HØRINGSSVAR FRA BY OG LAND ODDER

By og Land Odder har en holdning til planlægning, bevaring og nybyggeri i Odder Kommuner. Derfor er det naturligt for os at deltage i den demokratiske proces, der er, når kommunen laver høringer.

Her på siden kan du finde vores høringssvar. Hvis du kender en sag, du mener, vi skal forholde os til, er du velkommen til at skrive til os på odder@byogland.dk

By og Land Danmark sender også høringssvar til en række forskellige høringer. Dem kan du fide på foreningens side om høringer og indsigelser her.

FOROFFENTLIG HØRING FOR BOLIGPROJEKT VED DET TIDLIGERE LÆGEHUS PÅ TORVALD KØHLSVEJ 29, 8300 ODDER

Høringssvar lægehuset Torvald Køhlsvej 29 Odder

I sit høringssvar til Odder Kommune den 23. dec. 2022 vedr. boligprojekt på Torvald Køhlsvej 29 vurderer By og Land Odder, at det skitserede projekt er for højt og bastant i forhold til den nærliggende bebyggelse. Den formgivning der er forslået giver en ‘bagsideeffekt’ mod naboen på Torvald Køhlsvej 31. I stedet opfordrer By og Land Odder til, at der planlægges for en parkbebyggelse.

By og Land Odder skriver bl.a. i sit høringssvar: ‘Vi ser gerne, at et nyt byggeri på dette sted i højere grad respekterer skalaen og karakteren i den omgivende bebyggelse.’

Du kan læse hele By og Land Odders høringssvar til kommunen her.

Du kan læse Odder Kommunes plandokument her.

Læs alle By og Land Odders høringssvar her

LOKALPLAN 5039: “CAMPING, SOMMERHUS- OG HELÅRSBEBYGGELSE VED SPØTTRUP STRANDVEJ, HOU”

Odder Kommune lokalplan 5039 Hou

I sit høringssvar til Odder Kommune den 30. nov. 2022 vedr. camping, sommerhuse og helårsbeboelse ved Spøttrup Strandvej lægger By og Land Odder vægt på, at områdets grønne karakter bevares. Derfor foreslås det, at der inddrages en kompetent landskabsarkitekt til at sikre helhederne samt at området tilplantes med hjemmehørende arter, der understøtter stedet kystnære beliggenhed.

By og Land Odder skriver bl.a. i sit høringssvar:’ Vi ser gerne, at der bliver krav om saddeltage og også lav taghældning, som en nødvendighed for grønne tage (sedum eller græsser)’

Du kan læse hele By og Land Odders  høringssvar til kommunen her.

Du kan læse Odder Kommunes plandokument her.

Læs flere høringssvar fra By og Land Odder her