Dette åbne brev har været bragt i Nordjyske Stiftstidende onsdag den 26. oktober 2016. Hanne Heilmann er personligt medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Holdninger i debatindlægget deles ikke nødvendigvis af Landsforeningen.

Åbent brev til Direktøren for Trigon,
samt medlemmer af Frederikshavns Byråd,
& Kommunens embedshold i Center for Teknik & Miljø.

Jeg vil gerne udtrykke min ros for, at der igen er planer for en anderledes anvendelse af et stort område, der førhen var i Kommunens regi – for derved at ville understøtte den positive udvikling, som Skagen trods alt netop i disse år oplever i flere henseender.

Så ros til Trigon, der har fremført nye planer for Hedebo skolens arealer.

Men, at området, ifølge de fremlagte planer, skal være et plagiat af Vesterby/Østerby høster til gengæld ikke megen ros.

Selvfølgelig skal vi bevare det Skagen, som vi alle kender, en opgave der har sin helt egen sværhedsgrad, men det skal ikke hindre nogen i at ville udvikle byen.

Det fordrer, at man tænker anderledes kreativt og derfor er min appel, at man får nogle dygtige arkitekter til at tænke i nye baner. Man kunne måske lade sig inspirerer, således at de små huse i klynger placeres efter et ekspansivt system, som Jørn Utzon allerede for mange år siden skabte.

Lad os få et spændende bymiljø, men så enkelt og fornuftigt skruet sammen så det energimæssigt, såvel som økonomisk, kan gøre det muligt for den almene befolkning – både den lokale, den regionale og hvem, der ellers måtte have lyst til at bosætte sig i Skagen og som så også ville kunne få mulighed til at have råd til at bo her. For vi har så rigeligt med feriehuse, både huse, der er til salg og huse, der kun bliver sparsomt benyttet i ferieperioder.

Hvad angår farvevalg, så har vi i Skagen haft den sorte, den røde, efterfulgt af den gule periode,
som Ulrik Plesner i sin tid tog op og som siden er blevet uhyre populær. Hver farve sin tid. Tiden i dag er dog en anden, så hvorfor ikke skifte den gule farve ud, og i stedet lade facader, som jo nok opføres i beton, være sandfarvede og så til gengæld give mulighed for spræl i farvevalg på døre & vinduer. Vend husene efter lysindfald og fortsæt endelig ideen med små torve og grønne områder med vekslende beplantning. Lad det blive et nyt og spændende bymiljø, men behold navnet ”HEDEBO”

Lad os få enhver anden form for sportsfacilitet end en svømmehal, sådan én har vi jo allerede nær skolen og midtbyen. Desuden har vi hav på begge sider.

I denne sammenhæng vil jeg gerne minde om, at ifølge lokalplanen for Hedebo området er formålet at skabe nye aktiviteter, der tilsammen kan styrke Skagen som bysamfund og tilføre en række nye attraktioner for såvel byens egne borgere, som for byen gæster.

Dette er nok en appel ikke bare fra mig, men fra mange blandt de fastboende. Vi håber alle, at man vil tage vel imod opfordringen, såvel som udfordringerne – da alt for mange planer i tidens løb er strandet eller gennemført uden den påkrævede hensyntagen til vores lokale arkitektur, vores arvesølv fra tidligere tider, hvoraf der især tænkes på de ”perler”, som henholdsvis Ulrik Plesner
og Thorvald Bindesbøll gav os her i Skagen og videre sydover.

Lad Skagen udvikles nænsomt i forhold til det bestående.

Derfor har jeg også tidligere skrevet og efterlyst kommunale krav til kvalitet, uanset om det blot drejer sig om et lille tiltag, eller om der er tale om større projekter.

Lad HEDEBO blive et godt enkelt nyt bymiljø der viser nutidig arkitektur i naturlige farver altså noget vi fremover kan være stolte af.

Med venlig hilsen Hanne Diemar Heilmann