På Landsforeningens årsmødet i Lyngby den 9. maj 2015 blev Anne Jønsson fra Odderegens Forening for Bygnings- og Landskabskultur valgt som suppleant til bestyrelsen.

Samarbejde er vejen frem

’Jeg er rigtig glad for at få muligheden for at være med til at styrke bygnings- og landskabskultursagen på landsplan. Lokalt har vi en masse erfaringer, som jeg kan tage med videre til Landsforeningen. Mit fokus vil være at få Landsforeningen og medlemsforeningerne til at blive endnu bedre til at bruge hinandens kompetencer. Vi skal huske, at samarbejde og dialog gør, at vi er stærkere, end hvis vi hver især skal ”opfinde den dybe tallerken”. Det vil styrke sagen på mange måder at få knyttet alle aktive endnu tættere sammen.’

‘Med et tæt samarbejde vil der også være flere ressourcer til bl.a. at gå i dialog med kommunerne og andre med stor indflydelse på den byggede kulturarv. Med min erhvervserfaring og min interesse for formidling i bagagen, vil jeg gerne være med til at arbejde for, at bygnings- og landskabskulturen bliver en del af pensum i folkeskolen. Ved at fange de unges interesse i en tidlig alder, øger vi muligheden for, at bygnings- og landskabskulturen bliver en folkesag.’ siger Anne Midtgaard Jønsson.

Kulturmiljøet er en levende historie

Hun fortsætter: ’Bygnings- og landskabskulturen er vigtig, fordi den er allerstedsnærværende. Som helt almindeligt menneske ser du den mange gange i løbet af en dag. Hvis du tænker på turistbrochurernes flotte fotos, er det altid den lokale bygnings- og landskabskultur, der anvendes i markedsføringen. Paradoksalt nok er rigtig mange af disse steder i Danmark truet. Derfor er vi også rigtigt glade for, at Odder Kommune i den seneste kommuneplan har udpeget 40 kulturmiljøer som bevaringsværdige.’

‘Vi mener selvfølgelig, at det kan være med til at politikerne, erhvervslivet og borgerne får endnu mere forståelse for de mange steder, vi har her i kommunen. Steder som ikke bare er flotte fotos, men som betyder noget i kraft af den historie de fortæller. Det giver en merværdi at have levende historie, der fastsætter den helt unikke baggrund som findes – ikke kun i Odder Kommune, men i hele landet.

Lokalplanen bestemmer

Det er kommunerne, der varetager opgaven med beskyttelse af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Dette gøres oftest ved, at der for et givet område laves en lokalplan med bevaringsbestemmelser. Lokalplanen kan udpege enkelte bygninger som bevaringsværdige og der kan være bestemmelser om, hvordan bygningerne inden for lokalplanens område må se ud.

Anne Midtgaard Jønsson siger: ’Lokalplaner er et rigtigt interessant værktøj til at sikre bygningskulturelle værdier, og så kan de være med at til fremme vækst og økonomiske værdier i de enkelte kommuner. Realdania har netop fået lavet en analyse der viser, at fx huspriserne i Lønstrup ved Hjørring stort set er fordoblet siden man fik en lokalplan med bevaringsbestemmelser. Det viser helt klart, at bygningskultur er noget der på alle måder, kan betale sig at værne om’

Læs mere om Anne Jønsson her