MÆRKESAGER FOR BY OG LAND ODDER

By og Land Odder vil være med at sætte dagsordenen for, hvordan bygningskultur, kulturmiljøer, arkitektur og planlægningen foregår i kommunen. Derfor arbejder afdelingen strategisk med en række mærkesager. Du kan læse om vores mærkesager her på siden, og så vil vi altid gerne høre fra dig, hvis du mener, at vi skal arbejde med et bestemt tema.

Du kan skrive til By og Land Odder på odder@byogland.dk

By og Land Danmark arbejder også politisk, du kan læse foreningens politikker på siden her.

MÆRKESAGER I PERIODEN 2023-2026

• Arkitekturpolitik for Odder Kommune med en klar målsætning om tydelig borgerinddragelse
• Kulturmiljøerne i Odder Kommune skal beskyttes med lokalplaner med bevaringsbestemmelser
• Vi skal være fælles om bygnings- og landskabskulturen i Odder Kommune

Vi arbejder med bygnings- og landskabskulturen i Odder, hvor vi svarer på høringer og deltager i det politiske arbejde inden for både kommune- og lokalplanlægning. På samme måde følger vi med i de aktuelle byggesager, der vedrører bygnings- og landskabskulturen i kommunen.

ARKITEKTURPOLITIK FOR ODDER KOMMUNE

Arkitekturpolitik i Odder Kommune By og Land Odder foto: Jens Balund

By og Land Odder arbejder for en Arkitekturpolitik i Odder Kommune med en klar målsætning om tydelig borgerinddragelse. Alle skal have mulighed for at komme med input og holdninger, samtidig skal kommunen være tydelig omkring, hvilken muligheder der findes for at påvirke, de planer der bliver lagt.

Det skal være enkelt for kommunens borgere at bidrage til de demokratiske processer.

KULTURMILJØERNE SKAL BESKYTTES MED EN LOKALPLAN

Kulturmiljøerne skal beskyttes med lokalplan i Odder Kommune, By og Land Odder Jens Balund

By og Land Odder arbejder for at de kulturmiljøer, der er udpeget i Odder Kommuners kommuneplan, hver især får en lokalplan med bevaringsbestemmelser.

Lokalplanerne skal tydeliggøre de værdier, der er i kulturmiljøet og hvordan de fastholdes samt sætte rammer for udvikling, der understøtter det samlede miljø.

FÆLLES OM ODDER

Fælles om Odder, By og Land Odder

By og Land Odder har det som mærkesag, at vi skal være fælles om Odder. Beboerne, politikerne og investorerne skal alle sammen have plus på bundlinjen, når dagens slutter.

Fællesskab betyder også, at vi sammen skal opleve bygnings- og landskabskulturen, drøfte de store idéer i plenum og anerkende at byen, parker, veje og landskab er vores alle sammens.