BY OG LAND GREVE LOKALLEDELSE

By og Land Greve er en afdeling, der samler personlige medlemmer i By og Land Danmark, som har en særlig interesse for bygning- og landskabskulturen i Greve Kommune.

Her på siden kan du møde de frivillige, der gør en kæmpe indsats for bygnings- og landskabskulturen i Greve.

By og Land Greve Ina Luise Brixen

Afdelingsformand
Line Stougaard
greve@byogland.dk

By og Land Greve Ina Luise Brixen

Ina Luise Brixen

By og Land Greve Ina Luise Brixen

Stine Ullmann-Poulsen

HVAD LAVER LOKALLEDELSEN

Lokalafdelinger under By og Land Danmark drives af en lokalledelse, der har kendskab til området og brænder for sager med forankring i nærmiljøet.

Den lokale formand bliver indstillet af afdelingens medlemmer og formelt indsat af By og Land Danmarks bestyrelse.

Det er den lokale formand, der kan udtale sig på afdelingens vegne og som har ansvaret for at afdelingen arbejder inden for afdelingskommissoriet.

LOKALT ÅRSMØDE

Hvert år – inden udgangen af februar – afholder By og Land Greve et lokalt årsmøde, hvor vi aflægger årsberetning, fremlægger det lokale regnskab og vælger medlemmer til lokalbestyrelsen. Tidspunktet for årsmødet bliver offentliggjort på ‘Arrangementer i Greve’ og på afdelingens facebookside senest 4 uger før årsmødet.

Dagsorden for årsmødet er:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse af lokalt afdelingsregnskab
  4. Valg af lokalformand og kasserer samt op til i alt 9 personer, som udgør lokalafdelingens ledelse. Valget sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer
  5. Drøftelse af nye mærkesager og arrangementer til kalenderen

Det er lokalledelsen, der har ansvaret for at gennemføre det lokale årsmøde

BY OG LAND GREVE – EN AFDELING UNDER BY OG LAND DANMARK

By og Land Danmark – cvr.nr. 88615913 – er en landsdækkende forening, der samler personlige medlemmer, lokale foreninger og andre organisationer, der interesserer sig for bygnings- og landskabskulturen i Danmark. By og Land Greve er registreret med følgende P-nummer:

By og Land Greve er en del af By og Land Danmark. By og Land Greves vedtægter er de til enhver tid gældende vedtægter for By og Land Danmark.

For alle lokalafdelinger gælder et afdelingskommissorium, der sætter rammerne for det lokale arbejde. Afdelingskommissoriet er udarbejdet af By og Land Danmarks bestyrelse i samarbejde med arbejdesgruppen, der har ansvaret for pilotprojektet for lokalafdelinger.

Har du spørgsmål kan du henvende dig til By og Land Danmarks sekretariat på nanna.uhrbrand@byogland.dk