Træstadskonference i Allingsås

Foto: Frilandsmuseet

Den 12. og 13. april får alle, der arbejder med byudvikling, bevaringsværdier og turisme en unik mulighed for at fordybe sig i den træbygnings-kulturarv, der findes i Allingsås, som ligger 50 km nordøst for Göteborg i Sverige. Byen er vært ved den nordiske træstadskonference i 2018.

Programmet er mildest talt tæt pakket. Med udgangspunkt i de fire hovedoverskrifter: Bevaring, Værdi, Udvikling og Transformation har konferencens deltagere mulighed for at vælge mellem mere end 40 forskellige foredrag. Der er også studieture til lokalområdets spændende træbyggeri. Deltagerne får mulighed for at komme bag facaderne i træstadsmiljøet, besøge et bygningsbevarings-center og tage del i hjemstavnslivets kulturmiljø. Lokalhistorikeren Erik Hallberg tager deltagerne med på en tur gennem byens 400-årige historie. Alingsås er også kendt som café-byen –’ the capital of fika’, hvor en lille kop kaffe med sødt er i højsædet.

Den danske projektleder for Netværk for Bindingsværk Søren Hossy siger: ’For danske arkitekter, forskere, ejere og bevaringsfolk er det en fantastisk mulighed for at få underbygget og nærstuderet den danske træbygningskultur og se den i det perspektiv og slægtskab, der knytter den til den fælles nordiske bygningskulturarv og i de enklaver af træhusmiljøer, der er tilbage i norden.’ Konferencen har meget at byde på fordi mange af de udfordringer og problemer, vi står overfor i bevaringsarbejdet i Danmark ligner dem, de står overfor i resten af norden. Hans opfordring er helt klar: ’Kom og hør om de nye bud på løsninger’.

Læs hele programmet og tilmeld dig her

Læs hele den danske pressemeddelelse her

Kursus om landbindingsværk

Foto: Frilandsmuseet

18. april er der kursus i landbindingsværk i Viby på Fyn.

Restaurering og vedligehold af bindingsværkshuse kræver et indgående samarbejde mellem flere faggrupper, for eksempel:
– Tømreren, der laver selve trækonstruktionen,
– Mureren, der udmurer eller lerkliner tavlene i tømmeret
– Maleren, der maler huset udvendigt og indvendigt

På kurset får du en grundlæggende, tværfaglig viden om bindingsværk som bygningstype, traditionelle byggematerialer og håndværksmetoder. Der er fokus på, hvordan man undgår unødige skader.

Kurset afholdes på Søren Vadstrups fredede gård, der er et fantastisk laboratorium for traditionelle materialer og teknikker.

Få plads på kurset her

P R O G R A M M E T

09:00 – Velkomst: Introduktion til kursusdagen og deltagerne ved Anne Lindegaard, kursusleder hos Center for Bygningsbevaring

09:30 – Formål med kursusdagen

  • Landbindingsværk – historie, egnsbyggeskik og egnsfarver
  • Bindingsværksbyerne Viby og Mesinge
  • Case: Vadstrup/Sognefogedgården hvor kursusdagen afholdes

11:30 – To cases

  • Restaurering af bindingsværk og savværksarbejder: Dennis Christensen, HH-Tømrer og Bindingsværk Aps (medlem af netværket)
  • Restaurering af bindingsværksbygninger på landet: Jacob Bach, snedker- og tømrermester (medlem af netværket) og Henrik Skov Kristensen, tømreren i Mølballe

12:30 – Frokost

13:00 – Rundtur i Viby

14:30 – Workshop på gården

  • Istandsættelse af bindingsværkstømmeret: Vedligeholdelse af bindingsværk, forebyggende vedligehold, udlusninger på tømmer, tjærekit, træsorte, bestemmelse af råd og svamp, bestemmelse af overfladebehandling, afrensning af plastikmaling, maling og overfladebehandling
  • Istandsættelse af bindingsværkstavl
  • Kalkning: Luftkalkmørtel – blanding og prøve, kasienfarve – blanding og prøve, trætjærefarve – blanding og prøve, lermørtel og lerpuds
  • Omgivelserne: Pigstenskanter og deres betydning

16:00 – Afslutning og opsamling på kursusdagen: udlevering af kursusbeviser

Læs mere om baggrunden for kurset og dagens oplægsholdere i programmet  (pdf-udgave)

 

Formandsmøde 3. marts 2018

Forening på forkant

Alle foreninger kæmper for bygnings- og landskabskulturen i sit område. Men kæmper I fra sag til sag, eller har I lagt en plan for, hvad I vil kæmpe for og hvordan det skal gøres?

På formandsmødet sætter vi fokus på, hvilke muligheder I har for at komme på forkant med sagerne og hvordan I kan være med til at sætte dagsordenen i jeres område.

Kom til Odense og lær at lave by- og landskabsanalyser, find ud af hvad der gør jeres forening uundværlig, hvem I kan samarbejde med og hvordan I bruge facebook på den bedste måde.

Mødet er for lokalforeningernes bestyrelser. Vi sender invitationen direkte til lokalformændene, men skulle der være sket en fejl, så skriv til nanna.uhrbrand@byogland.dk og vi korrigerer fejlen hurtigst muligt. Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt i Odense.

Dato: Lørdag den 3. marts 2017
Sted: Møntergaarden, Mønterstræde 1, 5000 Odense C
Pris: 220 kr. pr. person
Tilmelding: Senest den 25. februar

Arrangementet er for bestyrelserne i Landsforeningens lokalforeninger.

Tilmelding sker via først til mølle. Din tilmelding er gældende fra vi modtager betalingen. Har vi ikke modtaget din betaling syv dage efter din tilmelding, fjerner vi dig fra listen igen.
Afbud skal ske senest tirsdag den 27. feb., hvis du ønsker pengene retur.

Læs hele programmet her

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig dette arrangement.

 

Glædelig jul & godt nytår

Fotograf: Camilla Pilegaard

Landsforeningens sekretariat holder juleferie fra fredag den 22. december. Vi åbner telefonerne igen onsdag den 3. januar.

Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Fredningsforslag for Sonja Polls Have

Fotograf: Camilla Pilegaard

Haven i Holte – C. Th. Sørensens have skal fredes
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur mener, at den have C. Th. Sørensen tegnede til sin datters hus i Holte, er så vigtig en have i den danske havekunst, at den bør fredes. Derfor har foreningen fremsendt et fredningsforslag til fredningsmyndighederne.

På en helt almindelig parcelgrund i Holte ligger en af Danmarks smukkeste haver tegnet af en af Danmarks dygtigste landskabsarkitekter.

Det er noget så enkelt som en hæk, der gør denne have til noget helt særligt. Hækken står nemlig ikke, som sædvanlig langs havens ydre afgrænsning, men er elipseformet og svinger sig rundt på grunden, så der dannes et rum inden for hækken og et rum uden for hækken.

De to rum har helt forskellige karakterer. Inden for hækken er der en græsplæne og en rund nedsænket terasse, der giver direkte adgang til husets kælder. Et æbletræ giver skygge til terrassen og blomsterne er placeret i små runde bede. Inden for hækken er der skyggefuldt, ro og orden.

Uden for hækken er der en lille sti, masser af grønne planter og høje træer, der filtrerer sollyset til et fint skyggespil og til et rum med en køligere temperatur.

Det er altså lykkedes C. Th. Sørensen at skabe to helt forskellige oplevelser i en helt almindelig parcelhushave.

I fredningsforslaget står der: “C. Th. Sørensens haver er kendetegnet ved de rumlige dimensioner i haveplanerne, og haven på Kastanjevej 16 fremstår som et læreeksempel herpå. Den høje ellipseformede bøgehæk spænder grunden ud og definerer et helt enestående haverum, som næppe findes i andre private haver. Dertil kommer den særlige kvalitet som den forsænkede og dermed beskyttede terrasse tilføjer det lille hus, som hermed får et volumen, som matcher det klart afgrænsede haverum.”

Læs hele fredningsforslaget her

Kære Kulturminister

Fotograf: Camilla Pilegaard

Skanderborg Museumsforening har sendt et åbent brev til Kulturminister Mette Bock, hvori de stiller spørgsmålstegn ved, om det virkelig kan være rigtigt, at systematisk misvedligehold af en fredet bygning skal resultere i en affredning.

Aktuelt drejer det sig om Munkekroen i Skanderborg. Et 300 år gammelt gæstgiveri, der har fungeret som restaurent på den gamle østjyske hovedvej siden 1700-tallet. Den ligger på Skanderborgs hovedgade Adelgade.

Sagen er af principiel betydning og Det Særlige Bygningssyn har udtalt, at det er “helt uacceptabelt, hvis bevidst og systematisk misligholdelse af en fredet bygning igennem adskillige år skal føre til, at fredningen ophæves”

Læs hele Skanderborg Museumsforenings brev til Kulturministeren her

Det Særlige Bygningssyn anbefaler at fastholde fredningen men slots- og Kultustyrelsen umiddelbare opfattelse er, at fredningen skal ophæves. Du kan give din mening til kende i høringsperioden frem til den 9. februar 2018.
Læs Slots- og Kulturstyrelsen høringsbrev her

Arkitekturtegninger brænders

Fotograf: Camilla Pilegaard

I Københavns Kommune har man brændt de originale arkitekturtegninger, når de er blevet digitaliseret.

»Det, der er sket, er katastrofalt. Men det er jo sket, desværre. Nu handler det om at brede budskabet ud til andre kommuner, der måske har gang i noget af det samme«, siger Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Karen Margrethe Olsen til Politiken.

»Bygningsmassen i København er større, så derfor vil der måske gå flere tegninger tabt her, men værdien af de enkelte bygninger andre steder i landet er lige så stor«.

Hun henviser til Aarhus Kommune, hvor bevaringsværdige tegninger er blevet gemt efter endt skanning. Karen Margrethe Olsen opfordrer til stor agtpågivenhed, når det kommer til destruktionen af kulturarv.

»Der kan sagtens være bygninger, der ikke er fredede, men som har fredningsværdi eller bevaringsværdige huse, der ikke er registreret som sådan. Især er jeg nervøs for bygninger fra 1960’erne, 70’erne og 80’erne, som vi om få år måske kommer til at se i et andet lys end i dag«, siger hun.

Læs hele artiklen her

Nyhedsbrev den 19. oktober 2017

Vi ønsker formand Karen Margrethe Olsen tillykke med den runde fødselsdag, inviterer netværksmøde og kursus for de bindingsværksinteresserede i oktobers nyhedsbrev.

Du kan også læse historien om, hvorfor Pårup Rådhus bliver revet ned, selv om vi mener, at det burde have være fredet.

Læs hele nyhedsbrevet her

Karen Margrethe Olsen bliver 60 år

Fotograf: Camilla Pilegaard

Landsforeningens formand Karen Margrethe Olsen fylder 60 år søndag den 22. oktober 2017

I 1978 besøgte Karen Margrethe Olsen Australien og blev betaget af Operahuset og dens fantastiske placering ved vandet i havnen i Sidney. Siden har hun været optaget af bygninger og bymiljøers store betydning for vores dagligdag og liv.

Det blev aldrig til en arkitektuddannede Karen Margrethe Olsen. I stedet blev hun cand.polit. fra Københavns Universitet i 1986, men det er bygningerne, parker, haver og kulturlandskabet, der ligger hendes hjerte nær.

Under et længere ophold i Bruxelles, fik hun øjnene op for Art Nouveau, som i Danmark går under navnet Jugend- eller skønvirkestil. I Bruxelles arbejdede de store Art Nouveau-arkitekter Victor Horta, Gustave Strauven, Joseph Hoffmann omkring år 1900. Mange af deres flotte bygninger findes endnu i bybilledet i Bruxelles.

Privat er boligerne også blevet valgt med omhu. Først den gamle fattiggård i Farum, siden et typisk borgerhus i Bruxelles fra 1901. Den nuværende bolig er en historicistisk bygning fra 1908. Altid istandsat med respekt for den oprindelige byggestil og detaljer og altid inspireret og hjulpet af gode bevaringsarkitekter.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er Danmarks eneste folkelige forening, der taler bygningskulturens sag. Karen Margrethe Olsen bruger sin tid sammen med de næsten 100 lokale bygningskulturelle foreninger, hvis medlemmer, de lokale ildsjæle, dagligt taler bygningernes sag i forhold til kommunerne og lokalplaner.

Desværre skal der ofte tales længe – og med store bogstaver – for at få forståelse for vores bygningsarv. Aldrig har der været prioriteret så få offentlige midler til byfornyelse og bygningsbevaring. Vi har brug for fremsynede lands- og kommunalpolitikere, der prioriterer at værne om og yde støtte til vores fredede og bevaringsværdige bygninger. Bygninger og deres historier beriger alles hverdag.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har retten til at rejse bygningsfredninger og fredninger af grønne anlæg, parker og haver. Senest er friluftsanlægget, Vestbad, i Rødovre og Brøndby kommuner blevet fredet på foranledning af Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur.

Landsforeningens ønsker til fremtidens fredninger er, at vi skal have flere fredede bygninger, at fredningsinstrumentet udvides til også at kunne omfatte fredning af hele miljøer af national betydning og at delfredninger, f.eks. facader, også bliver en mulighed.

Udover formandskabet for Landsforeningen er Karen Margrethe Olsen formand for Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn, hvor det er det nære bymiljø og grønne områder, der er på dagsordenen. Det er en stadig udfordring at overbevise de lokale politikere om, at det hverken er udvikling eller fremtid, når der gives tilladelser til at rive bevaringsværdige bygninger ned; når det tillades, at fine bygningsdetaljer forsvinder fra gadebilledet eller, når der bygges højt i historiske bykerner. Vi har brug for modige lokalpolitikere, som tør tage styringen og som tør vægte bygnings- og landskabskulturelle værdier.

Karen Margrethe Plougheld Olsen er gift og har to voksne børn.

Artiklen er lavet til navneredaktionerne på landets trykte medier.

Paarup Rådhus rives ned

Fotograf: Camilla Pilegaard

Odense Kommune har givet tilladelse til at rive Paarup Rådhus ned, og ejeren har valgt at sætte nedrivningen i gang. ”Det giver anledning til både vemod og ærgrelse” udtaler formanden for Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Karen Margrethe Olsen.

I sommeren 2017 rejste Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur fredningssag på bygningen, fordi den repræsenterede en meget vigtig historie og var en sjælden bygningstype: Et sognekommune-rådhus. Rådhuset var velbevaret og et meget vigtigt vidnesbyrd om demokratiseringsprocessen i Danmark; de første demokratiske kommuner. Rådhuset var blandt de sidste og vigtigste, og et stående symbol på en af landets største og højest profilerede sognekommuner.

Til trods for, at der i perioden 1842-1970 eksisterede mere end 1.300 sognekommuner i Danmark, var det et fåtal, højst 10, som fik eget rådhus. Blandt disse findes tre i Odense. I 1946 anmodede Paarup Kommune staten om at få tilladelse til at bygge et rådhus, tegnet af arkitekt Vagn O. Kyed, der dog, på grund af materialemangel under krigen, først blev opført i 1957.

Kommunen var da større end mange købstadskommuner. Rådhuset var meget spændende, fordi det fortalte historien om oplandskommunernes vækst efter Anden Verdenskrig og starten af velfærdsstaten. En bebyggelses- og befolkningsudvikling, som omfattede mange almennyttige boliger, tusinder af parcelhuse, ved siden af erhvervsområdet og et af de første indkøbscentre, skabte behov for mere plads til den kommunale forvaltning.

”Ikke kun Odense kommunes historie, men Danmarks historien, er blevet fattigere efter denne nedrivning. Vores bygninger er vigtigere end nogensinde, hvis vi skal forstå vores fælles historie” udtaler Karen Margrethe Olsen.

Læs hele fredningsforslaget her

Netværksmøde om by-bindingsværk

Foto: Frilandsmuseet

Istandsættelse af bindingsværk er et kompliceret stykke arbejde med mange aktører. På netværksmødet den 8. november, skal vi høre om forskellige faglige indgangsvinkler til arbejdet med bindingsværk.

Få indblik i ingeniørens, arkitektens og tømrerens arbejde med bindingsværk.

Netværksmødet byder også på en rundvisning. Denne gang er det Helsingør, vi besøger. Per Godtfredsen er vores kyndige guide. Godtfredsen var ansat i Helsingør Kommune i mere end 30 år, hvor en stor del af hans tid blev brugt til at arbejde med byens fredede og bevaringsværdige bygninger.

Sidste tilmelding torsdag den 2. november.

P R O G R A M M E T

09:30 – Dørene åbnes

10:00 – Velkommen: Søren Hossy byder velkommen og giver en kort oriente-ring om netværkets kommende kurser og træstadsseminar i Eksjö

10:15 – Arkitekten: Finn Strabo om arkitektarbejdet i med hjørnehuset på Stengade 20 i Helsingør. Han fortæller om registering og opmåling af de gamlebygninger, og hvilke overraskelser der dukkede op i arbejdet i 1600-tals hus.

11:00 – Ingeniøren: Bo Andersen om ingeniørarbejdet med afstivelse af historisk bindingsværk inden restaureringarbejdet går i gang.

11:30 – Tømreren: Søren H. Rasmussen fortæller om de tømrerfaglige udfordringer og processen med byggeriet

12:00 – Frokost 13:00 – Byen: Arkitekt Per Godtfredsen viser rundt i Helsingør med fokus på byens bindingsværk

14:30 – Pause: Kaffe og kage

15:00 – Ejeren: Henrik Mohr fortæller om sine erfaringer som bygherre for Stengade 20. Hvad har han lært og hvad ville han ønske, han vidste inden restaureringsarbejdet gik i gang

15:30 – Farvel og tak for i dag

Programmet i printvenlig pdf-udgave

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig netværksdagen.

Husk også netværkets kurser.
Se hele programmet for kurset den 9. november her
Tilmeld dig kurset her

Nyhedsbrev den 7. september 2017

I vores nyhedsbrev fra 7. september bliver du inviteret med til Italien og en række mange andre arrangementer. Vi giver også vores bud på en række læserbreve, der kan få lokalpolitikernes øjne op for vigtigheden af bygnings- og landskabskulturen i valgkampen.

Læs hele nyhedsbrevet her

Er du klar til kommunalvalget

Der er kommunevalg den 21. november 2017. Mere end 2.000 kandidater søger valg til de 98 kommunalbestyrelser. Ansvaret for landets bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer er kommunernes. Det er dem der, gennem kommune- og lokalplaner, administrerer tilladelser til istandsættelser, tilbygninger og eventuelle nedrivninger. Det er altså de valgte kommunalpolitikere, sammen med de kommunale forvaltninger, der har indflydelse på, hvordan vi forvalter bygningskulturarven.

Der er derfor forskel på, hvordan de enkelte kommuner administrerer og på, hvor megen opmærksom der er omkring de bevaringsværdige bygninger.

Kandidaterne er opstillet enten af et politisk parti eller en borgerliste. Alle ønsker de at blive kendt i offentligheden. Det skal vi udnytte, bl.a. ved at skrive læserbreve i de lokale aviser samt indlæg og kommentarer på de sociale medier, ikke mindst Facebook, hvor alle kandidater vil have deres egen Facebook-side.

Til inspiration har vi nedenfor skrevet en række forslag til læserbreve, som foreningerne frit kan benytte. HUSK at tilpasse læserbrevene til de lokale omstændigheder og forhold. Det gælder om at finde de lokale eksempler og bruge dem som afsæt for læserbrevene. Det er vigtigt, at du bruger læserbrevene aktivt og slutter med at stille direkte spørgsmål til specifikke kandidater. Det vil få de fleste til at svare og dermed er der igangsat en debat om emnet.

Herunder kan du se vores bud på læserbreve, der kan brugs til kommunalvalget
Læserbrev: Værdien af vores by
Læserbrev: Brug for flere bevarende lokalplaner
Læserbrev: Kun til det bedre
Læserbrev: Bygninger på støtten
Læserbrev: Udvikling gennem bevaring
Læserbrev: Gebyr på nedrivning
Læserbrev: Ryd op i gaderne og på torvene

Du kan også læse en opsummering af de guldkorn, der blev delt ud til formandsmødet, der satte fokus på kommunalvalget

 

Kom med til Vicenza

Medlemsrejse til Nord Italien den 9. til 14. april 2018.

Vicenza ligger i den Norditalienske region Veneto, midt i mellem Venedig og Verona. Byen ligger i et naturskønt område omkring floden Bacchiglione og i et bakket landskab.

Vicenza adskiller sig betydeligt fra andre byer i Italien, når det kommer til byens arkitektur og kunst. Andrea Palladio, som var en af 1500-tallets største arkitekter i Norditalien, er i høj grad ansvarlig for dette. Han byggede en lang række paladser i Vicenza og villaer i Veneto-regionen, hvoraf den bedst kendte er Villa Rotonda i Vicenza. Det Olympiske Teater i byen er også en stor seværdighed og en del af den arkitektoniske arv i Vicenza, som er anerkendt i hele verden. UNESCO har udpeget byen og en række villaer som verdenskulturarv.
Vicenza byder også på andet end smuk natur og arkitektur. Du vil finde lækre butikker og hyggelige restauranter og cafeer. Byen er kendt for sine guldarbejder og er et vigtigt center for bearbejdning af guld i Europa.

Turen bliver fagligt ledet af kunsthistoriker, mag.art. Grete Thrane som har stor erfaring fra tidligere rejser og praktisk arrangeret af Nyhavns Rejser. Alle besøgene i Palladio villaerne bliver guidet af Grete Thrane.

Rejsens pris er i skrivende stund en ca. pris på kr. 12.000 i delt dobbeltværelse og kr. 14.000 i enkeltværelse.

Max antal deltagere er 25 personer og tilmelding sker efter først til mølle princippet. Tilmelding skal ske i skemaet herunder og senest den 30. september 2017.

Det er ikke længere muligt at melde sig til dette arrangement.

Læs hele rejsebeskrivelsen her.

 

Nyhedsbrev den 11. juli 2017

I vores nyhedsbrev fra juli efterlyser vi bygninger til et projekt, vi har udviklet sammen med Realdania By & Byg. Du kan også læse om et andet projekt, vi har udviklet sammen med Københavns Museum og så kan du også læse om Landsforeningens anbefalinger angående udlægning af byzonearealer.

Læs hele nyhedsbrevet her

Sommerferie 2017

Fotograf: Camilla Pilegaard
Fotograf Camilla Pilegaard

 

Landsforeningens sekretariat holder lukket fra den 14. juli til den 8. august.

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer, og glæder os til at komme tilbage og gå i gang med efterårets mange projekter på den anden side af ferien.

Hvis du kommer til at savne os, kan du følge med på facebook og instagram, hvor der løbende bliver opdateret.

Kender du det hus vi leder efter?

Nu løfter vi sløret for et projekt, vi har udviklet i samarbejde med Realdania By & Byg, og vi har brug for din hjælp.

Har du prøvet at gå igennem en dejlig by, hvor husene ligger som fine perler på en snor og gadens sammenhæng er fuldendt, men så ligger der et hus, der skiller sig ud på den dårlige måde, fordi vinduerne er udskiftet, farven er forkert eller taget i den grad trænger til at blive lagt om?

Lige nu leder vi efter den slags utilpassede bygninger til et projekt, der skal demonstrere, hvordan bygninger der skæmmer væsentlige historiske kulturmiljøer, kan sættes i stand så både bygning og miljø løftes.

Vi har brug for din hjælp til at finde de bygninger, som skal være med. Helt præcist leder vi efter bygninger der:

– Er væsentlige for byrummet eller gadeforløbet
– Er beliggende i byer med 4.000-50.000 indbyggere
– Nok ikke er større end 250 kvadratmeter
– Kan erhverves for en pris, der afspejler markedsprisen i området

Du kan udfylde formularen på vores hjemmeside her.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Det er ikke længere muligt at indsende forslag til projektet.