Foto: Steffen Stamp for Samlingskraft

Puljen åbne 1. janauer

Nu bliver det igen muligt for lokale kræfter at samle fællesskaber om en særlig bygning, et vigtigt sted eller et særligt kulturlandskab. Samlingskraft-puljen åbner den 1. januar 2024 igen for ansøgninger, og her kan man søge om op til 25.000 kr. til et arrangement, der sætter fokus på den lokale bygnings- og landskabskultur, fremmer forståelsen for bæredygtige løsninger og skaber nye, lokale fællesskaber.
I løbet af 2023 har der rundt om i landet været afholdt mere end 60 nytænkende arrangementer, der på hver deres måde har sat fokus på, hvorfor vores fælles bygnings- og landskabskultur er vigtig. Det er sket med støtte fra puljen ’Samlingskraft – sammen om steder, vi holder af’.

Fra den 1. januar 2024 er der igen åbent for ansøgninger til puljen, som giver mulighed for at fejre og dele lokale ”skatte” med fællesskabet. Noget, som allerede har vist sig at styrke forståelsen og sammenholdet mange steder.

Blandt andet i Haderslev, hvor man har afholdt arrangementet ’Tysk Nationalromantik i Haderslev’.

”Mange af deltagerne fortalte, at de fik øjnene op for detaljer på huse, de aldrig før havde bemærket. Det gav en ny bevidsthed om byrummet, der ændrede deres syn på den lokale arkitektur. En anden ting, som deltagerne bemærkede, var, hvordan programmet for dagen bød på en god blanding af byvandring og oplæg, og at det inviterede til refleksion over lokalområdets fysiske omgivelser”, siger Maj-Britt Permin, der er tilknyttet kulturhuset SG25 og var medarrangør.
På samme måde har mange andre arrangementer med støtte fra Samlingskraft gjort det muligt for lokalbefolkningen at få øjnene op for de lokale bygnings- og landskabsmæssige kvaliteter.

I Hou Medborgerhus var over 140 deltagere – og mange førstegangsbesøgende – samlet til et arrangement, der gav deltagerne et nyt perspektiv på deres lokalsamfund. Arrangørerne var glade for det nye samarbejde med det lokalhistoriske arkiv og de råd og tips, de modtog fra Samlingskraft. Arrangementet resulterede i øvrigt i, at medborgerhuset fik 38 nye medlemmer.

Læs meget mere Åbnet for ansøgnnger frem til 7. februar

“SAMLINGSKRAFT – sammen om steder vi holder af” er en pulje, der støtter lokale kræfter, som vil sætte fokus på bygningskultur og bæredygtighed i deres nærområde. Næste ansøgningsperiode åbner den 1. januar 2024 og har ansøgningsfrist onsdag den 7. februar 2024 ved midnat. Ansøgere kan forvente at få svar i midten af marts 2024.

Alle frivillige foreninger, der kan finde mindst én samarbejdspartner, kan være med til at søge om et arrangement, der udforsker fællesskaber og åbner øjnene for jeres lokalsamfunds særlige bygningskultur og unikke landskabsmiljøer.

Man kan ansøge om støtte fra puljen via samlingskraft.dk. Her er også tjeklister og inspiration til aktiviteter, samt en guide til at lave en invitation, der når langt ud i lokalområdet.

Samlingskraft er et By og Land Danmark-projekt, der er finansieret af den filantropiske forening Realdania.

Kontakt
Anders Bundgaard Nielsen
Projektleder i By og Land Danmark
Tlf. 2294 4150

 

samlingskraft.dk  finder du alle de oplysninger, der skal bruges.