MÆRKESAGER FOR BY OG LAND GREVE

By og Land Greve vil være med at sætte dagsordenen for, hvordan bygningskultur, kulturmiljøer, arkitektur og planlægningen foregår i kommunen. Derfor arbejder afdelingen strategisk med en række mærkesager og til det har vi valgt at tage udgangspunkt i Greve Kommunes Planstrategi.

Planloven stiller nemlig krav om, at Byrådet udarbejder en planstrategi. Planstrategi og kommuneplan medfører i kke handlepligt for kommunen. Det kan godt lyde som en fluffy omgang, men ideen med det er at give et billede af, hvilken retning Byrådet vil planlægge for. By og Land Greve har valgt at tage udgangspunkt i tre pejlemærker, som er beskrevet i Greve Kommunes Planstrategi: Rig natur og vedvarende energi, Trygge og ammenhængende lokalområder, samt Boliger til hele livet
.
Det betyder ikke, at vi kun vil arbejde på disse mærkesager. Nedenstående beskrivelser af By og Land Greve’s tre mærkesager er fleksible. Det vil sige, at der kan væreandre emner eller geografiske områder, som står med tilsvarende udfordringer det skal vi hjælpe hinanden med at få øje på.

Vi arbejder også med forskellige projekter og arrangementer, og vi vil altid meget gerne høre fra dig, hvis du mener, vi bør arbejde med et bestemt tema. Du kan skrive til By og Land Greve på greve@byogland.dk

By og Land Danmark arbejder også politisk, du kan læse foreningens politikker på siden her.

MÆRKESAGER I PERIODEN 2023-2026

Vi arbejder med bygnings og landskabskulturen i Greve, hvor vi svarer på høringer og deltager i det politiske arbejde inden for både kommune og lokalplanlægning. På samme måde følger vi med i de aktuelle byggesager, der vedrører bygnings- og landskabskulturen i kommunen.
.

RIG NATUR OG VEDVARENDE ENERGI

By og Land Greve Adgang til vandet

Hvordan sikrer vi, at solcelleanlæg ikke skæmmer, så grænsen mellem by og land kommer til at ligne et trist industrilandskab udefra?

By og Land vil arbejde for at sikre, at udbygningen af solcelleanlæg i det åbne land i Greve Kommune sker på et grundigt og fagligt oplyst grundlag, understøttet af By og Lands solcellepolitik. Endvidere vil vi arbejde for lokalplaner, der skal sikre at husenes arkitektur og villakvarterernes samlede udtryk ikke devalueres, hvis husejere ønsker at etablere private og mindre solceller eller varmepumper på egen matrikel.

Læs hele mærkesagen her 

TRYGGE OG SAMMENHÆNGENDE LOKALOMRÅDER

By og Land Greve uden for Tune

By og Land i Greve vil arbejde for at genskabe den danske sommeferiekultur langs Strandvejen i Greve, herunder det gode liv ude ved stranden og i naturen.

Strandvejen i Greve er VORES ALLE SAMMENS forhave, men også arealerne, der støder op til strandvejen er afgørende for, hvordan relationen mellem byen og stranden styrkes – både kig og adgang. Ikke mindst skal det være TRYGT at færdes her, både for borgere og besøgende. By og Land Greve vil desuden arbejde for at forhindre nedrivninger af de historiske bevaringsværdige bygninger, samt fældning af karakterfulde træer, buske og stedsegrønt, der erstattes af døde plankeværk.

Læs hele mærkesagen her

BOLIGER TIL HELE LIVET

By og Land Greve parcelhuskvarter Eriksminde

By og Land i Greve vil arbejde for en ansvarlig, social og økonomisk bæredygtig byudvikling i Greve. Bl.a. ønsker vi at bidrage til at øge Greves eksisterende og nye boligejeres bevidsthed om og kendskabet deres lokalområde, samt kvaliteterne af Greves 60ére og 70ére parcelhuse og parcelhuskvarterer.

Disse rummer væsentlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier – og et stort potentiale til fremtidens boligformer, som bl.a. understøtter forskellige varianter af bofællesskaber.

By og Land Greve vil arbejde for at identificere og sikre eksisterende kvaliteter i vores parcelhuskvarterer, samt rammevilkår – i form af en byplanlægning og håndhævelse af regler – der skal forhindre kontekstblinde totalrenoveringer eller klimabelastende nybyg, rydning af biodiversitet og fældning af træer, samt nedlæggelse af hække for i stedet at etablere høje plankeværk.

Læs hele mærkesagen her