Nyt fra By og Land Greve

Her på siden kan du læse nyheder fra By og Land Greve. 

By og Land Greve er en afdeling af By og Land Danmark, og vi arbejder med emner, der berører bygnings- og landskabskulturen i Greve Kommune.

T A K ! 🏘️🌳🍻🥗😀

Omtrent 100 friske og regnvejrs-beredte borgere mødte lørdag eftermiddag d. 15. juni på Krogårdskolen til parcelhuskvartersvandring og efterfølgende fællesspisning.

By og Land Greve havde i samarbejde med Grundejerforeningen Eriksminde, Tune Lokalrådsforening, Grundejerforeningen Greve Strand og Greve Lokalhistoriske Forening søgt og modtaget midler fra puljen Samlingskraft, og kunne dermed invitere til det gratis og “åbent for alle” arrangement.

Samlingskraft er et By og Land Danmark projekt, støttet af Realdania med det formål at få flere til at kende og sætte pris på de særlige steder, som er en del af deres lokalmiljø og hverdag.

“Samlingskraft står på tre grundsten; formidling af bygnings- og landskabskultur, bæredygtighed i både brug, bevaring og udvikling, og etablering af nye fællesskaber i lokalområder. Vi er derfor meget glade for den stærke opbakning til initiativet fra de øvrige lokale foreninger og for den store interesse og de mange tilmeldinger“, sagde Stine Ullmann-Poulsen fra By og Land Greve i velkomsttalen i festsalen, mens regnen silede ned udenfor.

FORTÆLLINGER OM HISTORIEN OG OVERSETE KVALITETER
Netop som forsamlingen gik afsted stoppede regnen. Turen gik fra Krogårdskolen og rundt i parcelhuskvarteret Eriksminde. På turens syv stop blev der fortalt om parcelhuskvarterernes udvikling tilføjet lokale anekdoter af Mikkel Hansen Stage, arkivar fra Greve Museum og Claus Lundgren Larsen, født og opvokset i kvarteret og en del af Greve Lokalhistoriske Forening.
Line Stougaard, arkitekt og formand i By og Land Greve fortalte om parcelhuskvarterernes og parcelhusenes arkitektur, om vedligehold og renovering og potentialet i udvikling af både kvarterer og huse med omtanke for de eksisterende værdier.

“I hverdagens travlhed kan vi nemt blive “hjemmeblinde” for det særlige, vi omgiver os med. Mange af historierne lige omkring os kender vi måske slet ikke. Vi risikerer først at se og forstå, hvad det er vi holder af, når det er truet, devalueres eller helt forsvinder”, siger Line Stougaard. “Ved at gå en tur som denne og dele viden og erfaringer kan vi åbne øjne og sammen blive klogere på historien og kvaliteterne i vores fælles omgivelser – men også tale om hvordan vi bedst udvikler det for fremtiden. Det er skønt at tale med både dem der i forvejen interesserer sig for det, men også dem, der ikke før har tænkt over betydningen”.

NYE FÆLLESSKABER MED DIALOG OG ET GODT MÅLTID
Fællesspisningen foregik ved langborde i festsalen. Projekter af arkitektstuderende fra Det Kongelige Akademi med bud på “En ny fremtid i et parcelhuskvarter” var udstillet langs vinduerne. Duge købt i lokale genbrugsbutikker sendte retro-vibes og folk fra den lokale facebookgruppe Haveglæder i Greve Kommune havde pyntet med biodiversitetsvenlige blomster fra lokale haver og natur, som blev uddelt undervejs ved lodtrækning.

Der blev smagt øl fra bryggeriet Alefarm Brewing og Kildebrønde Frugtplantage havde sponsoreret æblemost. Solen skinnede udenfor, da den lokale Los Díaz serverede mexicansk mad ud af foodtrucken til deltagerne. Film og fotos fra Krogårdskolens åbning og parcelhuskvarterernes tidligste år kørte på lærredet under spisningen, og de glade deltagere fik en cookie fra den lokale bager Kagekrummen med hjem til aftenskaffen.

BORGERDIALOG OM BEVARING OG UDVIKLING
“Vi ved, at det mest bæredygtige, er det byggeri vi allerede har bygget. I stedet for at rive ned og bygge nyt, skal vi bevare, styrke og forbedre – helt generelt. Parcelhuskvartererne er også en del af vores levende kulturarv, og en vigtig del af vores kommunes identitet og fortælling”, siger Stine Ullmann-Poulsen og Line Stougaard supplerer: “For at finde de gode løsninger og blive klogere på vores behov i den fremtid vi ser ind i, er det vigtigt at vi taler sammen og deler viden, perspektiver og erfaringer. Både mellem fagligheder, men ligeså vigtigt mellem både dem, der har boet i kvartererne længe og nye tilflyttere, og både ældre og yngre. Vi har meget at bidrage med og få fra hinanden.”

By og Land Greve blev stiftet 1. november 2023, som en afdeling under den landsdækkende forening By og Land Danmark. Lokalledelsen består af jurist Stine Ullmann-Poulsen, grafiker Ina Brixen og arkitekt Line Stougaard. På hjemmesiden www.byogland.dk/greve beskrives formålet om at arbejde for “bevaring og udvikling af de arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger, bymiljøer og landskaber i Greve Kommune – for at der værnes om det værdifulde der allerede eksisterer, og at nyt integreres i det eksisterende med omtanke og kvalitet”.

Stine Ullmann-Poulsen udtaler efter et vellykket arrangement; “Når vi skriver høringssvar og stiller spørgsmål på byrådsmøder til verserende politiske sager, så gør vi det fordi det er nødvendigt, selvom det kræver energi. Derimod motiveres vi af samtaler med de mange interesserede borgere, fx. ved de månedlige åbne møder vi har afholdt gennem det første halve års tid, og når vi taler med andre foreninger. Vi var også blæst helt bagover af de mange gode snakke med besøgende på Greve Sommerfestival og her på et overraskende velbesøgt Samlingskraft-arrangement. Deltagerne troppede op trods det våde vejr og tørvejret kom på det helt rette tidspunkt.

Engagerede folk har hjulpet med både at sprede budskabet og det praktiske før og under. Ikke mindst de mange gode samtaler før, under og efter turen og begejstrede opfordringer fra deltagerne gør, at det bestemt ikke bliver sidste gang”. Line Stougaard er enig; “Det er netop formidling af viden, samling til borgerdialog og samarbejder som dette mellem borgere og stærke lokale foreninger på langs, kryds og tværs af kommunen, som vi i By og Land Greve mener er helt afgørende for en mere bæredygtig udvikling af Greve Kommune – en ny og bedre fremtid. Vi er kun lige startet”.

VI HAR MODTAGET PULJEN SAMLINGSKRAFT

 I hverdagens travlhed kan vi blive “hjemmeblinde” for det særlige vi omgiver os med – vi skal “genåbne” vores øjne for historier, kvaliteter og potentiale.

Puljen Samlingskraft har givet os den skønne mulighed for at invitere til en oplysende gåtur og efterfølgende fællesspisning i et af Greves parcelhuskvarter. Samlingskraft er et By og Land Danmark projekt, støttet af Realdania, med det formål at få flere til at kende og sætte pris på de særlige steder, som er en del af deres lokalmiljø og hverdag.

Arkivar Mikkel Hansen Stage fra Greve Museum, Claus Lundgreen Larsen, født og opvokset i kvarteret og noget af en ekspert i den lokale udvikling og arkitekt Line Stougaard fra By og Land Greve vil fortælle om parcelhuskvarterernes historie, arkitektur og fremtid, både lokalt og generelt. Vi skal tale sammen om bygnings- eller landskabskultur, hvordan vi skaber nye fællesskaber i lokalområdet, og om bæredygtige løsninger ved brug og bevaring. 

Læs hele programmet her

 PARCELHUSKVARTERERNES OVERSETE HISTORIER & KVALITETER
15. JUNI 2024 – KL. 15.00

Greve er noget særligt, og det skal vi snakke højt om!

Greve er noget særligt, og det skal vi snakke højt om!

Pressemeddelelse

Den 1. november inviteres der til stiftende møde i By og Land Greve. Alle der interesserer sig for bæredygtighed, kulturhistorie og arkitektur i Greve er velkomne, når dørene åbnes for et lokalt forum for folk, der vil sætte værdierne i Greve Kommune på dagsordenen.

Initiativtagerne er i fuld gang

Initiativtageren bag By og Land Greve er arkitekt MAA Line Stougaard, der sammen med grafisk designer Ina Brixen og jurist Stine Ullmann-Poulsen vil samle engagerede borgere i Greve Kommune, der har en holdning til deres omgivelser.

”Der er behov for By og Land Greve, fordi vi har mange væsentlige arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i kommunen. Vi oplever, at værdierne overses og negligeres, fordi der mangler en offentlig samtale om, hvad der gør Greve til noget særligt. Typisk starter snakken blandt borgerne først, når fx en investor præsenterer et færdigt projekt for et byggeri, der sætter et stort aftryk på omgivelserne. Det giver naturligvis anledning til frustration, når vi som borgere ikke bliver inddraget i beslutningerne om byudviklingen” siger Line Stougaard.

”Vi skal snakke med hinanden i hele kommunen, og udveksle erfaringer på tværs af landsbyer og parcelhuskvarterer. Ved at samle kræfterne får vi en tydelig stemme, som kan sætte et fælles aftryk på vores steder” siger Line Stougaard. Hun fortsætter ”Ved at samle os i By og Land Greve, har vi mulighed for at påvirke også på den lange bane. Fysisk planlægning handler om vores fælles omgivelser – og ikke kun den enkelte sag i den enkeltes baghave.”

Bygningskultur er bæredygtigt

Der er noget større på spil end smuk arkitektur, historiske sommerhuse og planlagte stationscentre, når By og Land Greve samler sig. Line Stougaard forklarer: ”Vi starter også By og Land Greve, fordi vi mener, at vi har et ansvar for fremtiden. Vi ved, at de huse der allerede er bygget, er det mest bæredygtige byggeri der findes. I stedet for at rive ned, skal vi bevare, styrke, udvikle og forbedre. Derfor er langsigtet og ansvarlig planlægning nødvendigt. Den planlægning kræver en tydelig stemme fra borgerne. Den stemme vil vi skabe et forum for.

Forskellighed er en styrker

Det er en fælles bevidsthed om kvalitet, værdier og potentialer, der skal kickstarte den vigtige samtale om Greves udvikling. Derfor vil By og Land Greve invitere til samarbejde med kommunens andre foreninger, arrangere møder og vandringer i kommunen, hvor dialog om Greves fælles styrke og dilemmaer skal bane vejen for deltagelse i den demokratiske proces omkring byudvikling i Greve Kommune.

Du er inviteret med

Du er inviteret til at være med i By og Land Greve, hvis du er nysgerrig og interesserer dig for de omgivelser du bor i og tæt på. Kom med når By og Land Greve samles den 1. november 2023 kl. 19:30 i Greve Borgerhus. Det er gratis at deltage, men af hensyn til mængden af kaffe og kage, skal du gerne melde dig til.

D. 1. november
Greve Borgerhus
Greveager 9, 2670 Greve
kl.19:30 – 21.30

Tilmelding

Tilmelding senest mandag den 30. okt. pr. mail til greve@byogland.dk

By og Land Greve er en afdeling af By og Land Danmark.
Læs mere på byogland.dk/greve eller facebook.com/byoglandgreve