OM BY OG LAND GREVE

HVAD GØR VI I BY OG LAND GREVE

Vi skaber bevidsthed
Bevidsthed om kvaliteter og potentiale er en forudsætning for ansvarligt ejerskab. Vi arrangerer vandringer i vores kommune, så vi sammen oplever bygnings- og landskabskulturen og bliver klogere på dilemmaer og løsninger.

Vi mødes
Vi arrangerer møder, hvor vi vil dele inspiration fra fagligheder, forskning og erfaringer fra andre kommuner, og drøfte idéer i plenum om hvordan vi kan gøre her i Greve Kommune.

Vi debatterer
By og Land Greve ønsker at være et åbent forum for borgerdialog om vores fælles fysiske omgivelser og betydningen af dem – i anerkendelse af byen, parker, veje og landskaber er vores alle sammens – også fremtidens. Vi vil arbejde for at etablere reel borgerinddragelse, som en del af den demokratiske proces, og vi vil skrive høringssvar og/eller støtte op om andres høringssvar.

Vi læner os op af By og Land Danmarks kompetente fagudvalg i særlige spørgsmål og vi kan foreslå emner, hvorefter By og Land Danmark kan rejse sager om bygningsfredning for det Særlige Bygningssyn.

Vi samarbejder
Vi vil samarbejder med mange af kommunens andre foreninger. Mange mærkesager har flere interessenter og i By og Land tror vi på, at vi ved at arbejde fra forskellige vinkler og samle viden og energi kan rykke langt længere og skabe bedre løsninger. Desuden bliver sagerne også både stærkere, mere givende og sjovere, når man samler sig i stærke fællesskaber.

Vi har plads til dig
Du behøver ikke have nogen form for forudgående kendskab til byudvikling eller bygnings- og landskabskultur, eller en bestemt faglighed. Tværtimod styrkes sagerne af diversitet, nysgerrighed, spørgsmål og et holistisk perspektiv – det eneste du har brug for er din interesse for det sted du bor – og lever!

Vær med

HVAD VIL VI I BY OG LAND GREVE

Vi vil leve i Greve
Vi vil ikke bare bo her – vi vil leve her – og vi vil arbejde for at give vores skønne steder videre til kommende generationer i bedre stand.

By og Land Greve vil arbejde for bevaring og udvikling af de arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, bymiljøer og landskaber i Greve Kommune – for at der værnes om det værdifulde der allerede eksisterer, og at nyt integreres i det eksisterende med omtanke og kvalitet.

Kulturværdierne skal beskyttes
Byer og det åbne land undergår dramatiske forandringer i disse år, og umistelige kulturværdier går tabt, hvis de ikke beskyttes. I de sidste årtier er der bygget og renoveret mere i Danmark end nogensinde tidligere i historien – en udvikling med tankeløse nedrivninger og nybyg, der har store omkostninger for de fysiske omgivelser og dermed for menneskers trivsel.

Det bæredygtige er allerede bygget
For meget bygges og ombygges uden tilstrækkelig viden og omhu. Byggeskik, traditionelle materialer og metoder glemmes, og erstattes ofte af løsninger, der er langt mindre smukke, og som viser sig at være både dyrere og dårligere på længere sigt. Det mest bæredygtige er det, som vi allerede har bygget. Ved at bevare, vedligeholde, genlære af og forstærke, det der allerede er bygget, har vi de bedste forudsætninger for at skabe en langtidsholdbar og ansvarlig udvikling. Bevidsthed om hvad der er sket er afgørende for at kunne tage de gode erfaringer med og vide hvilke fejl vi ikke skal begå igen.

STEDSANS FOR OS I BY OG LAND GREVE

En halv times tid på cykel fra nord til syd – og det samme fra bugten i øst til kommunegrænsen i vest. Fra bondesamfund til velfærdsamfund – og til den tid vi står i og ser frem imod. Greve er ikke en stor kommune, men italesættes ofte opdelt og usammenhængende både fysisk og i fællesskaber. Det kan være nemmere at udpege forskelle end ligheder, og nemmere at udpege udfordringer end kvaliteter – men det er alligevel det, vi også skal.

Hjemmeblind?
I en hurtig foranderlig tid kan man miste stedsansen. Ofte fornemmer vi kun ubevidst de steder hvor vi færdes til hverdag, vi overser omgivelserne, historien, helheder og detaljer – vi bliver ”hjemmeblinde”. Vi risikerer derfor at undervurdere betydningen af stedets karakter, stemning og identitet – bevidstheden om hver enkelt dels betydning og ansvar for helheden.

Er vi opmærksomme på hvordan vores steder forandrer sig, og hvad det betyder for os? Vi bemærker ofte de drastiske hurtige forandringer, men ikke de snigende langsomme. Hvad er vigtigt at bevare – og hvordan kan vi bæredygtigt sikre og udvikle disse områder, så der skabes ægte værdi – som vi også kan tillade os at give videre til vores børn og børnebørn? Hvordan kan vi skabe gode rammer for et godt hverdagsliv? Hvordan kan vi sikre erhverv til at understøtte vores liv og skabe liv de steder vi færdes? Hvordan kan vi sikre at andre udefra har lyst til at komme her på besøg – og måske blive en del af os?

Genopdag det gode
Det er vigtigt at mærke efter nu, og handle, for ellers trækkes helheder yderligere fra hinanden, udvander detaljer, ignorerer historien og de mennesker der bor der – og før vi ved af det, så er vi faret helt vild.

Det fine er, at en bevidstgørelse gør os rigere. Vi opdager eller genopdager det gode, som vi allerede har. Vi bliver klogere på hvordan vi kan forstærke og udvikle ansvarligt og langsigtet – skabe rammerne for et godt liv med gavnlige og givende fællesskaber – også i en ny fremtid.