Lokale ildsjæle viser deres særlige steder frem: Se listen over de 27 arrangementer

Lokale ildsjæle viser deres særlige steder frem: Se listen over de 27 arrangementer

Arrangementet ”Bondebyggeri med lokale materialer” i Revn uden for Grenaa bød på tre workshops, hvor gæsterne kunne få praktisk viden om at tilhugge tømmer, lave kalkmørtel og lave ubrændte lersten. Arrangeret af foreningen Træfagsmestre for Kvalitet og Bæredygtighed i samarbejde med bl.a. Højskolen på Handar. Foto: Claus Bjørn, 2024.

27 arrangementer vil i den kommende tid formidle den lokale begejstring for særlige steder i hele landet. Arrangementerne, der er støttet af puljen ’Samlingskraft – Sammen om steder vi holder af’, skal fremme forståelsen for kulturarven og hvordan godt håndværk og traditionelle materialer kan være den mest bæredygtige løsning.

Sensommeren og efteråret vil byde på en bred vifte af arrangementer, der fejrer unikke steder og bygninger gennem alt fra workshops og byvandringer til udstillinger og mindre festivaler.

De lokale initiativer har et fælles mål om at skabe opmærksomhed omkring vores fælles kulturarv, og om hvordan godt håndværk og de nye og traditionelle materialer kan bidrage til vores livskvalitet og blive en del af en mere bæredygtig fremtid.

“Det er fantastisk at se så mange inspirerende arrangementer blive til virkelighed med støtte fra Samlingskraft. Arrangementerne vil ikke kun øge kendskabet til vores bygningskultur, men også skabe stærkere fællesskaber og fremme bæredygtige løsninger,” siger Iben Bækkelund Jagd, formand for By og Land Danmark.

Samlingskraft er drevet af By og Land Danmark, som er en landsforening for bygnings- og landskabskultur med medlemmer i hele landet. Tre gange tidligere har der været uddelt støtte til arrangementer og i denne, fjerde, ansøgningsrunde har 27 arrangementer fået støtte. Puljen er finansieret af den filantropiske forening Realdania.

“De 27 arrangementer viser en bredde og dybde i deres tilgang til at formidle bygningskultur og bæredygtighed. Det er opmuntrende at se, hvordan frivillige foreninger og lokale grupper arbejder sammen for at tage hul på positive forandringer. Jeg glæder mig til at følge deres udvikling og den positive indflydelse, de vil have på sammenholdet,” siger Iben Bækkelund Jagd.

Arrangementer i hele landet
Arrangementerne er spredt ud over hele landet. I Jylland kan man f.eks. få øje på de kvaliteter som findes i området, når Forening til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove i samarbejde med Vester Starup Sogns Lokalhistoriske Arkiv formidler sammenspillet mellem landskabets naturlige byggematerialer og bevidstheden om bevaring som en faktor for bæredygtighed.

Fyn inviteres tidligere elever og andre interesserede til at komme og se Bovense skoles bygninger og vække deres historier til live. Gæsterne får mulighed for at deltage i genopbygningen af den og høre mere om, hvad der vil ske på skolen i fremtiden.

Sjælland kan alle interesserede komme med, når Foreningen Bygnings- og Landskabskultur Møn vil gøre arrangementets gæster klogere på mulighederne i alternative og bæredygtige boligformer etableret i bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Vordingborg Kommune.

Fakta om Samlingskraft
’SAMLINGSKRAFT – sammen om steder vi holder af’ er en landsdækkende pulje, der støtter lokale kræfter i at sætte fokus på bygningskultur og bæredygtighed i deres nærområde. Puljen har over de fire seneste ansøgningsrunder i 2023 og 2024 støttet 119 arrangementer i hele landet. Det er foreningen By og Land Danmark, som driver Samlingskraft. Projektet er finansieret af den filantropiske forening Realdania.

Der er kun to ansøgningsrunder tilbage af Samlingskraft. Næste ansøgningsrunde åbner 10. oktober 2024. Ansøgningsfristen er 19. februar 2025, ansøgere kan forvente at få svar i anden halvdel af marts 2025.

Hold dig opdateret via By og Land Danmarks sociale medier og nyhedsbrev og læs mere på samlingskraft.dk.

Hold øje med kommende arrangementer i dit lokalområde herunder.

 

Arrangementer på Sjælland og øer:

Arrangement Ansøger Samarbejdspartner Sted Planlagt tidspunkt (i 2024, medmindre andet er angivet)
Bygningskultur og Håndværk i Svaneke og på Bornholm Forening Netværk for Bindingsværk Svanekes Venner 3740 Svaneke 20. september
Sammen om Nørrebroparken Nørrebro United Alment netværk Nørrebro, Til Vægs, Nørrebro Lokalhistorisk forening, Green Living, Nørrebro hallen, 48 timer festival 2200 København N 18. maj 2025
Borgermøde om Rørvig Bymidte Foreningen Rørvig By og Land Foreningen Strædet 4581 Rørvig Ikke fastlagt
Hvad skal der ske med Rytterskolen i Valby, når biblioteket flytter? By og Land Danmark – Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Valby Lokaludvalg, Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv 2500 Valby Ikke fastlagt
Kultur- og lokalhistorisk vandring i det nye Blovstrød Lokalhistorisk arkiv og forening i Allerød Kommune Blovstrødbanen 3450 Allerød Ikke fastlagt
Roskildes vandtårn – håbefulde fortællinger fra solopgang til solnedgang Grønt Omstillingsforbund – Roskilde Projektgruppen ’Vandtårnet – håbefulde fortællinger for fremtiden´ 4000 Roskilde 31. august
Åbning af St. Fuglede Station for publikum St. Fuglede Station Naturpark Åmosen 4180 St. Fuglede 15. september
Bevaringstur til Agersø Bevaringsforeningen for Korsør og omegn Agersø gruppen 4220 Korsør 1. september
Nye bæredygtige boligformer i gamle bygningsmiljøer Foreningen Bygning- og Landskabskultur Møn Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn, Bofælleskab Vindhøj, Stensby, Bofællesskab Residens Møen 4780 Møn 10. oktober
Klintholm Havnedag Vandklubben Klintholm Havn Klintholm Havns kulturhistoriske forening 4791 Møn 24. august
Filmpræmiere i Majbølle Mølle Majbølle Møllelaug Brugsens Venner 4862 Guldborg Ikke fastlagt
Grønt på landet og ler i huset – rundvisninger og workshops Landsforeningen Økologisk Byggeri Bornholms Økojord A/S 3790 Rutsker, Bornholm Ikke fastlagt
Bæredygtig jul i Nysted Nysted menighedsråd Nysted Erhvervs- og Turistforening, Lions Club i Nysted og Ældresagen i Nysted 4880 Nysted 28. december

Arrangementer på Fyn:

Arrangement Ansøger Samarbejdspartner Sted Planlagt tidspunkt (i 2024, medmindre andet er angivet)
Kornmarked – Møllehistorie, vand- og vindkraft, forskellige melprodukter og lokal produktion Christiansmøllen Laug Kulinarisk Sydfyn 5700 Svendborg 25. maj 2025
Et møde mellem generationer på Bovense gamle skole Bovense Gamle Skole Andelsgaarde, Spaanbrogaard 5800 Bovense 7. september 2024

 

Arrangementer på Jylland:

Arrangement Ansøger Samarbejdspartner Sted Planlagt tidspunkt (i 2024, medmindre andet er angivet)
Litteratur og Taarnborg Taarnborgfondet Læseselskabet af 2023 6760 Ribe Ikke fastlagt
LYT & Byg version 2.  Fårefold Lystbækforeningen Foreningen Madum Bæk 6990 Ulfborg Ikke fastlagt
Kronhede forsamlingshus 100-års jubilæum.  Vi fejrer husets overlevelse og bevaring. Kronhede Forsamlingshus Torsted Lokalhistorisk Arkiv, Bygningsforbedringsudvalget 6990 Ulfborg 20. juni 2025
Sammenspil mellem landskabets naturlige byggematerialer og bygningskulturen Forening til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove Vester Starup Sogns Lokalhistorisk Arkiv, Ejer af landskabet og de bevaringsværdige bygninger 7200 Grindsted 19. august 2024
SØBY – musicalen om det brune guld Søby Brunkulsmuseum Borgerforeninger i Kølkær, Arnborg, Høgild, Fasterholt og Søby. 7400 Herning 23. august 2025
Restaurering af gamle kalkmalerier og åbenthusarrangement med rundvisning for alle fra hele byen. FDF Gullestrup Facebookgruppen Gullestrup for ALLE, Facebookgruppen FDF Gullestrup 7400 Gullestrup 3. september 2024
Få øje på Limfjordslandet Venø – Limfjordens hjerte Venø havn Kulturselskabet, Foreningen Venøboen 7600 Venø Ikke fastlagt
Oplevelsesdag – kystfiskerkultur og -historie i Lild Strand – med perspektiver til livsvilkår før/nu Hawboernes forening Lildstrand Bådelaug, Foreningen Lildstrand Landingsplads 7741 Lild Strand Ikke fastlagt
Kom og find ud af mere om lokale bygninger og historie med guide Dansk Rumænsk Kultur Forening i Skive Spøttrup Borg 7860 Spøttrup Ikke fastlagt
Markedsdag på fælleden i Øster Assels Borgerhuset Strømpehusets venner, Kulturkøbmanden, Øster Assels Kultur- og Forsamlingshus, Vester Assels Forsamlingshus osv. 7990 Øster Assels 18. oktober 2024
Byg og Hyg – med fokus på fortid og fremtid Venneforeningen til Friskolen i Gjerrild Familieklubben 8500 Gjerrild Ikke fastlagt
Frivilligt fælleskab i fremtidens kulturhus Museumsforeningen for MOSS Museum for Forsyning og Bæredygtighed 9700 Brønderslev Ikke fastlagt

Kontakt
Projektleder i By og Land Danmark
Anders Bundgaard Nielsen
22 94 41 50
samlingskraft@byogland.dk

Projektchef i Realdania
Vera Noldus
29 39 81 87

C.F. Hansen – klassicismens mester, tur II

C.F. Hansen – klassicismens mester, tur II

Klassisk orden var overbygningsinspektør C. F. Hansens mål. Foto: Thomas Roland, 2024.

Stor interesse betyder, at vi den 16. juni kl. 13.00, tilbyder endnu en tur med Thomas Roland som guide i C. F. Hansens klassicisme i København

Englændernes bombardement af København i 1807 efterlod en by i ruiner – og en by med muligheder for nytænkning af byrum, struktur og bygningsmasse. Landets chefarkitekt, overbygningsinspektør C.F. Hansen, greb denne mulighed og etablerede ikke blot nye væsentlige pladsdannelse i residensstaden, men sørgede også for, at disse nye byrum blev kranset af ædle, klassicistiske bygninger.

Målet var klart: Kongens By skulle fremstå som en moderne stad, hvor klassisk (romersk) orden herskede, og hvor by, stat og kirke sikrede borgernes og landets velfærd.

For By og Land Danmark fører Thomas Roland i juni byvandringen gennem Københavns centrum til en række af C.F. Hansens bygninger og giver en introduktion til overbygningsinspektørens strenge – men også meget personlige – klassicisme.

Praktisk information:

Tid: søndag d. 16. juni 2024 kl. 13:00 – kl. ca. 15.00. Afslutningsvis kaffe for egen regning på Café Europa Amagertorv 1, 1160 København K.

Mødested: ved Reformationsmonumentet på Bispetorvet (den lille plads overfor Københavns Domkirke)

Pris for medlemmer: 65 kr. kr. per person.
Pris for ikke medlemmer: 130 kr. pr person.

Der er begrænsede pladser, og tilmeldingen sker efter først til mølle princippet. Din tilmelding gælder, når vi har modtaget din betalinger.

Meld dig til ved at udfylde formularen herunder og betale. Du får en mail med oplysninger om betalingsmuligheder, når du har meldt dig til.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: karenmargretheolsen@byogland.dk

Arrangementet er tilrettelagt og gennemføres af frivillige i foreningen By og Land Danmark. Har du en idé til et arrangement, er du velkommen til at ringe til sekretariatet på 70 22 12 99.

 

Stor interesse for arrangementer om lokal bygningskultur

Stor interesse for arrangementer om lokal bygningskultur

Foto: Gitte Stovgaard-Hansen. Storm Folkefestival.

Der er stor interesse for at afholde arrangementer om den lokale bygnings- og landskabskultur. 35 frivillige foreninger har i denne omgang opnået støtte fra puljen ’Samlingskraft – sammen om steder vi holder af’ til arrangementer, der vil blive afholdt over hele landet.

’Samlingskraft – sammen om steder vi holder af’ er en pulje, der støtter arrangementer, som viser og formidler de særlige steder, der findes overalt i Danmark. Puljen har for nylig været åben for ansøgninger og 35 ud af de 70 frivillige foreninger, der har ansøgt, får nu støtte til deres arrangement.

Arrangementerne har mange former – fra lærlinge, der vil demonstrere opmuring til sejlende skibstalks og ølsmagning i et hus fra 1776.

”Det er skønt at opleve, hvor mange gode idéer, der igen har været til Samlingskraft-arrangementer. Landet kommer i den kommende tid til at boome med frivillige ildsjæles arrangementer, der fejrer de særlige steder, der betyder noget i deres lokalområde” siger Iben Bækkelund Jagd, formand for By og Land Danmark og fortsætter:

”Med Samlingskraft bliver det muligt for ildsjælene at inspirere lokalområdet og huske dem på, at der er grund til at være stolte over, hvor de bor.”

Arrangementer i hele landet

Arrangementerne er spredt ud over hele landet. I Jylland kan man f.eks. genopleve elementer af åbningsfesten for Vejen Hallen, hvor der vil være samme sang som ved åbningen i 1951, og hvor man kan blive klogere på hallens tidstypiske konstruktion, når Vejen Anlægs Venner i et samarbejde med Vejen Badmintonklub inviterer til et arrangement, der vil undersøge hallens fremtidige anvendelsesmuligheder.

Fyn kan gæsterne på øen Bjørnø ud for Faaborg opleve de konkrete tiltag, der har resulteret i et byggeboom på øen efter mange år med faldende befolkningstal. Bjørnø Beboerforening og Bjørnø Beboerhus holder åben-ø-dag, hvor man kan høre en ung fjerdegenerations øbo fortælle om sine visioner for slægtsgården og opleve de gamle stalde og stuehuse, der indrettes til boliger og erhverv.

I Dronningmølle på Sjælland vil borgerforeningen få gæsternes øjne op for kulturmiljøet gennem et tegneevent. Gæsterne får mulighed for, gennem tegning, at se, hvad der gemmer sig af udsigter, indkig og skitseværdige motiver, der vækker sansninger og oplevelser. Det sker i samarbejde med blandt andre Sammenslutningen Dronningmølle og omegn; Handel, Erhverv og Turisme.

Fakta om Samlingskraft

’SAMLINGSKRAFT – sammen om steder vi holder af’ er en pulje, der støtter lokale kræfter, der vil sætte fokus på bygningskultur og bæredygtighed i deres nærområde. Med puljen har man over tre ansøgningsrunder i 2023 og 2024 støttet 94 arrangementer i hele landet. Samlingskraft er et By og Land Danmark-projekt, finansieret af Realdania.

Næste ansøgningsrunde åbner 17. april 2024. Ansøgningsfristen er den 23. maj 2024, ansøgere kan forvente at få svar i slutningen af juni 2024.

Hold dig opdateret via By og Land Danmarks sociale medier og nyhedsbrev og læs mere på samlingskraft.dk.

Overblik over foreninger, der modtager støtter:

Arrangementer på Sjælland:

ARRANGEMENTETS NAVN PRIMÆR ANSØGER SAMARBEJDSPARTNER STED
Klubhuset som medborger /forsamlingshus Boldklubben Skjold Fritidsklubben Skjold 2100 København Ø
Parcelhusenes oversete historier & kvaliteter By og Land Greve Grundejerforeningen Greve Strand, Tune Lokalråd, Eriksminde Grundejerforening 2670 Greve
Når man tegner, ser man ØJEBLIKKET Dronningmølle Borgerforening Sammenslutningen Handel, Erhverv og Turisme, Dronningmølle og omegn, m.fl. 3120 Dronningmølle
Gamle vinduer – nyt udsyn: Selsø Slot hylder de gode materialer Selsø Slots Venner Den Plessenske Selsø Fond, Skibby Aktive for Fjordlandet 4050 Skibby
Revitalisering af Agersteds Købmandsgård Bygningskultur Ringsted Dagmar Bryggeriet 4100 Ringsted
Åbent hus på Makvärket med Alkes Have og Knabstrup Lokalforum Makvärket Alkes Have, Knabstrup Lokalforum 4420 Regstrup
Omvendt butik i fremtidens by S/I Departementet Vision Haslev, Teater Vi Tør 4690 Haslev
Indvielse af skulpturprojekt på havnepromenaden i Næstved Skulpturpark Næstved Havnepromenade EUC Sjælland, Erhvervsakademi Sjælland 4700 Næstved
Vallensved Skoles 300 års jubilæum. Tre arrangementer i 2024. Næstved Bevaringsforening Næstved Museumsforening 4700 Næstved

Arrangementer på Fyn:

ARRANGEMENTETS NAVN PRIMÆR ANSØGER SAMARBEJDSPARTNER STED
DRØMMESKIBE – event med 10 sejlende talks/debatoplæg i Odense Havn Kulturforeningen Mermaid Odense havn DYNAMO – arbejdsrum for samtidscirkus og scenekunst, Frigglauget, Byforening Odense, Museum Odense 5000 Odense
Kulturlandskab Tarup-Davinde Davinde Beboer- & Forsamlingshus Årslev / Sdr. Nærå lokalråd 5220 Davinde
Fokus på Sulelængen i Magtenbølle og en særlig mindesten i landsbyen Sulelængens Venner Lokalhistorisk Forening i Vissenbjerg Sogn 5492 Vissenbjerg
Seminar om landhusets håndværk og udfordringer – og bliv klogere herpå og forstå håndværket bag Foreningen Straatag Glamsbjerg Lokalhistoriske Forening, Landsbyerne Flemløse og Voldtofte – Landsbylauget, Netværk for Bindingsværk 5591 Gelsted
Vestergade kvarteret i Faaborg – Den Voigtske Gaard – Levins Hus – Ploughs Gaard Den selvejende institution Levins Kultur Center, Faaborg Netværk for Bindingsværk, Den Voigtske Gaard, Bestyrelsesmedlem i Øhavsmuseet, Faaborg, Niels J. Langkilde 5600 Faaborg
Steder med Sjæl og Samlingskraft Foreningen STORM Haastrup Folkemindesamling 5600 Faaborg
Stormflod & Stedsfællesskab Dyreborg Havn Byrum Dyreborg, Foreningen Bådebyggeriet 5600 Faaborg
Mærk rødderne – snus til forvandlingerne. Åben ø på Bjørnø Bjørnø Beboerforening Bjørnø Beboerhus 5603 Bjørnø

Arrangementer i Jylland:

ARRANGEMENTETS NAVN PRIMÆR ANSØGER SAMARBEJDSPARTNER STED
Jernbangegade 54 – Fortid, nutid, fremtid Huset Fundament Tegnestuen Mejeriet, Byggelogen 6000 Kolding
Vejen hallen og det grønne områdes historie samt fremtid Vejen Anlægs Venner Vejen badmintonklub 6600 Vejen
Sommerfest med besøg i Kanalbyen og på Lillebælt Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Fredericia Ukrainegruppen Fredericia: en græsrodsgruppe af

frivillige ukrainere og danskere

7000 Fredericia
Indvielse af Stationshaven ved Taulov Station Foreningen Taulov Station Taulov Fællesråd 7000 Taulov
Skole og Multihus som omdrejningpunkt – også i en forandringstid Stouby Multihus Repair Café Stouby 7140 Stouby
Sammenhold, kendskab og samvirke mellem by- og land Jelling Heritage Familielandbruget LRS – Vejle, BID-Jelling lokalt netværk, Træfagsmestre for kvalitet og bæredygtighed 7300 Jelling
Genåbning af Ikast Vandtårn Ikast Slægts- og Lokalhistorisk Forening Ikast Slægts- og Lokalhistorisk Forening, Vores Ikast 7430 Ikast
Samlingskraft i Lild Strand –

før, nu og i fremtiden

Hawboernes forening Grundejerforeningen Svenstibakkevej 7741 Frøstrup
Liv og livet med – og i landsbyfællesskabet Villerslev og Omegns Beboerforening Hassing Villerslev Forsamlingshus 7755 Villerslev
Kulturmiljø Sydhavnen SYDHAVNEN (Foreningen Sydhavnen) Foreningen for Bykultur i Aarhus, Aarhus Arkitektskole 8000 Aarhus
By møder land Fokus Folkeoplysning Lokalhistorisk Forening for Ferslev, Dall og Volsted sogne, m.fl. 9000 Aalborg
Åben mølle dag Vodskov mølle venner Ejerforeningen Vodskov Mølle 9310 Vodskov
Agersted 125 års jubilæum Agersted Håndværker- og Borgerforening Agersted Friskole,

Lokale håndværkere og virksomheder og øvrige foreninger, m.fl.

9330 Agersted
En dag ved broen Hadsund Haandværker- og Borgerforening Hadsund Handel og Turisme 9560 Hadsund
Bygnings-, landskabs- og kulturbevarelse i sommerhusområdet i Jammerbugt Grundejerforeningen For Saltum Strand Sammenslutningen af Sommerhusejere i Jammerbugt Kommune, Egnssamlingen Saltum 9493 Saltum
De Usynlige Huse – En fælles historie Institut for Folkeligt Teater Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn, Aasen Teater 9740 Jerslev
Nyt liv i den gamle skole Thorshøj Gamle Skole Thorshøj Borgerforening, Try-Thorshøj Boldklub 9750 Thorshøj
Tversted Gå & Se (walk & watch) – en pop op workshop – mini oplæg -kortlægning – musik Tversted Borger- og Turistforening Tversted Arkitekturforum – netværk 9881 Tversted
Kontakt:

Samlingskraft er et By og Land Danmark projekt
Projektleder Anders Bundgaard Nielsen
22 94 41 50

Projektchef i Realdania
Vera Noldus
29 39 81 87

Hvis du har en god idé til et arrangement og en partner at søge med, så er det bare at komme i gang med at søge.

C.F. Hansen – klassicismens mester

C.F. Hansen – klassicismens mester

Klassisk orden var overbygningsinspektør C. F. Hansens mål. Foto: Thomas Roland, 2024.

Thomas Roland guider i C. F. Hansens klassicisme i København

 

Der er lukket for tilmelding. Er du interesseret i at komme på venteliste til en eventuel ekstratur, så kontakt Karen Margrethe Olsen på karenmargretheolsen@byogland.dk. Så ser vi, om der er nok interesserede.

Englændernes bombardement af København i 1807 efterlod en by i ruiner – og en by med muligheder for nytænkning af byrum, struktur og bygningsmasse. Landets chefarkitekt, overbygningsinspektør C.F. Hansen, greb denne mulighed og etablerede ikke blot nye væsentlige pladsdannelse i residensstaden, men sørgede også for, at disse nye byrum blev kranset af ædle, klassicistiske bygninger.

Målet var klart: Kongens By skulle fremstå som en moderne stad, hvor klassisk (romersk) orden herskede, og hvor by, stat og kirke sikrede borgernes og landets velfærd.

For By og Land Danmark fører Thomas Roland i april byvandringen gennem Københavns centrum til en række af C.F. Hansens bygninger og giver en introduktion til overbygningsinspektørens strenge – men også meget personlige – klassicisme.

Praktisk information:

Tid: søndag d. 21. april 2024 kl. 13:00 – kl. ca. 15.00. Afslutningsvis kaffe for egen regning på Café Europa Amagertorv 1, 1160 København K.

Mødested: ved Reformationsmonumentet på Bispetorvet (den lille plads overfor Københavns Domkirke)

Pris for medlemmer: 65 kr. kr. per person.
Pris for ikke medlemmer: 130 kr. pr person.

Der er begrænsede pladser, og tilmeldingen sker efter først til mølle princippet. Din tilmelding gælder, når vi har modtaget din betalinger.

Meld dig til ved at udfylde formularen herunder og betale. Du får en mail med oplysninger om betalingsmuligheder, når du har meldt dig til.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: karenmargretheolsen@byogland.dk

Arrangementet er tilrettelagt og gennemføres af frivillige i foreningen By og Land Danmark. Har du en idé til et arrangement, er du velkommen til at ringe til sekretariatet på 70 22 12 99.

 

Studietur til Sydsjælland og købstaden Præstø

Studietur til Sydsjælland og købstaden Præstø

Foto: Miljøstyrelsen. Vu over Præstø Fjord.

Der er lukket for tilmelding. Er du interesseret i at komme på venteliste i tilfælde af eventuelle afbud, så kontakt Karen Margrethe Olsen på karenmargretheolsen@byogland.dk.

Oplev Støberihallerne, Traditionelle Håndværk og Thorvaldsen samlingen

Kom med til en dejlig dag i det Sydsjællandske, hvor vi tager en rundtur i Præstø og Omegn. Vi besøger Støberihallerne, Traditionelle Håndværk, Thorvaldsen samlingen på Nysø og Beldringe Gods. Hele turen vil blive guidet af lokale guider.

Lørdag den 25. maj 2024, kl. 9.30.

Programmet

Kl. 9.30 Velkommen, kaffe og croissant i Kirkehuset Adelgade 127 4720 Præstø. P-pladser ved Østerbro 2 Præstø.

Kl. 10.15 – 10.45 Vi går gennem Adelgade og besøger Støberihallerne.

Kl. 10.45 Besøg i Støberihallerne ved projektleder Anders Brüel, Realdania.

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost i bådehallen og besøg hos Traditionelle håndværk.

Kl. 12.45 Vi går langs Fjordstien tilbage til Kirkehuset og bilerne.

13.00 – 14.30 Besøg i hovedbygning og lade på Beldringe gods. Hastrupvej 3A 4720 Præstø. Restaureringsarkitekt Lisbeth Søkilde, Stenbjerghus. Transport i egne biler.

14.45 Besøg på Thorvaldsen Samlingen på Nysø. Nysøvej 1 4720 Præstø. Kulturformidler, cand.mag. Anne Mette Liedecke Dall. Transport i egne biler.

15.30 Torvet 13 i Præstø. Transport i egne biler.

Kaffe i haven på Torvet 13 Præstø.

Kl. ca. 17.00. Tak for i dag.

Praktisk information:

Pris for medlemmer: 380 kr. per person.
Pris for ikke medlemmer: 500 kr. pr person.

Der er begrænsede pladser, og tilmeldingen sker efter ført til mølle princippet. Din tilmelding gælder, når vi har modtaget din betalinger.
Sidste frist for tilmelding:  senest den 12. maj 2024.

I tilfælde af afbud efter den 21. maj, tilbagebetales gebyr ikke. 

Meld dig til ved at udfylde formularen herunder og betale. Du får en mail med oplysninger om betalingsmuligheder, når du har meldt dig til.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: karenmargretheolsen@byogland.dk

Arrangementet er tilrettelagt og gennemføres at frivillige i foreningen By og Land Danmark. Har du en idé til et arrangement, er du velkommen til at ringe til sekretariatet på 70 22 12 99.

Få støtte til dit arrangement om lokal bygningskultur

Få støtte til dit arrangement om lokal bygningskultur

Foto: Steffen Stamp for Samlingskraft

Puljen åbne 1. janauer

Nu bliver det igen muligt for lokale kræfter at samle fællesskaber om en særlig bygning, et vigtigt sted eller et særligt kulturlandskab. Samlingskraft-puljen åbner den 1. januar 2024 igen for ansøgninger, og her kan man søge om op til 25.000 kr. til et arrangement, der sætter fokus på den lokale bygnings- og landskabskultur, fremmer forståelsen for bæredygtige løsninger og skaber nye, lokale fællesskaber.
I løbet af 2023 har der rundt om i landet været afholdt mere end 60 nytænkende arrangementer, der på hver deres måde har sat fokus på, hvorfor vores fælles bygnings- og landskabskultur er vigtig. Det er sket med støtte fra puljen ’Samlingskraft – sammen om steder, vi holder af’.

Fra den 1. januar 2024 er der igen åbent for ansøgninger til puljen, som giver mulighed for at fejre og dele lokale ”skatte” med fællesskabet. Noget, som allerede har vist sig at styrke forståelsen og sammenholdet mange steder.

Blandt andet i Haderslev, hvor man har afholdt arrangementet ’Tysk Nationalromantik i Haderslev’.

”Mange af deltagerne fortalte, at de fik øjnene op for detaljer på huse, de aldrig før havde bemærket. Det gav en ny bevidsthed om byrummet, der ændrede deres syn på den lokale arkitektur. En anden ting, som deltagerne bemærkede, var, hvordan programmet for dagen bød på en god blanding af byvandring og oplæg, og at det inviterede til refleksion over lokalområdets fysiske omgivelser”, siger Maj-Britt Permin, der er tilknyttet kulturhuset SG25 og var medarrangør.
På samme måde har mange andre arrangementer med støtte fra Samlingskraft gjort det muligt for lokalbefolkningen at få øjnene op for de lokale bygnings- og landskabsmæssige kvaliteter.

I Hou Medborgerhus var over 140 deltagere – og mange førstegangsbesøgende – samlet til et arrangement, der gav deltagerne et nyt perspektiv på deres lokalsamfund. Arrangørerne var glade for det nye samarbejde med det lokalhistoriske arkiv og de råd og tips, de modtog fra Samlingskraft. Arrangementet resulterede i øvrigt i, at medborgerhuset fik 38 nye medlemmer.

Læs meget mere Åbnet for ansøgnnger frem til 7. februar

“SAMLINGSKRAFT – sammen om steder vi holder af” er en pulje, der støtter lokale kræfter, som vil sætte fokus på bygningskultur og bæredygtighed i deres nærområde. Næste ansøgningsperiode åbner den 1. januar 2024 og har ansøgningsfrist onsdag den 7. februar 2024 ved midnat. Ansøgere kan forvente at få svar i midten af marts 2024.

Alle frivillige foreninger, der kan finde mindst én samarbejdspartner, kan være med til at søge om et arrangement, der udforsker fællesskaber og åbner øjnene for jeres lokalsamfunds særlige bygningskultur og unikke landskabsmiljøer.

Man kan ansøge om støtte fra puljen via samlingskraft.dk. Her er også tjeklister og inspiration til aktiviteter, samt en guide til at lave en invitation, der når langt ud i lokalområdet.

Samlingskraft er et By og Land Danmark-projekt, der er finansieret af den filantropiske forening Realdania.

Kontakt
Anders Bundgaard Nielsen
Projektleder i By og Land Danmark
Tlf. 2294 4150

 

samlingskraft.dk  finder du alle de oplysninger, der skal bruges.

Strategiworkshop i Odense den 18. november 2023

Strategiworkshop i Odense den 18. november 2023

Strategiworkshop

Vi har tidligere indkaldt til en generalforsamling nummer to i 2023. Det var bestyrelsens opfattelse, at når vedtægtsændringerne ang. afholdelse af generalforsamling var vedtaget i april 2023, var naturligt at holde en generalforsamling i okt./nov. 2023 og dermed komme godt i gang med det nye årshjul og det nye format, hvor en generalforsamling også skal bruges som ramme for drøftelser, debatter og perspektiver. Noget, som der de seneste år ikke har været så meget tid til på generalforsamlingerne.

Et medlem har gjort os opmærksom på, at når der har været én ordinær generalforsamling i 2023, er det ikke er nødvendigt at holde endnu en generalforsamling i år. Det har vi fået bekræftet hos en advokat. Derfor vil generalforsamlingen udgå den 18. november. I stedet holder vi fast i den del af programmet, hvor der er workshop om vores nye strategi: Fælles om Kulturarven. Strategien dækker perioden 2024-2026 og er udarbejdet af bestyrelsen i september. Deltagelse i workshoppen er for alle stemmeberettigede medlemmer.

Lørdagens workshop skal bruges til at kvalificere strategiens fokusområder og hjælpe med at prioritere indsatserne. Workshoppen har været planlagt siden september og vil fokusere på fire temaer: Medlemmer, Frivillige, Projekter og Politikker.

Her kan du læse om strategiens temaer og de spørgsmål, der skal hjælpe samtalen på vej i gruppearbejdet.

Vi glæder os til at se alle de tilmeldte og til at kvalificere strategien med jer.

Hvis ikke du har tilmeldt dig endnu, kan du nå det i dag. (link)

Har du spørgsmål eller ting, du mener vi skal drøfte er du altid velkommen til at ringe til sekretariatet på 70 22 12 99 eller skrive til nanna.uhrbrand@byogland.dk

Program

Kl. 13:00 Dørene åbner + Indskrivning

Kl. 13:20 Præsentation af strategien: Fælles om kulturarven

Kl. 13:50 Servering af kage og kaffe – i spisesalen

Kl. 14:15 Workshop og dialog om strategien

Kl. 15.30 Opsamling og input ti hvordan strategien kan blive en succes

Kl. 16.00 Farvel og tak for i dag

Pris

Workshoppen er gratis for medlemmer af By og Land Danmark, der er stemmeberettiget. Det vil sige personlige medlemmer og repræsentanter for medlemsforeninger og – organisationer. Du kan ikke deltage i generalforsamlingen som ledsager.
Vi har et udeblivelsesgebyr på 300,-, hvis du udebliver eller melder afbud mindre en 72 timer før arrangementsstart.

Er du ikke medlem af foreningen endnu, så kan du melde dig ind her.
Har du spørgsmål til dit medlemskab eller dagen er du velkommen til at ringe til sekretariatet på 70 22 12 99.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er overskredet.

*Ret til ændringer forbeholdes.

Praktisk

Generalforsamlingen finder sted på Kragsbjerggaard i Odense.
Kragsbjergvej 121
5230 Odense M

Redigeret den 13. november 2023.

Minigolf ved byens historiske huse eller uddannelse til kulturarvsdetektiv?

Minigolf ved byens historiske huse eller uddannelse til kulturarvsdetektiv?

Foto: Gitte Stovgaard-Hansen. Hønseklatbingo til Storm Folkefestival.

23 forskellige arrangementer om bygningskultur får støtte

I de kommende måneder vil det pible frem med arrangementer på unikke steder i hele landet. Puljen ’Samlingskraft – sammen om steder vi holder af’ har nemlig netop uddelt støtte til 23 arrangementer, der sætter fokus på lokal bygningskultur, bæredygtighed og fællesskaber.

’Samlingskraft – sammen om steder vi holder af’ er en pulje, der støtter arrangementer, som viser og formidler de særlige steder, der findes overalt i Danmark. Puljen har for nylig været åben for ansøgninger og 23 ud af de 40 frivillige foreninger, der har ansøgt, har fået støtte til deres arrangement.

Arrangementerne har mange former – fra minigolf i bygningsarven og jordvejsspotting til omdannelse af en vandværksgrund og undersøgelser af, hvad man kan lære af gamle byggetraditioner i forbindelse med udbredelsen af tiny houses.

”Jeg er rigtig glad for, at der er så mange, som vil skabe spændene arrangementer i deres lokalområde. Særligt bider jeg mærke i, at der er utraditionelle samarbejder på vej flere steder i landet. Det tror jeg, kan give deltagerne en god oplevelse og nogle brede perspektiver på bygningskultur, bæredygtighed og fællesskaber. Bevidsthed om fx kultur, historie og holdbarhed gror godt i fælles oplevelser, og jeg tror på, at arrangementerne under puljen Samlingskraft kan været rigtig gode til at sætte nye tanker i gang og gøre en forskel i lokalsamfundene i hele landet”, siger Iben Bækkelund Jagd, formand for By og Land Danmark.

Arrangementer i hele landet

Arrangementerne er spredt udover hele landet. I Jylland kan man for eksempel blive uddannet til kulturarvsdetektiv, når Markvejsgruppen og Fuglelund Naturcenter inviterer til workshop i Jordvejsspotting. Her skal de sønderjyske jordveje genopdages og synliggøres i landskabet og deltagerne oplæres praktisk i at registrere vejene via mobile apps. Ved Træskohage Fyr ved Vejle Fjord kan man høre om den restaurering fyret har undergået og børnefamilier kan prøve kræfter med afstandsbedømmelse fra fyrtårnets platform og være med i skattejagt og kasteleje. Sæby Handelsstandsforening inviterer alle lokale og turister til “gå en runde minigolf” i byen mens de oplever alle Sæbys seværdige bygninger.

I Odense på Fyn kan man komme med til et kick-off-arrangement om havnens udvikling og kulturmiljø, hvor Byforeningen Odense byder på undersøgelsesløb på havnen, illustration af klimaregnskab for nedrivning af bevaringsværdige bygninger samt kanalrundfart og sømandsviser. Og i Davinde vil Davinde Beboer- og Forsamlingshus gøre lokalområdet klogere på landsbyens udviklingshistorie bl.a. gennem forskellige tiders gårdbrande med udgangspunkt i sprøjtehuset, hvor to kunstnere vil arbejde med temaet ild og forvandling.

På Sjælland kaster Bevaringsforeningen Fredensborg lys over kirkegårdskulturen med udgangspunkt i lokalhistorikeren Valdemar Seegers gravsted. I Frederikssunds nye bydel, Vinge, inviterer Grønne Nabofællesskaber til idéindsamling og fællesspisning, der kan mobilisere flere ind i det grønne nabofællesskab. På Møn vil Udby og Omegns Vandværk gentænke vandværksgrunden, så den bliver en blomstrende fælled i samklang med vandværket til glæde for børn og voksne og insekt- og dyreliv.

Fakta

’SAMLINGSKRAFT – sammen om steder vi holder af’ er en pulje, der støtter lokale kræfter, der vil sætte fokus på bygningskultur og bæredygtighed i deres nærområde. Samlingskraft har over to ansøgningsrunder i 2023 støttet i alt 65 arrangementer i hele landet. Næste ansøgningsperiode åbner den 1. januar 2024 og har ansøgningsfrist onsdag den 7. februar 2024 ved midnat. Hold dig opdateret via By og Land Danmarks sociale medier og nyhedsbrev og læs mere på samlingskraft.dk. Samlingskraft er et By og Land Danmark projekt, finansieret af Realdania.

Overblik over foreninger, der modtager støtter

Sjælland:
 • Grønne Nabofællesskaber, Vinge 3600 Frederikssund
 • Nørrebro United, 2200 København N
 • Bevaringsforeningen “Fredensborg”, 3480 Fredensborg
 • Foreningen Orange Makers, 4000 Roskilde
 • Udby & Omegns Vandværk a.m.b.a., 4780 Udby Møn
Fyn:
 • Byforening Odense, 5210 Odense
 • Davinde Beboer- og forsamlingshus, 5220 Davinde
 • Foreningen Straatag, 5591 Gelsted
 • By og Land Faaborg og Omegn, 5700 Faaborg
 • Ommel og Omegns Beboerforening, 5960 Ærø
Jylland:
 • Fuglelund Naturcenter v/GS, 6200 Haderslev
 • Danmarks Kulturarvs Venner, 6340 Kruså
 • S/I Elstrup Mølle, 6440 Augustenborg, Als
 • Foreningen Termansens, 6760 Ribe
 • Stouby og Omegns Lokalråd, 7140 Stouby
 • Boddum Ydby Friskole, 7760 Hurup Thy
 • BLIN – Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs, 8500 Norddjurs
 • Træfagsmestre for Kvalitet og Bæredygtighed, 8654 Bryrup
 • Bedre Bymiljø i Horsens, 8700 Horsens
 • Foreningen Kulturselskabet, 8800 Viborg
 • Sæby Handelsstandsforening, 9300 Sæby
 • MOSS S/I, 9330 Dronninglund
 • Andelsforeningen Himmerlandsbyen a.m.b.a., 9520 Skørping
Kontakt:

Samlingskraft er et By og Land Danmark projekt
Projektleder Anders Bundgaard Nielsen
22 94 41 50

Projektchef i Realdania
Vera Noldus
29 39 81 87

Hvis du har en god idé til et arrangement og en partner at søge med, så er det bare at komme igang med at søge.

Arkitekten Christian Hansen – en rundtur i stilhistorien

Arkitekten Christian Hansen – en rundtur i stilhistorien

Foto: Thomas Roland, Københavns Kommunehospital tegnet af arkitekt Christians Hansen

Thomas Roland guider til Christian Hansens arkitektur i København

Kom med Thomas Roland og Marie Granholm i den nyrestaurerede Observatoriebygning og efterfølgende rundtur i København med fokus på arkitekt Christian Hansen den 14. oktober 2023 kl. 9:40, når By og Land Danmark inviterer på en rundtur i stilhistorien.

Lidt desillusioneret vendte arkitekten Christian Hansen i 1857 tilbage til sin fødeby, København, efter i næsten tyve år at have arbejdet i Athen. Hér havde Christian bl.a. arbejdet for Grækenlands konge, hvor han havde ry som en af landets fremmeste arkitekter – ikke mindst pga. sin genfortolkning af antikkens arkitektur, der fik enorm indflydelse på Grækenlands genopbygning efter frihedskrigen mod tyrkerne.

Christian Hansen kom tilbage som professor for Akademiet, men syntes aldrig helt igen at falde til i den danske hovedstad – selv om han fik væsentlige opgaver ikke mindst i forbindelse med opbygningen af det nye København uden for de netop nedlagte volde.

Mærkelig nok, tog han stort set ikke den klassiske græske arkitektur med tilbage til København. I stedet introducerede Christian Hansen danskerne for den byzantinske arkitektur, som han selv satte højt, ligesom han i tidens ånd anvendte en lang række andre stilarter i sine byggerier. Vandringen mellem hans værker i Københavns centrum er dermed nærmest en tur gennem en lærebog i arkitekturens forskellige stilarter. På turen møder vi således ikke blot den byzantinske, men også romansk, gotik og senrenæssance – og helt nye og moderne bygninger af rene glasvægge … alt i Christian Hansens meget personlig og overbevisende fortolkning.

Programmet

Kl. 9:40 Observatoriebygningen. Vi mødes ved lågen/kørerampen, Øster Voldgade 3, lige over for indgangen til Rosenborg. Her vil Thomas Roland giver en introduktion til arkitekt Christian Hansens virke i Grækenland og København.

Kl. 10:00 Marie Granholm arkitekt MAA, Dissing+Weitling viser rundt i den nyrestaurerede Observatoriebygning, Østervoldgade 3, 1350 København K.

Observatoriebygning fra 1859 i Botanisk Have står nu restaureret og klædt i nye, afstemte farver – klar til at huse forskning i kunstig intelligens på AI-Pionercenteret ved Københavns Universitet. Marie Granholm vil vise rundt i bygningen og fortælle om de mange spændende tanker og analyser, der ligger forud for det meget flotte resultat.

KL. 11:00 Thomas Roland viser os en række af Christian Hansens værker i Københavns centrum: Vi går gennem Botanisk Have med både en museumsbygning og et drivhus opført efter Chr. Hansens tegninger og til et af arkitektens absolutte hovedværker, det tidligere Kommunehospital. Herfra går vi videre til det tidligere Zoologiske museum i Krystalgade.

Kl. 12:30 Forventet afslutning ved Frue Plads.

Praktisk information:

Pris for medlemmer: 65 kr. kr. per person.
Pris for ikke medlemmer: 130 kr. pr person.

Der er begrænsede pladser, og tilmeldingen sker efter ført til mølle princippet. Din tilmelding gælder, når vi har modtaget din betalinger.
Sidste frist for tilmelding:  søndag den 8. oktober 2023 kl. 20:00. – Det er ikke længere muligt at melde sig til dette arrangement.

Meld dig til ved at udfylde formularen herunder og betale. Du får en mail med oplysninger om betalingsmuligheder, når du har meldt dig til.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: karenmargretheolsen@byogland.dk

Arrangementet er tilrettelagt og gennemføres at frivillige i foreningen By og Land Danmark. Har du en idé til et arrangement, er du velkommen til at ringe til sekretariatet på 70 22 12 99