DEBAT

By og Land bidrager i den offentlige debat. Både med egne holdninger i andre medier og med andres holdninger her på hjemmesiden. Du er meget velkommen til at komme med dit debatindlæg til os, eller kommenterer på de andre indlæg her på siden.

Hvad gør vi nu

Teksten herunder er skrevet af formand for By og Land Roskilde Bent Oslev og bragt i Roskilde Avis/Søndagsavisen, torsdag den 11. oktober 2018: Vikingeskibshallen er ikke længere fredet Kulturministerens afgørelse. Kulturministeren tænkte sig længe om før hun...

Ses vi til Folkemøde

I anledning af 100-års jubilæet for bygningsfredningsloven er der debat og fejring på Folkemødet på Bornholm. Hvad gør bygningskulturen ved vores krop og sind? Hvilken rolle spiller den for identitet og fællesskab? Og hvad er det for følelser der er på spil, når der...

Skagens næste fase

Dette åbne brev har været bragt i Nordjyske Stiftstidende onsdag den 26. oktober 2016. Hanne Heilmann er personligt medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Holdninger i debatindlægget deles ikke nødvendigvis af Landsforeningen. Åbent brev til...

Der kunne være flere lokalforeninger

Historien viser, at etableringen af tre sideløbende foreninger, som situationen var i 1970’erne, ikke var holdbar – man besluttede at lave etablere en landsforening, der skulle være en samlende paraplyorganisation for de bygnings- og bevaringsforeninger, der var spredt over hele landet. I dag beretter landsformanden, Peter Hee, stolt, at der er ca. 100 medlemsforeninger med tilsammen 10-12.000 medlemmer samt over 600 personlige medlemmer. Landsformanden er tydeligvis stolt – men er der meget at være stolt af?

Kulturarven lider i landdistrikterne

By- Bolig- og Landdistriktsministeren Carsten Hansen har tidligere været på banen med udmeldinger om, at yderområder i fremtiden i højere grad skal leve af turisme. Samtidig postes der millioner af kroner i nedrivningspuljer, som ganske vist i teorien kan blive brugt til renovering af eksempelvis landsbymiljøer, men ikke bliver det i praksis.

Bliv og kæmp!

Lad være med at lukke lokalforeninger. En generaldirektør i Danmarks Radio sagde engang til Radiorådet: ”Hvis ikke jeg får min vilje, så bliver jeg!” Desværre er to af vore lokalforeninger gået den anden vej. Struer er lukket af mangel på indflydelse, siger de selv. Og nu lufter Fredericia det samme. Men det er en blød holdning. Modstanderne af vores politik vil græde krokodilletårer, hvis vi giver op.

Staten må tage ansvar

Da Bygningsfredningsloven var til revision sidste gang, i 2008, havde Landsforeningen blandt mange andre gode ønsker et udspil vedrørende oprettelse af beskyttelseszoner omkring fredede bygninger. Baggrunden var og er den, at en bygningsfredning, med mindre andet er fastsat, kun gælder selve bygningen og groft sagt ikke en millimeter ud fra facaderne. Med andre ord har loven siden sin oprindelige vedtagelse i 1918 ikke været til hinder for, at man f.eks. i historiske gadestrøg kunne bygge et nyt hus klods op ad et fredet hus uden hensyntagen til dettes arkitektur, og det er der desværre mange skræmmende eksempler på landet over.

Kulturmiljøet er også et fælles ansvar

Netop nu er kommunerne landet over i gang med implementering af EU’s vandrammedirektiv, hvori der forlanges fri faunapassage fra hav til kilde i alle de vandløb, der er klassificeret højt dvs. en klassifikation som naturlige vandløb. Skalaen strækker sig fra naturligt til stærkt modificerede og kunstige vandløb.

Rent praktisk betyder implementeringen, at ca. 1500 spærringer skal fjernes fra vandløb, åer og søer. En lille del af disse spærringer er imidlertid direkte og uløseligt knyttet til en vigtig del af vores fælles kulturarv, de danske vandmøller. Vandmøllernes tekniske anlæg bliver nu betragtet som fysiske spærringer og skal derfor fjernes, så alle typer fisk frit kan svømme modstrøms til hver en tid.

Velkommen til debatten – Sådan fungerer den

i har længe oplevet stor lyst til debat. Derfor præsenterer vi nu denne debatsektion på websiden. Alle kan foreslå debatindlæg, om alt fra højaktuelle emner til indlæg af mere essentiel karakter. De kan handle om det, der giver gang i den i lokalforeningerne, eller temaer I mangler andres øjne på.

Vi håber selvfølgelig, at I vil tage godt imod muligheden for at skrive indlæg til debatsektionen, ligesom vi håber, at I også benytter jer af muligheden for at skrive kommentarer og gode råd direkte til debatindlæg skrevet af andre. Alle kan kommentere – det eneste der kræves, er angivelse af navn og emaildresse.