Odder Kommune lokalplan 5039 Hou

I sit høringssvar til Odder Kommune den 30. nov. 2022 vedr. camping, sommerhuse og helårsbeboelse ved Spøttrup Strandvej lægger By og Land Odder vægt på, at områdets grønne karakter bevares. Derfor foreslås det, at der inddrages en kompetent landskabsarkitekt til at sikre helhederne samt at området tilplantes med hjemmehørende arter, der understøtter stedet kystnære beliggenhed.

By og Land Odder skriver bl.a. i sit høringssvar:’ Vi ser gerne, at der bliver krav om saddeltage og også lav taghældning, som en nødvendighed for grønne tage (sedum eller græsser)’

Du kan læse hele By og Land Odders  høringssvar til kommunen her.

Du kan læse Odder Kommunes plandokument her.

Læs flere høringssvar fra By og Land Odder her