BY & LAND: LANDSFORENINGENS BLAD

By & Land udkommer fire gange årligt, og orienterer om kulturmiljøet – om ny lovgivning, om interessante haver, landskaber og restaureringsprojekter, og meget mere. Bladet er udgivet siden 1985, og udkommer i dag i et oplag på 6.500 eksemplarer.

By & Land handler bredt om bygnings- og landskabskulturen i Danmark, ikke mindst hvordan den bevares bedst muligt. Vi bringer artikler både om praktiske forhold ved vedligeholdelse – om f.eks. linoliemaling, træværk eller murværk – og om generelle tendenser, planlægning, nye bøger, og debat.

BLIV MEDLEM ELLER TEGN ABONNEMENT

Medlemsskab af Landsforeningen inkluderer automatisk et abonnement på By & Land. Hvis du ikke er medlem og ønsker at blive det, eller ønsker at tegne et abonnement på bladet alene, kan det gøres her.

Abonnementer for lokalforeningsmedlemmer og ekstra eksemplarer til lokalforeninger

Medlemmer af lokalforeninger, der ikke allerede modtager bladet som en del af deres medlemsskab, kan tegne abonnement på By & Land for kun 90 kr. årligt.

Lokalforeninger der ønsker flere eksemplarer end de inkluderede i medlemsskabet, kan tegne abonnement for flere eksemplarer på to måder: Enten leveret samlet til foreningen for 80 kr. pr. abonnement pr. år (foreningen sørger selv for at distribuere dem videre til de endelige modtagere), eller leveret direkte til de enkelte foreningsmedlemmer for 85 kr. pr. abonnement pr. år.

Kontakt Landsforeningens sekretariat for at høre nærmere om, eller bestille ét af disse abonnementer.

KONTAKT BY & LAND

Redaktør Helge Torm
Munkevænget 2, 2. th
4180 Sorø
Tlf. 57 82 20 15
redaktoren@byogland.dk