BLADET BY & LAND

Bladet By & Land udkommer fire gange årligt, og orienterer om kulturmiljøet – om ny lovgivning, om interessante haver, landskaber og restaureringsprojekter og meget mere. Bladet er udgivet siden 1985, og udkommer i dag i et oplag på 4.700 eksemplarer.

By & Land handler bredt om bygnings- og landskabskulturen i Danmark, ikke mindst hvordan den bevares bedst muligt. Vi bringer artikler både om praktiske forhold ved vedligeholdelse – om f.eks. linoliemaling, træværk eller murværk – og om generelle tendenser, planlægning, nye bøger, og debat.

BLIV MEDLEM ELLER TEGN ABONNEMENT

Medlemskab af Landsforeningen inkluderer automatisk et abonnement på By & Land. Hvis du ikke er medlem og ønsker at blive det, eller ønsker at tegne et abonnement på bladet alene, kan det gøres her.

Abonnementer for lokalforeningsmedlemmer og ekstra eksemplarer til lokalforeninger: Medlemmer af lokalforeninger, der ikke allerede modtager bladet som en del af deres medlemskab, kan tegne abonnement på By & Land for kun 90 kr. årligt.

Lokalforeninger der ønsker flere eksemplarer end de inkluderede i medlemskabet, kan tegne abonnement for flere eksemplarer på to måder: Enten leveret samlet til foreningen for 80 kr. pr. abonnement pr. år (foreningen sørger selv for at distribuere dem videre til de endelige modtagere), eller leveret direkte til de enkelte foreningsmedlemmer for 85 kr. pr. abonnement pr. år.

Kontakt Landsforeningens sekretariat for at høre nærmere om, eller bestille ét af disse abonnementer.

KONTAKT BY & LAND

Redaktør Helge Torm
Munkevænget 2, 2. th
4180 Sorø
Tlf. 57 82 20 15
redaktoren@byogland.dk

VEJLEDNING TIL BIDRAGSYDERE

Det er vigtigt for læserne, at bladet By & Land har samme høje standard hver gang det udkommer. Derfor har vi lavet en vejledning til skribenter og fotografer, der bidrager med materiale til bladet By & Land.

I vejledningen finder du:
– Standarder for retskrivning
– Tekst: Manuskriptberegning
– Billedmateriale: Opløsning og formater
– Fotografier: Belysning og komposition
– Fotografier: Hellere for mange end for få
Læs hele vejledningen eller print den ud her.

Hvis du har brug for yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte redaktør Helge Torm på tlf. 57 82 20 15 eller redaktoren@byogland.dk.