EN FÆLLES SAG

Bygnings- og landskabskultur vedrører os alle. Den er vores levende kulturarv, og den er i konstant udvikling. Men hvordan bliver den fælles sag? Det vil vi gerne arbejde for den bliver. Så vi kan arbejder endnu bedre sammen – og bliver bedre til at lære af de mange gode eksempler, der findes i hele landet.

Det gode – eller endnu bedre – samarbejde forudsætter, at vi kender hinanden godt. At vi ved mere om, hvordan de lokale bygningskulturforeninger og medlemmer af Landsforeningen samt andre interessenter arbejder og oplever – og drømmer om.

Projektet En fælles sag har til formål at give os et billede af, hvem alle os, der er engageret i bygnings- og landskabskultursagen er, og hvad der ligger os på sinde. Og ikke mindst hvad vi kan gøre for at blive bedre og flere.

Projektet vil blandt andet forsøge at kortlægge interesseter, samarbejdspartner og potentialer i arbejdet for bygnings- og landskabskulturen. Med et overblik, er det hensigten at udvikle stærke projekter, der kan bidrage til direkte bevaring af både bygninger og haver, men også bliver mere effektive til kommunikation og politik.

Du kan læse mere om resultatet af det workshops og spørgerskemaundersøgelser, vi gennemførte i starten af 2020 her

Alle input er vigtige i vores bestræbelser på at gøre bygnings- og landskabskultursagen til en fælles sag. Hvis du brænder inde med noget, der mangler, så kan du altid skrive til mail@byogland.dk med stort og småt.

Projektet bliver gennemført med støtte fra Realdania.