GIV  EN GAVE – STØT ET GODT FORMÅL

Hjælp foreningens arbejde ved at give en gave på 200 kr til By og Land Danmark – Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på vores gavenummer på MobilePay 408 880. Det kan også ske ved bankoverførsel direkte til vores Indsamlingskonto i Danske Bank, reg.nr 9570, konto 135 22 723.

Skriv ’Gave’ og oplys navn og adresse i beskedfeltet. Hvis du oplyser cpr.nr., kan vi indberette din gave til Skat, således at du får et fradrag på ca. 26 procent for gaver på op til 18.300 kr.

Din gave er en kæmpe hjælp. Den formerer sig, da den giver os mulighed for at søge yderligere støtte. Så af hjertet tak! Vi samler ind til bevaring og fredning af bygningskultur og landskabskultur jf. Landsforeningens vedtægter og formålsparagraf.

Vi indsamler 200 kr per gave, da dette gør, at vi kan bevare vores godkendelse som almennyttig organisation i henhold til Ligningslovens § 8a. Der kræves 100 gaver per år. Dermed har vi bl.a. mulighed for at søge Tips- og Lottomidler og delvis momskompensation til gavn for aktiviteter i Landsforeningen.

GODKENDT AF CIVILSTYRELSEN

Vores indsamlinger er godkendt af Indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen.

GAVERNE ER TIL Styrkelse af De FRIVILLIGEs netværk

Den indsamlede gavesum bruges til at drive foreningen med alt, hvad der hører til: sekretariat med lønnede medarbejdere, husleje og øvrig bygningsdrift i kontoret i Borgergade 111, baghuset, udgifter til udvalgenes arbejde med fredningssager. Disse aktiviteter understøtter det daglige arbejde med rådgivning til de lokale medlemsforeninger og de nye lokalafdelinger. Det drejer sig ofte om vejleding med gode råd om konkrete sager med relation til planloven mm. og foreningsdrift i det hele taget.

Gaverne kan også bruges på arrangementer, hvor foreningens medlemmer fra hele landet har mulighed for at mødes, etablere bånd og skabe fundament for Landsforeningens store netværk af frivillige, der arbejder for bygnings- og landskabskulturen i det daglige arbejde. De personlige bånd og uformelle snakke, der opstår under ture og arrangementer er grundlaget for den gode kontakt og giver energi til samarbejdet via de digitale kanaler i årets løb.

TIDLIGERE INDSAMLINGER

De indsamlede midler er bl.a. blevet anvendt til formidling af den fysiske kulturarv til medlemmerne og til styrkelse af netværk mellem de frivillige i medlemsforeninger og Landsforeningens udvalg. Nævnes kan årsmødeudflugt til Svendborg i september 2021, oplysningsarrangement i forbindelse med årsmøde i Sorø 7. maj 2022, årsmøde 23. april 2023 på Sostrup Slot og Kloster samt redaktion af bladet By & Land.

2024 Tilladelse

2023 Tilladelse og Regnskab indsendt til Civilstyrelsen

2022 Godkendt indsamling og Regnskab indsendt til Civilstyrelsen

2021-22 Godkendt indsamling og Regnskab indsendt til Civilstyrelsen

2020-21 Godkendt indsamling og Regnskab indsendt til Civilstyrelsen

TESTAMENTARISKE GAVER

Testamentariske gaver modtages med stor tak. Vi kan formidle kontakt til en advokat for nærmere drøftelser. Kontakt os på telefon 70 22 12 99 eller shb@byogland.dk

1000 TAK!

Foreningen takker ydmygt for ethvert bidrag. 1000 tak!