Byd velkommen til Cecilie Julie Nielsen, bestyrelses nyvalgte suppleant.

På generalforsamlingen den 5. juni 2021 blev Cecilie Julie Nielsen valgt som ny suppleanter til Landsforeningens bestyrelse.

’Jeg interesserer mig for arbejdet med kulturhistoriske helheder og menneskers relation til sine omgivelser. Der er altid en fortælling bag et sted og en personlig historie, der giver stedet værdi for os hver især: Måske er du vokset op her, måske har din far arbejdet i industrien, eller måske har du været på ferie i området. Vi påvirker og påvirkes alle af vores omgivelser.’ siger Cecilie Julie Nielsen.

MENNESKER & MILJØ

Det er tydeligt for en hver, der lytter til Cecilie, at hun går op i forholdet mellem bygnings- og landskabskulturen og de mennesker, der skal bo og bruge bygningerne og arealerne. Ud over at være uddannet arkitekt har Cecilie Nielsen en kandidat i Sustainable Heritage Management fra Aarhus Universitet. Det er en tværfaglig uddannelse med fokus på at vurderer, sikre og bevare kulturarv som en integreret del af samfundet. Hendes interesse for bygningskulturen ligger i arkitektens øjne, mens hendes forståelse for, hvordan bygninger og byer skal leve, har et bredt perspektiv, der strækker sig lagt ud over de fysiske aftryk.
’Hver gang byer og bygninger bliver indtaget af nye brugere, tilføjes et nyt lag til områdets fortælling. Det betyder nogen gange at noget må fjernes til fordel for noget nyt, og det er her nødvendigt at vi knytter fortid, nutid og fremtid rigtig sammen.’ uddyber hun.

’Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg mener, at planlægning og udvikling altid bør foregå med udgangspunkt i et områdes egenart og unikke atmosfære.’ Slutter Cecilie Julie Nielsen.
Vi ser frem til at få stærke planlægningsmæssige og tværfaglige kompetencer ind i bestyrelsen.

FAKTA

Fakta om Cecilie Julie Nielsen
– Er uddannet arkitekt fra arkitektskolen i Oslo og har en kandidat i ’Sustainable heritage management’ fra Aarhus Universitet
– Har været engageret som frivillig i bl.a. Bydelskontoret ved Institut for X og Sager der Samler i Aarhus
– Har tidligere været ansat på Aarhus Arkitektskole i projektet Screen af Danmarks Kulturmiljøer
– Arbejder i dag med forvaltning af kulturhistoriske interesser, kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger i kommunal sammenhæng,

Vi glæder os til at arbejde sammen med Cecilie og lære hende endnu bedre at kende, velkommen i bestyrelsen.

Red.: Cecilie Julie Nielsen trådte ud af bestyrelsen ved årsskiftet 2022/2023