Foto: Frilandsmuseet

18. april er der kursus i landbindingsværk i Viby på Fyn.

Restaurering og vedligehold af bindingsværkshuse kræver et indgående samarbejde mellem flere faggrupper, for eksempel:
– Tømreren, der laver selve trækonstruktionen,
– Mureren, der udmurer eller lerkliner tavlene i tømmeret
– Maleren, der maler huset udvendigt og indvendigt

På kurset får du en grundlæggende, tværfaglig viden om bindingsværk som bygningstype, traditionelle byggematerialer og håndværksmetoder. Der er fokus på, hvordan man undgår unødige skader.

Kurset afholdes på Søren Vadstrups fredede gård, der er et fantastisk laboratorium for traditionelle materialer og teknikker.

P R O G R A M M E T

09:00 – Velkomst: Introduktion til kursusdagen og deltagerne ved Anne Lindegaard, kursusleder hos Center for Bygningsbevaring

09:30 – Formål med kursusdagen

  • Landbindingsværk – historie, egnsbyggeskik og egnsfarver
  • Bindingsværksbyerne Viby og Mesinge
  • Case: Vadstrup/Sognefogedgården hvor kursusdagen afholdes

11:30 – To cases

  • Restaurering af bindingsværk og savværksarbejder: Dennis Christensen, HH-Tømrer og Bindingsværk Aps (medlem af netværket)
  • Restaurering af bindingsværksbygninger på landet: Jacob Bach, snedker- og tømrermester (medlem af netværket) og Henrik Skov Kristensen, tømreren i Mølballe

12:30 – Frokost

13:00 – Rundtur i Viby

14:30 – Workshop på gården

  • Istandsættelse af bindingsværkstømmeret: Vedligeholdelse af bindingsværk, forebyggende vedligehold, udlusninger på tømmer, tjærekit, træsorte, bestemmelse af råd og svamp, bestemmelse af overfladebehandling, afrensning af plastikmaling, maling og overfladebehandling
  • Istandsættelse af bindingsværkstavl
  • Kalkning: Luftkalkmørtel – blanding og prøve, kasienfarve – blanding og prøve, trætjærefarve – blanding og prøve, lermørtel og lerpuds
  • Omgivelserne: Pigstenskanter og deres betydning

16:00 – Afslutning og opsamling på kursusdagen: udlevering af kursusbeviser

Læs mere om baggrunden for kurset og dagens oplægsholdere i programmet  (pdf-udgave)