LANDSFORENINGENS BESTYRELSE

Bestyrelsens medlemmer er både geografisk og fagligt bredt repræsenteret. De vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen af landsforeningens medlemmer. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der alle arbejder frivilligt og ulønnet.

Bestyrelsens arbejde er nu primært koncentreret om fremadrettede aktiviteter som synliggørelse af Landsforeningen, styrkelse af sekretariatet, udadrettede aktiviteter som møder for medlemmerne, projekter, strategiplaner og forsøg på at tilføre foreningen økonomiske midler i form af aftaler med erhvervslivet og fondsverdenen.

Iben Bækkelund Jagd, formand, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Formand
Iben Bækkelund Jagd
Frederikssund
iben.jagd@byogland.dk
Læs mere om Iben Bækkelund Jagd her

Næsteformand
Peter Tom-Petersen
København
Tlf. 20 10 44 57
peter@hageskestiftelse.dk
Læs mere om Peter her

Anne Midtgaard Jønsson bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Kasserer
Anne Midtgaard Jønsson
Odder
Tlf. 40 53 95 04
anne.midtgaard@byogland.dk
Læs mere om Anne Midtgaard Jønsson her

bestyrelse_torben_lindegaard_02

Bestyrelsesmedlem
Torben Lindegaard
Odense
Tlf. 66 11 69 18
lindegaard.torben@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Jens Aaberg
Valby
Tlf. 40 50 84 45
Jens.Aaberg@byogland.dk
Læs mere om Jens Aaberg her

Cecilie Julie Nielsen, bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
Cecilie Julie Nielsen
Aarhus
cecilie.j.nielsen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Tommy Glindvad
Norddjurs
20 33 78 44
tommy@glindvad.com

Førstesuppleant
Margrethe Floryan
Gentofte
margrethe.floryan@byogland.dk

medlem, bestyrelse, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Andensuppleant
Jacob Lund
Bornholm
e-mail på vej