Alle spørgsmål ang. udlæg, refusion og økonomi eller lignende, bedes rettet til Mette Krag på mette.krag@byogland.dk. Du kan også ringe torsdag mellem 10 og 15 på tlf. 22 94 41 51 (direkte).

Udlæg, der skal refunderes af Landsforeningen, skal indtastes i formularen herunder senest 2. måneder efter du har lagt ud.

Refusion af transportudgifter: Foreningen kan refundere, hvad der svarer til den billigste togbillet. Ved samkørsel eller til steder uden toge refunderes der med beregning af statens laveste takster. I 2021 er det 1,90,- kr. pr. km + udgifter til bro, færge eller fly. Er du i tvivl, så ring til kontoret på 70 22 12 99.

Opdateret den 9.9.21