Bestyrelsesformanden for By og Land Danmark Iben Bækkelund Jagd fylder 50 år den 13. juli. Hun vil have bygnings- og landskabskulturen til at fortælle vores fælles historie, så alle oplever glæden ved kulturarven.

Det var et modigt ’Ja’, By og Land Danmark fik fra Iben, da hun til sit første bestyrelsesmøde i foreningen blev valgt til formand. Siden har hun arbejdet ihærdigt på, at By og Land Danmark skal have et tydeligt strategisk afsæt, kommunikere med relevante aktører og skabe en forening, hvor det er givende at være frivillig.

’Frivilligheden skal have gode rammer, så er der store gevinster for samfundet. I By og Land er der mange engagerede mennesker, der brænder for deres lokalsamfund, og som virkelig ønsker at gøre en forskel. Der vil jeg gerne gøre en indsats for at skabe så gode rammer som muligt for de frivillige.’

En klar vision baner vejen frem

Iben Bækkelund Jagd har stor erfaring som leder og bestyrelsesmedlem fra sit arbejdsliv, hvor poster i styregrupper, bestyrelser og ledelsesstillinger står side om side på cv’et. Hun er motiveret af at få visioner, udvikling og samarbejde til at falde i hak.

’Sammen kan vi løfte virkelig meget. Særligt hvis der er en klar vision, som alle kan se sig selv i, og hvor det er tydeligt, hvilken vej vi skal gå. En klar retning er essentiel, uanset om det er frivillige ildsjæle eller en lønnet medarbejder, der skal gøre arbejdet. De stærke samarbejder på tværs af individer og organisationer, private som offentlige institutioner er ofte altafgørende for, at de langsigtede indsatser i lokalsamfundene lykkes. Derfor skal vi bruge vores netværk og have øjnene på samarbejde, hvor der 1 + 1 er mere end 2.’

Bygningskulturen er en glæde

Arbejdet med historiske bygninger fylder meget i Iben Bækkelund Jagds liv. Ud over formandsposten i By og Land Danmark sidder hun også i formandsstolen i Den Plessenske Selsø Fond, som driver herregårdsmuseet Selsø Slot, og som bestyrelsesmedlem i Farumgaard-Fonden.

På Selsø Slot trænger den praktiske vedligehold sig på, derfor var det også en meget tilfreds Iben Bækkelund Jagd, der sammen med resten af bestyrelsen sidst i juni 2023 kunne fejre, at A. P. Møller Fonden bevilligede et større beløb, der sammen med bevillinger fra bl.a. Louis-Hansen Fonden sikrede den endelige finansiering til restaureringen af slottets vinduer.

’Det er en fantastisk glæde at vide, at vi nu kan sikre den unikke bygningskultur på Selsø Slot mange år fremover takket være donationer fra fonde. Generelt spiller fondene en vigtig rolle, når det kommer til kulturarven. De er med til at løfte en opgave, både med hensyn til finansiering og opmærksomhed på bygningsarven, der ellers kan være meget svær, at løfte for bygningsejere og foreninger.’

Ressourcer er essentielt

Et af de fokusområder, der lige nu fylder i Iben Bækkelund Jagds arbejde for bygnings- og landskabskulturen, er at skaffe ressourcer til området. ’Hvis vi skal sikre vores bygnings- og landskabskultur, så skal der ressourcer til området. Det må prioriteres, at de myndigheder, der varetager opgaver med bygningskulturen, har mulighed for at tiltrække kvalificerede medarbejder til at løse opgaven. Men der kan gøres meget mere, hvis man også kan aktivere befolkningen, og få helt almindelige mennesker til at være kulturambassadører, så kan vi nå meget langt for de midler, der er til rådighed.’

Iben Bækkelund Jagd er uddannet cand. mag. og vokset op i Nakskov, hvor hun bl.a. var søspejder. I dag bruger hun sin fritid på at lære italiensk, bage med surdej og dyrke dahliaer i sin have. ’Gode ting må gerne tage tid, og være lidt besværlige. Det giver en særlig fryd at skulle vente lidt og have mulighed for at glæde sig til resultatet af sit arbejde.’

Tillykke til Iben med fødselsdagen.

Hvis du vil lære Iben Bækkelund Jagd bedre at kender kan du læse mere på LinkedIn eller hos Byrum Monitor