GIV  EN GAVE – STØT ET GODT FORMÅL

Hjælp foreningens arbejde ved at give en gave på 200 kr til By og Land Danmark – Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på vores gavenummer på MobilePay 408 880. Det kan også ske ved bankoverførsel direkte til vores Indsamlingskonto i Danske Bank, reg.nr 9570, konto 135 22 723.

Skriv ’Gave’ og oplys navn og adresse i beskedfeltet.

Så hjælper du foreningen meget. Din donation formerer sig, når vi har mulighed for at søge yderligere støtte. Tak for din hjælp. Vi samler ind til følgende formål:

‘bevaring og fredning af bygningskultur og Landskabskultur jvf. Landsforeningens vedtægter og formålsparagraf’

Vi indsamler 200 kr per gave, da det samtidig bidrager til at bevare vores godkendelse som almennyttig organisation i henhold til Ligningslovens §8a. Der kræves 100 gaver per år. Dermed har vi mulighed for at søge Tips- og Lottomidler til gavn for aktiviteter i Landsforeningen og gaver i andre sammenhænge.

GODKENDT AF CIVILSTYRELSEN

Vores indsamlinger er godkendt af Indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen

GAVERNE ER TIL Styrkelse af De FRIVILLIGEs netværk

Den indsamlede gavesum bruges til at drive foreningen med alt, hvad der hører til: sekretariat med lønnede medarbejdere, husleje og øvrig bygningsdrift i kontoret i Borgergade 111, baghuset, udgifter til udvalgenes arbejde med fredningssager. Disse aktiviteter understøtter det daglige arbejde med rådgivning til de lokale medlemsforeninger og de nye lokalafdelinger. Det drejer sig ofte om vejleding med gode råd om konkrete sager med relation til planloven mm. og foreningsdrift i det hele taget.

Gaverne kan også bruges på arrangementer, hvor foreningens medlemmer fra hele landet har mulighed for at mødes, etablere bånd og skabe fundament for Landsforeningens store netværk af frivillige, der arbejder for bygnings- og landskabskulturen i det daglige arbejde. De personlige bånd og uformelle snakke, der opstår under ture og arrangementer er grundlaget for den gode kontakt og giver energi til samarbejdet via de digitale kanaler i årets løb.

Midlernes konkrete anvendelse for gaver modtaget i perioden 2020 – 2022 offentliggøres ved erklæring i 2023 her.

TIDLIGERE INDSAMLINGER

De indsamlede midler er bl.a. blevet anvendt til formidling af den fysiske kulturarv til medlemmerne og til styrkelse af netværk mellem de frivillige i medlemsforeninger og Landsforeningens udvalg. Dette er fx sket gennem arrangementer og udflugter årsmødeudflugt til Svendborg i september 2021 og oplysningarrangement i forbindelse med årsmøde i Sorø 7. maj 2022 mm.

Tidligere afsluttet indsamling startede 1. oktober 22 og slutter 31. december 22.

1.10.22 – 31.12.22     18.150 (gebyr til Indsamlingsnævnet 1200 kr). Godkendt indsamling. MobilePay 408 880 til konto 9570 13522723 (før 7. november også MobilePay 85969 til konto 3121 5095700). Regnskab indsendt til civilstyrelsen.

1.10.21 – 30.9.22      25.800 kr (gebyr til Indsamlingsnævnet 1200 kr). Godkendt indsamling. Regnskab. Mobilepay 85969 til konto 3121 5095700. Regnskab indsendt til Civilstyrelsen

1.10.20 – 30.9.21      28.890 kr (gebyr til Indsamlingsnævnet 1100 kr). MobilePay 85969 til konto 3121 5095700. Godkendt indsamling. Regnskab.

TESTAMENTARISKE GAVER

Testamentariske gaver modtages med stor tak. Vi kan formidle kontakt til en advokat for nærmere drøftelser. Kontakt os på telefon 70 22 12 99 , eller nanna.uhrbrand@byogland.dk.

1000 TAK!

Foreningen takker ydmygt for ethvert bidrag. 1000 tak!