Lad være med at lukke lokalforeninger.

En generaldirektør i Danmarks Radio sagde engang til Radiorådet: ”Hvis ikke jeg får min vilje, så bliver jeg!”

Desværre er to af vore lokalforeninger gået den anden vej. Struer er lukket af mangel på indflydelse, siger de selv. Og nu lufter Fredericia det samme.  Men det er en blød holdning. Modstanderne af vores politik vil græde krokodilletårer, hvis vi giver op.

Derfor siger jeg: Bliv og slås. Et slag kan være tabt, men så er der tid til at – tabe et til.

Landsforeningen er jo op ad bakke og har altid været det. Hvad skulle vi ellers være her for ?

Det står klart for de lokalforeninger, som arbejder, at det kommunale byråd er samarbejdspartneren. Det er her, de fleste slag skal udkæmpes. Det kræver kontakter og dialog, langt mere end detaljeret lovgivningskendskab og udsøgt æstetisk arkitektonisk indsigt.

I den kommunale forvaltning møder vi de uddannede eksperter, som gerne vil udnytte deres specialviden på det område, de passer. Disse forvaltningsfolk savner nogen at tale med uden for rådhuset. Administrative oplæg til politikerne har det bedre, hvis der er en folkelig klangbund. Og en forening er noget af det mest folkelige, vi har. Det er foreninger med medlemmer og systematiske holdninger, der har mulighed for at argumentere.

Personligt kendskab til politikere i byrådet er en anden forudsætning for indflydelse. Den kan fås ved direkte kontakt, forståelse for den folkevalgtes forudsætninger og begrænsninger samt fortrin. Mange lokalpolitikere kan muligvis blive overvældet, når de vinder et valg og for første gang sidder over for stabler af præcist formulerede dokumenter, som de aldrig tidligere har haft i hånden.

Det er spillet mellem forvaltningen og politikerne, der godt kan bruge en medspiller udefra.

I Ulfborg Vemb Området og Holstebro blev vi bedt om at registrere bevaringsværdige huse for kommunen, og naturligvis gjorde vi det vederlagsfrit, for det var en udstrakt hånd til os og en mulighed for at komme lidt ind i varmen.

Holstebro Kommunes planchef inviterer os til møde to gange om året. Senest kom Henrik Hoffmeyer fra Holstebro igennem med den landsdækkende plan om at fotografere gode bygninger, og planchefen lovede på stedet, at kommunen ville betale til projektet.

Vores store glæde i BY og LAND-foreningerne i Holstebro Kommune er vores redning af Karup Å og Stubbergaard Sø. Fra miljøudvalget kom der støtte til fire vindmøller på 150 meter ved et morænelandskab, som er optaget i kommunens egen landskabsplan, men i løbet af et halvt år havde vi skabt så meget kritik, at en række protester til sidst fik kommunens økonomiudvalg til at underkende miljøudvalget. Og vi fik borgmesterens ord for, at de saglige indvendinger havde sejret. Hvor var Danmarks Naturfredningsforening ? Væk var de. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur skal og må gå ind i landskabsproblematikken. Det kan blandt andet ske med landsbestyrelsens opbakning til foreningens vindmøllepolitik. Den enestående hjælp fra Susanne Koch i planudvalget kan ikke overvurderes. Hun sendte kommunen en dræbende indstilling i to tilfælde, hvor vi havde brug for en virkelig ekspert. De var de mest dybtgående af alle fremsendte indsigelser.

Vi ved godt, at nogle kommuner synes at tære hårdt på miljøet, landskaber og bygningsbevaring, og at planlægning ofte styres af økonomiske hensyn. Men det er derfor, vi aldrig giver op. Det kræver smidig og aktiv indsats på lokalt plan i vore lokalforeninger. Det kræver profilering af lokalforeningerne, der er tæt på de borgere, der har holdninger og kan mobiliseres i nærmiljøet.

Af Mikael Bramsen
Formand for BY og LAND i Ulfborg Vemb Området