LANDSFORENINGENS BESTYRELSE

Bestyrelsens medlemmer er både geografisk og fagligt bredt repræsenteret. De vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen af landsforeningens medlemmer. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der alle arbejder frivilligt og ulønnet.

Bestyrelsens arbejde er nu primært koncentreret om fremadrettede aktiviteter som synliggørelse af Landsforeningen, styrkelse af sekretariatet, udadrettede aktiviteter som møder for medlemmerne, projekter, strategiplaner og forsøg på at tilføre foreningen økonomiske midler i form af aftaler med erhvervslivet og fondsverdenen.

Karen Margrethe Olsen, formand, Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Formand
Karen Margrethe Olsen
Torvet 13
4720 Præstø
Tlf. 23 11 09 84
karenmargretheolsen@byogland.dk
Læs mere om Karen Margrethe Olsen her

bestyrelse_soren_hossy_02

Næstformand
Søren Hossy
Kronprinsensvej 3
3480 Fredensborg
Tlf. 28 44 95 96
s-hossy@mail.dk

Anne Midtgaard Jønsson bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Kasserer
Anne Midtgaard Jønsson
Kirkevej 49
8300 Odder
tlf. 40 53 95 04
anne.midtgaard@byogland.dk
Læs mere om Anne Midtgaard Jønsson her

bestyrelse_torben_lindegaard_02

Bestyrelsesmedlem
Torben Lindegaard
Hybenvej 32
5260 Odense S
Tlf. 66 11 69 18
lindegaard.torben@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Jens Aaberg
Otto Busses Vej 5A, 4. sal.
2450 København SV
Tlf. 40 50 84 45
Jens.Aaberg@byogland.dk
Læs mere om Jens Aaberg her

Rudi Rusfort Kragh bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Bestyrelsesmedlem
Rudi Rusfort Kragh
Krovej 15
5762 Vester Skerninge
51 78 95 92
rudi.rusfort@byogland.dk
Læs mere om Rudi her

Peter Tom-Petersen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Bestyrelsesmedlem
Peter Tom-Petersen
Valdemarsgade 11, 1. -4
1665 København V
tlf.: 20 10 44 57
peter@landogudvikling.dk
Læs mere om Peter her

Mette Boisen Lyhne bestyrelsessuplleant i Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

Bestyrelsessuppleant
Mette Boisen Lyhne
.
.
.
Læs mere om Mette her

bestyrelse_peter_hee_02

2. suppleant
Peter Hee
Lænkebjerg 63
6100 Haderselv
Tlf. 26 71 26 13
peterhee@gmail.com