Driv en lokalforening

Vi har her samlet erfaringer, redskaber og forslag til brug for etablerede lokalforeninger (her er en tilsvarende til opstart af nye lokalforeninger). Hvis du har spørgsmål, der ikke besvares her, eller forslag til materiale, vi burde have med, så kontakt os.

Klik på linksene herunder for at springe til de enkelte afsnit.

– Indledning
– Find inspiration på Landsforeningens hjemmeside
– Lokalforeningens egen hjemmeside
– Idekatalog til foreningsaktiviteter
– Folder om foreningen
– Medlemsmøder
– Uddeling af priser
– Byvandringer
– Dialog med kommunen om planlægning
– Del en nyhed med Landsforeningen

Indledning

Lokalforeningens arbejder både i forhold til medlemmerne med også i forhold til en bredere kreds for at formidle og skabe interessen for kulturmiljøer, bevaringsværdige- og fredede bygninger i foreningens arbejdsområde.

Find inspiration på Landsforeningens hjemmeside

Her på landsforeningens hjemmeside er der under Lokalforeninger et kort med angivelse af de omkring 100 lokalforeninger over hele landet. Mange lokalforeninger har deres egen hjemmeside som kan nåes ved at klikke på kortet. Hjemmesiderne indeholder oplysninger om den lokale forenings aktiviteter, og her kan hentes inspiration.

Lokalforeningens egen hjemmeside

En hjemmeside for lokalforeningen er en rigtig god måde at understøtte foreningens aktiviteter og orienterer bredt herom. Der findes kurser mange steder i landet og store og gratis platforme på nettet med gode hjælpeservicer. På hjemmesiden kan I orientere om lokalforeningens aktiviteter. På den måde synliggøres lokalforeningens arbejde og medvirker på den måde til at skabe interesse omkring dette arbejde. Husk at underette Landsforeningen, når der er blevet oprettet en hjemmeside for lokalforeningen.

Hjemmesiden vil tit være et af de første møder med foreningen, så sæt jer i læserens sted. Hvad er det første man har brug for at vide om jer?

Forslag til indhold på hjemmesiden:

  • Bliv medlem af foreningen (indmeldelse og betaling)
  • Kom med til næste arrangement (tilmelding og betaling)
  • Hold dig opdateret tilmelding dig nyhedsbreve og følg os på facebook
  • Det arbejder vi for lige nu: Aktuelle sager som foreningen arbejder med – f.eks. bevaring af et bestemt kulturmiljø eller bevaringsværdig bygning og pressemeddelelser herom
  • Kontakt og praktik: Oplysninger om formål, bestyrelsen, foreningens vedtægter, referater af generalforsamlinger og andre oplysninger, der vedrører selve foreningen
  • Arkiv: Tidligere aktiviteter – evt. med foto fra tidligere gennemførte møder, besigtigelser m.v.
  • Arkiv: Høringssvar – f.eks. lokalforeningens høringssvar over forslag til en lokalplan
  • links til landsforeningen og andre relevante samarbejdspartnere og foreninger. Se et eksempel på en samling links på hjemmesiden for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Ålborg.

Være opmærksom på, at jo mere aktuelt stof, der er på hjemmesiden, jo mere vedligeholdelse kræves.

Idekatalog til foreningsaktiviteter

De viste eksempler herunder er udvalgt for at præsenterer en så bred vifte af aktiviteter som muligt:

Folder om foreningen

Udarbejd en folder om foreningen med oplysninger om foreningens formål, og hvordan man kan blive medlem – henvis også til evt. hjemmeside. Se et eksempel på en folder udarbejdet af Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs kommune. By og Land Ulfborg Vemb her udarbejdet denne folder. Folderen kan lægges frem på biblioteker, rådhuset o.l. (husk at spørge om lov) og møder. Foreningen kan også udarbejde foldere om særlige emner – se eksempler på emnefoldere fra foreningen By & Land Haderslev.

Medlemsmøder

Er en traditionel forenings aktivitet som både henvender sig til medlemmer og en bredere offentlighed.

Uddeling af priser

Uddeling af priser er en god måde til at skabe opmærksomhed om lokalforeningen. Selve prisen behøver ikke at være særlig omkostnings tung – der kan f.eks. være tale om et diplom eller en figur eller lign. Spørg for hos de lokale kunsthåndværkere; de kan også være interesserede i at få opmærksomhed om deres værksted. Prisen kan uddeles i samarbejde med kommunen eller andre f.eks.  på arkitekturens dag Eksempel på priser:

Byvandringer

En god anledning – både i forhold til medlemmerne og lokale interesserede – er byvandringer, hvor ambitionsniveauet kan være på forskelligt. En sommeraften, hvor medlemmer og andre interesserede går rundt i et byområde, uden egentlig ekspertbistand kan være ligeså spændende og formidlende, som en kyndig rundvisning.

Dialog med kommunen om planlægning

Indgå i en dialog med kommunen om hvordan kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger bedst sikres og udvikles gennem kommunens arbejde. Deltag når der er borgermøder, kommuneplanstrategi og kommuneplaner i høring, men vent ikke til andre har lagt planer. I kan invitere embedsværk, stadsarkitekt og politisk udvalg til dialog til hver en tid. Her ha ri mulighed for at fortælle hvilken del eaf jeres kommune I ser en særlig værdi i, og hvordan denne værdi kan udvikles, besvares og formidles til alles glæde.

Del nyheder gennem Landsforeningen

Landsforeningen tilbyder at dele medlemsforeningers nyheder og arrangementer med By og Land Danmark. Send en mail til nanna.uhrbrand@byogland.dk hvor I beskriver jeres arrangement (hvad, hvor, hvornår og hvordan man tilmelder sig), ellers så ring på 70 22 12 99, så kan vi tale om det.