Planloven høring i juni 2023

Planloven er i høring i juni 2023. Planudvalget har nærlæst høringsmaterialet I svaret står bl.a.: Med de foreslåede ændringer af disse regler (bortfald af § 23 c) ændres planstrategiens rolle i kommuneplanlægningen på afgørende vis og borgernes deltagelse i...