Screening af Danmarks kulturmiljøer

Screening af Danmarks kulturmiljøer

Hvad er et kulturmiljø? En definition, der har været anvendt siden kulturmiljø blev et begreb i dansk planlægning, er: ‘Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling’.

Vil du læse om hvorfor kulturmiljøer et vigtige, og hvad det mest overraskende fund var, da Aarhus Arkitektskole lavede projektet Screening af kulturmiljøer, så skal du bare klikke på linket herunder, hvor hele Simon Ostenfeld Pedersens artikel ligger gratis tilgængelig

Læs hele artiklen fra fra bladet By & Land 132 udgivet september 2021 her

Hvis du har lyst til at læse mere om:
– ‘Kulturmiljøer: Service-eftersyn af 25 års udpegninger’ af Per Grau Møller og Morten Stenak
– ‘Kulturmiljøer i forstandens sammensatte kvarterer’ af Bitten Larsen
– ‘Kortlægning af Lundtofteområdet’ af Vibeke Nellemann og Uffe Wainø
– ‘Farumgård – et lystfyldt kulturmiljø ved Farum Sø’ af Jesper Munk Andesen
– ‘Mindeord over professor, arkitekt Hans Munk Hansen’ af Jørgen Toft Jessen
meld dig ind i Landsforeningen og få dette blad og de næste direkte ind ad brevsprækken.

Jeg frygter for Nyholms skæbne

Jeg frygter for Nyholms skæbne, når jeg ser politikernes lemfældige omgang med kulturarven

Karen Margrethe Olsen: Jeg frygter for Nyholms skæbne, når jeg ser politikernes lemfældige omgang med kulturarven
Vi mangler stålfaste politikere, som tør sætte foden ned, når investorer lugter penge i vores områder fulde af kulturværdi, skriver Karen Margrethe Olsen, formand for By & Land, i dette debatindlæg. I stedet oplever hun en overborgmester, der med den ene hånd taler om bevaring og med den anden river ned.

Tør vi overlade Nyholm til udviklingsparate investorer og en borgerrepræsentation, som, vi gang på gang har set, ikke vægter kulturmiljøer og de historiske værdier i tilstrækkelig grad? Vi har endnu til gode at se handling bag overborgmesterens ord om at: »De historiske spor udgør byens sjæl. Hvis de bliver fjernet alle sammen, så taber vi vores historie og fortælling om København.«

I De Gamles By på Nørrebro stemte Socialdemokratiet for nedrivning af væsentlige bevaringsværdige bygninger en uge efter udtalelsen. Vi ønsker jo også en udvikling, er svaret fra Marcus Vesterager, medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet.

Hvad er det, der går galt, når vi gang på gang kan konstatere, at der i veldokumenterede kulturmiljøer tillades nedrivninger og utilpasset nybyggeri, som ødelægger og slører de herlighedsværdier, der tilhører os alle sammen? Hvordan sikrer vi, at historien ikke gentager sig, og at det ikke også vil ske på Nyholm i København?

Nyholm er en by i byen
Flådens leje på Nyholm er et historisk monument over 350 års søfartshistorie. En levende historiebog, der er en central fortælling om Danmark og om flådens betydning for Danmark som nation. Nyholms solide forankring i Danmarks historie gør området lige så vigtigt som for eksempel Amalienborg og Slotsholmen.

Det er her, Søværnets Officersskole ligger, det er her Hovedvagten Under Kronen findes. Det er her, Frederik V og Philip de Langes flotte mastekran står. Det er her, Rigets Flag vajer, og her Batteriet Sixtus fortsat affyrer kanonerne til markering af kongelige begivenheder.

Nyholm fungerer som en by i byen, hvor alle de mest nødvendige funktioner for Søværnet og skibenes udrustning findes. Alle bygninger og omgivelser har en konkret funktion. Der er ingen bygninger og udendørsarealer på Nyholm, som ikke er en vigtig brik i Søværnets historie. Det gælder, uanset hvor lille en sådan brik kan forekomme i forhold til nogle af de mere imponerende bygninger.

Som udgangspunkt skal der derfor ikke rives ned eller bygges nyt på Nyholm, men findes nye funktioner til de eksisterende bygninger.

Jeg frygter for de hvide pletter

Landsforeningen noterer sig derfor med stor glæde, at Slots- og Kulturstyrelsen har stillet forslag om udvidelse af bygningsfredningen på Nyholm. Nære omgivelser til allerede fredede bygninger indstilles til fredning, og yderligere syv historiske bygninger og nære omgivelser indstilles til fredning. Forslaget lægger vægt på helheder, områder og bygninger.

Så langt så godt; men vi kan samtidig konstatere, at der endnu er fire ’hvide pletter’ på Nyholm, hvor Slots- og Kulturstyrelsen ikke har indstillet hverken bygninger eller omgivelser til fredning, og at bygningerne her end ikke er udpeget som bevaringsværdige. Kendetegnende for disse områder er, at det er her, de nyeste ’lag’ af Nyholms historie er tilført.

Jeg frygter, at disse hvide pletter skal ’sælge’ Slots- og Kulturstyrelsens forslag til nye fredninger til investorer, overborgmesteren og Borgerrepræsentationen i København.

Det er som sagt i disse fire områder, at nogle af de nyeste lag af Nyholms historie er tilført. Her ligger for eksempel infirmeribygningen fra 1942, bræddehytten fra 1942, et tidligere orlogshjem, den nye eskadrebygning fra 1959 – også kaldet Ubådspalæet – og en garage fra 1945. Nogle mindre nyere bygninger bag ubåden Sælen er også værd at kigge nærmere på. Og endelig er Henrik Gerners Plads en vigtig markør som indgangen til Nyholm.

Det giver ikke mening at sælge ud af denne del af Nyholms nyere historie. Udover de nævnte bygninger ligger der også det røde tømmerskur, dykkerskolen, kedelhuset og telefoncentralen, som jo også fortæller en vigtig del af Nyholms historie.

Vi mangler stålfaste politikere

Søværnet er nu flyttet til andre steder i Danmark. Bygninger og omgivelser står tomme og er en lækkerbisken for såvel staten, som ser frem til indtægten ved at sælge området og bygningerne, udviklingsparate borgerrepræsentanter, som initiativrige ejendomsudviklere. Det er ikke, fordi de historiske og rekreative værdier ikke er værdisat og beskrevet på Nyholm. Tværtimod. Senest er der kommet en omfattende analyse fra Varmings Tegnestue og Lundgaard & Tranberg Arkitekter.

Det er manglen på stålfaste folkevalgte, som er parate til at sætte foden ned og holde fast i fællesskabets værdier. Selv om vi – med rette – tit skælder ud på kommunalpolitikerne, må vi retfærdigvis også have kulturministeren og folketingspolitikerne på banen. Både for så vidt angår Nyholm, men også i alle andre kulturmiljøer.

Et godt sted at starte er kulturmiljøet over alle kulturmiljøer: Nyholm, den danske flådes hjemsted. Sørg for at alle bygninger og omgivelser fredes – fredning er desværre det eneste instrument, som sikrer bevaring i dag. Brug gerne fredningsinstrumentet fleksibelt, så der er mulighed for, at nyt kan tilføjes, at der findes ny anvendelse af bygningerne og omgivelser, men sørg for at hele området bliver fredet.

Tænk jer godt om, det tager kun et øjebliks ubetænksomhed, så er vi alle blevet fattigere på den livskvalitet, der ligger i områdets historie, arkitektur og materialer.

Du kan læse debatindlægget i hos ByrumMonitor. Her kan du også deltage i debatten.

Sommertid er oplevelsestid

I dette nyhedsbrev præsenterer vi:
– Danmark første Betydningsfulde Have
– Arkitekturens Dag 2021 og hvordan du bliver en part
– Kommunalvalgs netværket for frivillige ildsjæle
– En bombe under vinduerne
– Ledigt job som sekretariatsmedarbejder

Læs hele nyhedsbrevet her

Betydningsfuld have: Historisk Botanisk Have i Vordingborg

Betydningsfuld have: Historisk Botanisk Have i Vordingborg

Vordingborg Historisk Botanisk Have udpeges til Betydningsfuld Have

I 100 året for havens åbning blev Historisk Botanisk Have i Vordingborg, som landets første. Under overværelse af H.K.H. prinsesse Benedikte overrakte Karen Margrethe Olsen, formand for Bygnings- og Landskabskultur diplom til borgmester Mikael Smed. . I sin tale fremhævede Landsforeningens formand Karen Margrethe Olsen havens betydning som grøn kulturarv – og som et sted for nydelse, ro og refleksion.

Idéen til en ”historisk have” ved Vordingborg slotsruin var havearkitekt G. N. Brandts. En renæssancehave, hvor man kan se og dufte planter, der anvendtes i 1600‐tallet, og samtidig fornemme, hvordan haver så ud dengang. Haven skulle formidle viden om og indsigt i havehistorie. Foruden planter indeholdt det oprindelige anlæg pavilloner, dekorative rækværk, indbydende bænke, solur, gangstier m.v. – og alt fremstår i dag som på de originale tegninger.

Kultur- og plantehistorie

Formand for fagudvalget Have- og Landskabsudvalget Margrethe Floryan siger: ’Lige netop denne have griber både tilbage til den ældste danske havetradition, og den vidner om en havekunstners vision for, hvordan flora og fauna på smukkeste vis kan integreres i bymiljøet. Her forenes kultur- og plantehistorie, eller læring, rekreation og havekunst.’ Hun uddyber ’Haven er ikke alene G.N. Brandts og Vordingborgs. Som den fremstår efter den gennemgribende restaurering i 1996, er den i høj grad også et vidnesbyrd om den fantastiske indsats, Flemming Kruse, Vordingsborgs forhenværende stadsgartner, har ydet igennem årtier.’ Og understreger til slut at: ’Landsforeningen har forslået Historisk Botanisk Have til fredning, så forhåbentlig følger der snart endnu en anerkendelse af haven.
Historisk Botanisk Have er afgrænset af præcist klippede hække, der opdeler haven i ti rum. Tættest på Slotstorvet og i hele havens bredde er et stort buskbomparterre, klippet i sirligt geometrisk mønster og smykket med løgplanter og roser. Herefter kommer de ni mindre rum, udlagt i grid.

I havens midte ligger lavendelhaven, og på hver side er der bede med historiske stauder. I hele blomstringsperioden tiltrækker især dette område et væld af sommerfugle. I hjørnerne findes fire kvarterer med de historiske læge- og krydderurter er. Hvert kvarter er opdelt i fire bede, og de krones af de karakteristiske rødmalede pavilloner.

G.N. Brandt (1878-1945) er en af dansk havehistories mest betydningsfulde skikkelser. Han blev også anerkendt internationalt.
Ved 75 års jubilæet i 1996 undergik Historisk Botanisk Have en gennemgribende restaurering. Haven er ejet af Vordingborg Kommune og åben for alle døgnet rundt.

FAKTA:

’Danmarks Betydningsfulde Haver – En Fælles Sag’ sætter fokus på vigtigheden af den grønne kulturarv med klassificering og formidling af haver med særlige æstetiske, kulturhistoriske eller botaniske kvaliteter. Formålet er at skærpe den generelle bevidsthed om denne del af vores grønne kulturarv – hos borgere, politikere og embedsfolk.
Du kan læse mere om hele projektet på ved at klikke her

Studietur til Svendborg

Studietur til Svendborg

Vi vil ikke gå glip af de spændende oplevelser som Svendborg kan byde på. Så vi tager på studietur til den købstad, der skulle have været vært ved årsmødet.

Kom med til en forrygende dag i det Sydfynske, hvor vi tager en rundtur til mange dejlige steder så som Hvidkilde Gods, Vester Skerninge Kro og Svendborg Havn.

Hele turen vil blive guidet af dygtige lokale guider.

Vi passer på hinanden, derfor skal alle deltagere fremvise gyldigt coronapas på dagen. I tilfælde af aflysning som følger af lokal nedlukning eller myndighedernes restriktioner, så ringer vi de tilmeldte deltagere op.

Praktisk:

Dato: Den 4. september 2021
Mødested: Hvidkilde Gods, Faaborgvej 260, 5700 Svendborg
Pris: Gratis* for medlemmer af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.
400,- kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding: Senest den 27. august 2021 i skemaet herunder.
Der er begrænsede pladser. Tilmelding er efter først til mølle princippet.

*Vi har udeblivelsesgebyr på 125 kr. Hvis du melder dig til men udebliver, uden at melde afbud senest 48 timer inden mødestart.

Program:

Kl. 9.30
Hvidkilde Gods;
Borgmester Bo Hansen byder velkommen og fortæller om kulturmiljøerne i Svendborg Kommune
Christian Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn fortæller om restaureringen af hovedbygningen, viser rundt i Hovedbygningen og fortæller om Kulturmiljø-Hvidkilde
Kl. 11.00
Transport til Krovej i Vester Skerninge, i egne biler
Rudi fortæller om Kulturmiljø-området v. Krovej, der vil være rundtur i haven hos Tina og Rudi R. Kragh på Krovej 15.

Kl. 12.00
Frokost på Vester Skerninge Kro
Kroværtinde Susanne Christensen fortæller om kroen, som blev fredet i 1918

Kl. ca. 13.45
Transport til Svendborg Havn, i egne biler

Kl. 14.40;
Sejllads med M/S Helge gennem Svendborg Havn og til Troense /retur.
På turen fortæller Rudi om den igangværende transformation af Industrihavnen Svendborg – som er et af kommunens største kulturmiljøer, samt historien om Troense (også et kulturmiljø).

Kl. ca. 17.00
Tak for i dag.

Turen er fuldt booket. Hvi du vil skrives på ventelisten kan du skrive en mail til nanna.uhrbrand@byogland.dk. Husk at skrive: Navn, e-mail, telefonnummer og tilknytning til foreningen i mailen.

Maribos kulturmiljø opgraderet for millioner

Maribos kulturmiljø opgraderet for millioner

Har ud lyst til at dykke ned i, hvordan Lolland Kommune har realiseret et stort initiativ med udvikling af Maribo kulturmiljøer? Så har du chance her, hvor vi deler artiklen ‘Maribos kulturmiljø opgraderet for millioner’. Redaktør af bladet By & Land Helge Torm har været på studietur til købstaden og dannet sig et billede af, hvordan tre udvalgte indsatsområder er blevet opdateret.

Læs hele artiklen fra fra bladet By & Land 131 udgivet juni 2021 her

Hvis du har lyst til at læse mere om:
– ‘Genskabelsen af brygger Bies have i Hobro’ 
– ‘Når byen opsluger landet’
– ‘Frederiks IV’s rytterskoler fylder 300 år’
meld dig ind i Landsforeningen og få dette blad og de næste direkte ind ad brevsprækken.

Velkommen til Cecilie Julie Nielsen

Velkommen til Cecilie Julie Nielsen

Byd velkommen til Cecilie Julie Nielsen, bestyrelses nyvalgte suppleant.

På generalforsamlingen den 5. juni 2021 blev Cecilie Julie Nielsen valgt som ny suppleanter til Landsforeningens bestyrelse.

’Jeg interesserer mig for arbejdet med kulturhistoriske helheder og menneskers relation til sine omgivelser. Der er altid en fortælling bag et sted og en personlig historie, der giver stedet værdi for os hver især: Måske er du vokset op her, måske har din far arbejdet i industrien, eller måske har du været på ferie i området. Vi påvirker og påvirkes alle af vores omgivelser.’ siger Cecilie Julie Nielsen.

MENNESKER & MILJØ

Det er tydeligt for en hver, der lytter til Cecilie, at hun går op i forholdet mellem bygnings- og landskabskulturen og de mennesker, der skal bo og bruge bygningerne og arealerne. Ud over at være uddannet arkitekt har Cecilie Nielsen en kandidat i Sustainable Heritage Management fra Aarhus Universitet. Det er en tværfaglig uddannelse med fokus på at vurderer, sikre og bevare kulturarv som en integreret del af samfundet. Hendes interesse for bygningskulturen ligger i arkitektens øjne, mens hendes forståelse for, hvordan bygninger og byer skal leve, har et bredt perspektiv, der strækker sig lagt ud over de fysiske aftryk.
’Hver gang byer og bygninger bliver indtaget af nye brugere, tilføjes et nyt lag til områdets fortælling. Det betyder nogen gange at noget må fjernes til fordel for noget nyt, og det er her nødvendigt at vi knytter fortid, nutid og fremtid rigtig sammen.’ uddyber hun.

’Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg mener, at planlægning og udvikling altid bør foregå med udgangspunkt i et områdes egenart og unikke atmosfære.’ Slutter Cecilie Julie Nielsen.
Vi ser frem til at få stærke planlægningsmæssige og tværfaglige kompetencer ind i bestyrelsen.

FAKTA

Fakta om Cecilie Julie Nielsen
– Er uddannet arkitekt fra arkitektskolen i Oslo og har en kandidat i ’Sustainable heritage management’ fra Aarhus Universitet
– Har været engageret som frivillig i bl.a. Bydelskontoret ved Institut for X og Sager der Samler i Aarhus
– Har tidligere været ansat på Aarhus Arkitektskole i projektet Screen af Danmarks Kulturmiljøer
– Arbejder i dag med forvaltning af kulturhistoriske interesser, kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger i kommunal sammenhæng,

Vi glæder os til at arbejde sammen med Cecilie og lære hende endnu bedre at kende, velkommen i bestyrelsen.

Bygningskulturprisen 2021

Helge C. Jakobsen, mangeårig formand for By og Land Haderslev, modtog lørdag den 5. juni Bygningskulturprisen fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Han modtog prisen for en ihærdig og vedvarende indsats for den danske bygningskultur med udgangspunkt i Haderslev.

En ihærdig formidler

Helge C. Jakobsen har i en menneskealder været med til at sætte fokus på den danske bygnings- og landskabskultur. Med sit mangeårige formandskab i By og Land Haderslev har han arbejdet for den særlige bygningskultur i byen. Det er kommet til udtryk i en række foldere, som lokalforeningen har udgivet om de arkitekter, der har præget Haderslev gennem opførelsen af en række bygninger. Folderne bliver uddelt til de ejere, der bor i bygningerne. Aktuelt går Helge C. Jakobsen forrest i sagen om utilpasset højhusbyggeri på Honnørkajen, der vil ødelægge kyst- og fjordlandskabets profil.

’Helge C. Jakobsen har gjort en kæmpe forskel for den danske bygningskultur i sit frivillige virke som formand i By og Land Haderslev. Med sit lune væsen kan han levere barske sandheder, når der bliver taget upopulære beslutninger om nedrivning, højhusbyggeri og utilpasset byggeri. Han er altid på bygningskulturens og bymiljøets side.’ Sådan udtrykte Landsforeningens formand Karen Margrethe Olsen, da hun uddelte prisen.

En stor og ydmyg tak

Da Helge C. Jakobsen havde modtaget prisen sagde han: ’Tusind tak! Jeg er både taknemmelig og ydmyg. Jeg er ydmyg fordi, jeg står sammen med en hel bestyrelse i By og Land Haderslev. De arbejder sammen med mig. Vi har været i gang i mere end 50 år, og der skal stadig gøres en kæmpe indsats for vores fælles bygnings- og landskabskultur. Aldrig har den været under så meget pres, som den er nu. Rigdom og ærgerrighed er en farlig cocktail, når det kommer til historiske bygninger.’
By og Land Haderslev er en mere end 50 år gammel bygningskulturforening, der arbejder for købstæders bygningskultur og er medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Udover at være formand for By og Land Haderslev har Helge C. Jakobsen være medlem af Kulturmiljørådet, formand for provstiudvalget i Haderslev Stift og Amtsrådet. Han er forfatter til flere bøger og skriver aktuelt på en ny bog.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur uddeler bygningskulturprisen én gang om året til en ildsjæl, der har gjort en forskel for den danske bygnings- og landskabskultur.
Sidst prisen blev uddelt var det til årsmødet i Hjørring i 2019 og der modtog Kirsten Lund-Andersen prisen

Er du vores nye sekretariatsmedarbejder?

Er du vores nye sekretariatsmedarbejder?

Skal udsigten herover være din, når du går på arbejde? Så er det nu du skal søge job hos os.

Vi leder efter en kollega, der kan løse en lang række opgaver, som knytter sig til den daglige økonomiske drift i Landsforeningen. Du vil få ansvar for bogholderiet, kontingentopkrævning, medlemsdatabase og dokumentation til diverse myndigheder samt en lang række opgaver, der knytter sig til økonomistyring på fondsprojekter, rejser og arrangementer.

– Du har flair for økonomistyring og systemer
– Du kan lide at tale med og hjælpe frivillige
– Du har lyst til at udvikle og optimere foreningens administration

Stillingen er på 10-15 timer om ugen på konsulentvilkår. Kontorpladsen er på Landsforeningens sekretariat i Nyboder i København. Løn efter aftale. Tiltrædelse hurtigst muligt,

Hvis du vil vide mere, kan du ringe til os på 70 22 12 99. Send ansøgning til nanna.uhrbrand@byogland.dk senest den 30. juni.

Årsmøde 2021 i Svendborg – Aflyst

Det fysiske årsmøde planlagt til første weekend i juni 2021 er aflyst, som følger covid-19

GENERALFORSAMLING
Vi havde håbet, at vaccinerne var udrullet og verden var vel på den anden side af Corona. Desværre er der stadig bump på vejen og usikkerheden er stor. Derfor aflyser vi det fysiske årsmøde og rykker generalforsamlingen online på zoom.

Dagsorden bliver ifølge vedtægterne og alle der har brug for det, kan få hjælp til zoom inden generalforsamlingen. Vi holder fast i det oprindelige tidspunkt, så lørdag den 5. juni kl. 09:00 starter vi.

Regnskab, budget og beretninger finder du her.
Tilmelding dig online generalforsamling i formularen nederst:

STUDIETUR
Vi ved, at bygningskultur skal opleves i virkeligheden, derfor er vi i gang med at arrangere en dagstur til Svendborg lørdag den 4. september. Her er det planen at besøge Hvidkilde Gods, spise frokost på den fredede Vester Skerninge Kro og sejle en tur med M/S Helge. Undervejs vil der indlæg fra Borgmester Bo Hansen, Christian Greve Ahlefeldt-Lehn, Kroværtinde Susanne Christensen og Rudi Rusfort Kragh.

Spørgsmål om studieturen kan rettes til Rudi Rusfort Kragh på mail rudi.kragh@mail.dk.

Vi sender selvfølgelig information ud via vores nyhedsbrev, når programmet er helt på plads.

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig generalforsamlingen, skulle du have brug for at komme i kontakt med os kan du ring epå 70 22 12 99 eller skrive til nanna.uhrbrand@byogland.dk