MÆRKESAGER FOR BY OG LAND VALBY

By og Land Valby vil være med at sætte dagsordenen for, hvordan bygningskultur, kulturmiljøer, arkitektur og planlægningen foregår i Valby og Vigerslev i Københavns Kommune. Derfor arbejder afdelingen strategisk med en række mærkesager. Du kan læse om vores mærkesager her på siden, og så vil vi altid gerne høre fra dig, hvis du mener at vi skal arbejde med et bestemt tema.

Du kan skrive til By og Land Valby på valby@byogland.dk

By og Land Danmark arbejder også politsk, du kan læse foreningens politikker på siden her.

MÆRKESAGER I PERIODEN 2023-2026

Vi arbejder med bygnings- og landskabskulturen i Valby og Vigerslev, hvor vi svarer på høringer og deltager i det politiske arbejde inden for både kommune- og lokalplanlægning. På samme måde følger vi med i de aktuelle byggesager, der vedrører bygnings- og landskabskulturen i bydelen.

Byggeforeninger i Valby og Vigerslev

Byggeforeningshuse i Valby, by og Land Valby

By og Land Valby har besluttet i 2023 at fokusere især på vores byggeforeninger, der især i perioden 1875-1920 blev grundlagt mange steder i København som følge af den store tilflytning til især København, som skete i den periode.

Rigtig mange levede i slum, og der opstod en bevidsthed om, at også de dårligst stillede skulle have sunde og gode boliger.

I Valby er de mest kendte byggeforeningerne Lyset, Valby Vænge, Den Røde By, Den Hvide By og Trekanten. Vi vil pege på deres historier, på deres arkitektoniske forskelligheder og de mange kvaliteter, som de har.

efterkrigstidens karrébebyggelser

Karrebebyggelse i Valby, By og Land Valby

Kvaliteterne og arkitektoniske værdier i efterkrigstidens karrébebyggelser og deres grønne rum.

Vi mener, at eftertidskrigstiden arkitektur har meget store kvaliteter, som fortjener mere opmærksomhed. Det vil vi arbejde på de næste år.

I Valby og Vigerslev kan vi bl.a. pege på Folehaven, hvor der i 1950’erne blev opført mange gode boliger. I 2021 vedtog kommunen, med stor opbakning fra beboerne i Folehaven, at kvarterets boliger og omgivelser skal have et arkitektonisk ’løft’, der kan gøre kvarteret mere attraktivt og efterspurgt.

landsbyerne Vigerslev og Valby

Valby og Vigerslev, By og Land Valby

Strukturerne fra landsbyerne Vigerslev og Valby skal bevares og understreges.

Vigerslev og Valby var to landsbyer, der først i 1901 blev indlemmet i Københavns Kommune, hvorefter alt voksede sammen til en samlet by uden tilstrækkeligt tydelige markeringer af, hvor de historiske byer starter og slutter.

Vi vil tydeliggøre de gamle landsbystrukturer og hjælpe Københavns Kommune og Valby Lokaludvalg med at passe på de bærende og vigtigste elementer, f.eks. vejføring, bygningernes skala, tagformer og -materialer, osv. Kom og vær med i vores diskussioner om, hvordan vi bedst gør det.

Træpolitik for Valby

Træer i Valby, By og Land Valby

Udarbejdelse af træpolitik for Valby

Københavns Kommune har udviklet en træpolitik med bl.a. en udvælgelse af særlig markante og vigtige træer. Den vil vi gå efter i sømmene og holder kommune op på, hvad den har besluttet. F.eks. opfordrer den til, at vi udpeger såkaldt ikoniske træer.

I Valby har kommunen mest fokus på Vigerslev Alle, men vi skal have udpeget mange flere træer, fordi der findes mange flere vigtige træer. Hjælp os med at udpege dem. Træet skal overholde en række kriterier stillet af kommunen, læs om dem på linket ovenfor, og skriv til os hvad svarene kunne være for et eller flere konkrete træer i Valby og Vigerslev.