Anders Myrtue er valgt ind i bestyrelsen

På Landsforeningens årsmødet i Lyngby den 9. maj blev overinspektør fra Odense By Museer Anders Myrtue valgt ind i bestyrelsen. Anders Myrtue har i de senere år været aktiv i Landsforeningens Planudvalg. Her har han bidraget med sin store ekspertise omkring det åbne...

Brostenene skal fredes

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur mener, at brostenene på Ny Carlsberg Vej skal fredes. Belægningen på den del af vejen, der går fra Vester Fælledvej til Elefantporten, bør forblive som den er. ‘Vejen er vigtig for den samlede forståelse af...

LANDSFORENINGEN KLAGER TIL KULTURMINISTEREN

Landsforeningen har besluttet at klage til kulturministeren over Kulturstyrelsens beslutning om at ophæve bygningsfredningen af KB-Hallen på trods af, at Det Særlige Bygningssyn har anbefalet at fastholde fredningen. KB-Hallen er opført i 1938 i et samarbejde mellem...

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER FOTOGRAFERES

I et samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Realdania og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur vil en stor del af Danmarks bevaringsværdige bygninger blive fotoregistreret i de kommende år. Det er håbet at Landsforeningens medlemmer vil fotografere bygningerne...

PRESSEMEDDELELSER: FREDNINGSFORSLAG

I forbindelse med indsendelse af fredningsforslags for Jensen-Wærums vandtårn i Randers og Friis & Moltkes sportshaller i Kalundborg har Landsforeningen udsendt pressemeddelelser. Læs pressemeddelelsen om Randers vandtårn her Læs pressemeddelelsen om...