VI ARBEJDER FOR VORES FÆLLES KULTURARV

Med et medlemsskab støtter du os i arbejdet for Danmarks landskabs- og bygningskulturelle kvaliteter – for et smukkere Danmark for nutiden og fremtiden. Som medlem har du indflydelse på arbejdet og tilbydes tillige abonnement på bladet By & Land, invitation til møder, rådgivning i forbindelse med fredning, og rabatter på kurser og andet. Læs mere nedenfor.

ABONNEMENT PÅ BLADET BY & LAND

By & Land udkommer fire gange årligt, og orienterer om kulturmiljøet. Vi skriver om relevant ny lovgivning, om haver, landskaber, interessante restaureringsprojekter, og meget mere. Bladet sendes til alle Landsforeningens medlemmer.

RABAT PÅ KURSER, BØGER OG ANDET

Medlemmer tilbydes rabat på kurser afholdt af Landsforeningen i samarbejde med bl.a. Center for Bygningsbevaring, samt på udvalgte bøger og publikationer udgivet af Landsforeningen eller lokalforeninger.

FAGLIG RÅDGIVNING

Medlemmer tilbydes faglig rådgivning i forbindelse med bygningsrelaterede fredninger.

FAGLIG STØTTE

Medlemmer tilbydes faglig støtte i forbindelse med lokale sager.

INVITATION TIL INSPIRATIONSMØDER

Inspirationsmøder holdes to gange årligt, er for alle landsforeningens medlemmer, herunder lokalforeninger og lokalforeningernes medlemmer.

INVITATION TIL TEMAMØDER

Medlemmer inviteres til temamøder, der ikke afholdes fast, men når der er særlig behov.

INVITATION TIL ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING

Medlemmer inviteres til Landsforeningens årsmøde, afholdt én gang om året et sted i landet. Bortset fra selve generalforsamlingen med valg til bestyrelsen, byder landsmødet på ekskursioner til egnens seværdigheder og festmiddag for alle deltagere og ledsagere.