Vi har længe oplevet stor lyst til debat. Derfor præsenterer vi nu denne debatsektion på websiden. Alle kan foreslå debatindlæg, om alt fra højaktuelle emner til indlæg af mere essentiel karakter. De kan handle om det, der giver gang i den i lokalforeningerne, eller temaer I mangler andres øjne på.

Vi håber selvfølgelig, at I vil tage godt imod muligheden for at skrive indlæg til debatsektionen, ligesom vi håber, at I også benytter jer af muligheden for at skrive kommentarer og gode råd direkte til debatindlæg skrevet af andre. Alle kan kommentere – det eneste der kræves, er angivelse af navn og emaildresse.

Et debatindlæg skal helst være på mindst 1.500 anslag (inklusiv mellemrum) og gerne inkludere én eller flere illustrationer (som du har rettighederne til). Husk at Landsforeningens webside er offentlig, og også besøges af folk, der ikke nødvendigvis er indforståede med fagudtryk og lovgivning. På samme måde har sager, der kræver lokalkendskab, gavn af at blive ridset kort op, inden der debatteres videre.

Vi  redigerer ikke  i debatindlæg. Ligesom klummerskribenterne i dagspressen vil et debatindlæg udelukkende repræsentere forfatterens egen holdning. Alle indlæg bedes sendes til sekretariatet på mail@byogland.dk med ’Debat’ i emnefeltet. Herfra vi vil forsøge at fordele indlæggene, så der kommer en nogenlunde jævn strøm af nye indlæg på hjemmesiden.

Kom og deltag i debatten.

– Nanna Uhrbrand