Få budskabet ud

Vi har samlet en række råd om hvordan I kommer igennem til pressen og får en lokal stemme.

Klik på linksene herunder for at springe til de enkelte afsnit.

– Forenings- og projektstrategi
– Hjemmeside
– De fem nyhedskriterier 
– Pressemeddelelse
– Nyhedsbreve
– Sociale Medier

Indledning

Uanset om I arbejder med at lave sjove arrangementer, hvor det handler om at hygge sig, eller jeres foreninger har en politisk agenda, hvor I ønsker at påvirke jeres lokal bygnings- og landskabskultur, er det er en fordel at kunne kommunikere klart. Både internt i foreningen, når I skal mødes og eksternt, når I vil have indflydelse på dagesordenen.

Vi har lavet en række korte guider, der klæder jer på til at systematisere jeres kommunikation.

Projeket- og foreningsstrategi

Kommunikation er jeres ansigt udadtil. Det er igennem pressemeddelelsen, nyhedsbreve og andre kanaler, jeres holdning og arrangementer bliver bredt ud til medlemmer og andre. Derfor er det en god idé at tjekke, at det I kommunikerer stemmer overens med det jeres foreningen arbejder for.

Vedtægterne giver et godt fingerpeg om, hvad jeres forening arbejder for. Det kan også være en sjov øvelse at lave en samlet strategi for foreningen eller et enkelt projekt.

En strategi kan laves meget detaljere eller blot med overordnede overskrifter afhængigt af sammenhængen og behovet. Det kan gøre på mange forskellige måder, en måde at udvikle strategier på er at stille sig selv de understående spørgsmål:

 • Hvorfor findes foreningen / Hvorfor laver vi projektet (Mission – Det overordnede niveau)
 • Hvad vil foreningen opnå / Hvad skal projektet resultere i (Visionen – resultatet i bedste fald)
 • Hvordan opnår vi det ønskede resultat (Strategi – konkret slagplan)

 

Lokalforeningens egen hjemmeside

En hjemmeside for lokalforeningen er en rigtig god måde at understøtte foreningens aktiviteter og orienterer bredt herom. Der findes kurser mange steder i landet og store og gratis platforme på nettet med gode hjælpeservicer. På hjemmesiden kan I orientere om lokalforeningens aktiviteter. På den måde synliggøres lokalforeningens arbejde og medvirker på den måde til at skabe interesse omkring dette arbejde. Husk at underette Landsforeningen, når der er blevet oprettet en hjemmeside for lokalforeningen.

Hjemmesiden vil tit være et af de første møder med foreningen, så sæt jer i læserens sted. Hvad er det første man har brug for at vide om jer?

Forslag til indhold på hjemmesiden:

 • Bliv medlem af foreningen (indmeldelse og betaling)
 • Kom med til næste arrangement (tilmelding og betaling)
 • Hold dig opdateret tilmelding dig nyhedsbreve og følg os på facebook
 • Det arbejder vi for lige nu: Aktuelle sager som foreningen arbejder med – f.eks. bevaring af et bestemt kulturmiljø eller bevaringsværdig bygning og pressemeddelelser herom
 • Kontakt og praktik: Oplysninger om formål, bestyrelsen, foreningens vedtægter, referater af generalforsamlinger og andre oplysninger, der vedrører selve foreningen
 • Arkiv: Tidligere aktiviteter – evt. med foto fra tidligere gennemførte møder, besigtigelser m.v.
 • Arkiv: Høringssvar – f.eks. lokalforeningens høringssvar over forslag til en lokalplan
 • links til landsforeningen og andre relevante samarbejdspartnere og foreninger. Se et eksempel på en samling links på hjemmesiden for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Ålborg.

Være opmærksom på, at jo mere aktuelt stof, der er på hjemmesiden, jo mere vedligeholdelse kræves.

Idekatalog til foreningsaktiviteter

De viste eksempler er udvalgt for at præsenterer en så bred vifte af aktiviteter som muligt.

De sociale medier

De sociale medier dækker over hjemmesider og apps, hvor brugerne selv lægger indhold ud og vælger, hvem de vil følge og dermed selv har magt over, hvilket indholder, der kommer i ens eget nyhedsstrøm.

Fælles for de sociale medier er, at brugerne har en profil, de forbinder sig til hinanden og de opdateringer de laver kommer ud i nyhedsstrømmen hos dem de er fundet med eller hos deres følgere. Det er muligt at svare på opslag med kommentarer og ‘likes’

Facebook fungerer således, at man som person kan have en profil med oplysninger om sig selv.
I kan også lave en ‘side’ for jeres forening, der giver nogle andre muligheder end de private profiler.
Facebook giver også mulighed for at oprette ‘grupper’ dedikeret til specifikke emner, områder eller foreninger. En gruppe har en eller flere administratore, der bestyrer gruppen

LinkedIn fungerer på mange måde som facebook, dog er det professionelle relationer man plejer her. Som udgangspunkt er det kollegaer, samarbejdsparter, fagfæller og andre professionelle relationer man forbinder sig med her. På LinkedIn kan man lave en statusopdatering med et kort budskab, spørgsmål eller andet. Der er også mulighed for at dele fotos. Den engelske version af LinkenIn har også en funktion, der hedder ‘Write an aticle’. Her har du mulighed for at skrive en uddybet artikel om et emne, der interessere dig, det kan også være invitationer, der kræver mere tekst end den sædvanlige opdatering. Ud over at blive delt med dine kontakter, lægger artiklerne sig også en fælles artikel-strøm, hvor andre brugere kan søge efter artikler ved hjælp af ‘tags’. De ‘tags’ man kan bruge er forudbestemt af LinkedIn og engelske. Når du har udgivet en artikel, har du mulighed for at se statetik over hverm der har set artiklen, hvilke faggruppe de tilhører og hvornår din artikel er blevet læst.

Instagram en billeddelingstjene der er udviklet som app til smartphones med kamerar. På instagram følger du dem der lægger interessante fotos op. Instagram giver mulighed for at tag et foto med sin telefon og dele det med dine følgere. Inden billedet deles kan du lægge filter på, som ændre lidt på belysning, fokus eller kuløren, således at billedet tager sig bedst ud. Instagram er visuelt orienteret og fokus er primær på det gode billede. Det er en mulighed at skrive lidt om, hvad der er på billedet
Husk at følge @Bygningskultur og se hvad vi laver her i Landdsforeningen

Twitter er en tjeneste, hvor du frit følger alle, der skriver noget interessant. Udgangspunktet er, at du har 140 anslag til at komme med dit budskab, dele dit link eller foto. På Twitter bruges hashtags flittigt Ligesom på Facebook og Tinstagram er der mulighed for at bruge hashtag. Når du skiver # foran et ord, sætning eller forkortelse lægger du dit tweet ud i en

Det er værd at vide, at de sociale medier opsamler den information, vi giver via ‘likes’ og læseadfærd. Oplysningerne bliver brugt til at målrette reklamer direkte til målgruppen, men også til at optimere din nyhedsstrøm. Så hvis du bruger lang tid på et opslag, kommenterer og ‘liker’ så vil medierne efterfølgende giver dig flere opslag fra den bruger og mere om samme emne. Det er også den måde at medierne sikre, at dine sponsorende opslag når ud til de rigtige mennesker. Derfor er det vigtigt at lave dine opslag sådan, at

Der findes mange flere sociale medier end dem, vi har introduceret her. Af andre større sociale medie kan nævnes Snapchat, Google+ og Pinterest. Området er i rivende udvikling og alle platformene udvikles hele tiden og får nye funktioner.