratorium for traditionelle materialer og teknikker.

Få plads på kurset her

P R O G R A M M E T

09:00 – Velkomst: Introduktion til kursusdagen og deltagerne ved Anne Lindegaard, kursusleder hos Center for Bygningsbevaring

09:30 – Formål med kursusdagen

 • Landbindingsværk – historie, egnsbyggeskik og egnsfarver
 • Bindingsværksbyerne Viby og Mesinge
 • Case: Vadstrup/Sognefogedgården hvor kursusdagen afholdes

11:30 – To cases

 • Restaurering af bindingsværk og savværksarbejder: Dennis Christensen, HH-Tømrer og Bindingsværk Aps (medlem af netværket)
 • Restaurering af bindingsværksbygninger på landet: Jacob Bach, snedker- og tømrermester (medlem af netværket) og Henrik Skov Kristensen, tømreren i Mølballe

12:30 – Frokost

13:00 – Rundtur i Viby

14:30 – Workshop på gården

 • Istandsættelse af bindingsværkstømmeret: Vedligeholdelse af bindingsværk, forebyggende vedligehold, udlusninger på tømmer, tjærekit, træsorte, bestemmelse af råd og svamp, bestemmelse af overfladebehandling, afrensning af plastikmaling, maling og overfladebehandling
 • Istandsættelse af bindingsværkstavl
 • Kalkning: Luftkalkmørtel – blanding og prøve, kasienfarve – blanding og prøve, trætjærefarve – blanding og prøve, lermørtel og lerpuds
 • Omgivelserne: Pigstenskanter og deres betydning

16:00 – Afslutning og opsamling på kursusdagen: udlevering af kursusbeviser

Læs mere om baggrunden for kurset og dagens oplægsholdere i programmet  (pdf-udgave)

 

Formandsmøde 3. marts 2018

Forening på forkant

Alle foreninger kæmper for bygnings- og landskabskulturen i sit område. Men kæmper I fra sag til sag, eller har I lagt en plan for, hvad I vil kæmpe for og hvordan det skal gøres?

På formandsmødet sætter vi fokus på, hvilke muligheder I har for at komme på forkant med sagerne og hvordan I kan være med til at sætte dagsordenen i jeres område.

Kom til Odense og lær at lave by- og landskabsanalyser, find ud af hvad der gør jeres forening uundværlig, hvem I kan samarbejde med og hvordan I bruge facebook på den bedste måde.

Mødet er for lokalforeningernes bestyrelser. Vi sender invitationen direkte til lokalformændene, men skulle der være sket en fejl, så skriv til nanna.uhrbrand@byogland.dk og vi korrigerer fejlen hurtigst muligt. Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt i Odense.

Dato: Lørdag den 3. marts 2017
Sted: Møntergaarden, Mønterstræde 1, 5000 Odense C
Pris: 220 kr. pr. person
Tilmelding: Senest den 25. februar

Arrangementet er for bestyrelserne i Landsforeningens lokalforeninger.

Tilmelding sker via først til mølle. Din tilmelding er gældende fra vi modtager betalingen. Har vi ikke modtaget din betaling syv dage efter din tilmelding, fjerner vi dig fra listen igen.
Afbud skal ske senest tirsdag den 27. feb., hvis du ønsker pengene retur.

Læs hele programmet her

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig dette arrangement.

 

Glædelig jul & godt nytår

Fotograf: Camilla Pilegaard

Landsforeningens sekretariat holder juleferie fra fredag den 22. december. Vi åbner telefonerne igen onsdag den 3. januar.

Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.